Лични застраховки

Кредит  център е лицензиран застрахователен брокер от 22.08.2007 година. Ние  работим с водещите застрахователни компании в България и ще ви  предоставим трите най-изгодни оферти за вашата застраховка. След избора  на застраховател, ще ви издадем полицата и ще ви я изпратим до посочен от вас адрес. Цялата работа по застраховката ви може да бъде дистанционна, без да се налага да се виждаме или да посещавате наш офис. Един месец преди изтичането на застраховките ви при нас, ще ви уведомим и ще ви подготвим най-изгодните оферти за подновяването им. Цялата ни работа по сключването на вашата застраховка и изпращането ѝ до вас е напълно безплатна – плащате само сумата за застраховката, отбелязана в  полицата.

Видове Лични застраховки

Медицински застраховки

Медицински застраховки, популярни още и като застраховки „Помощ при пътуване” или „Асистанс”, осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

Застраховка “Злополука”

Застраховка “Злополука” – Основните рискове, които се покриват са „временна загуба на трудоспособност”, “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”, „разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар”, “смърт в резултат на злополука”.

Застраховка “Живот”

Застраховка “Живот” е инвестиция, която осигурява за вас и вашите близки стабилност в моменти, когато не можете да я осигурите сами. Това са спестявания, които ще подредят живота ви след настъпване на определена възраст.

Какви са преимуществата на застраховка „Живот”?

  • удобна и надеждна форма на спестяване чрез малки месечни вноски в избраната валута
  • гарантира финансова стабилност за вас и вашите семейства при непредвидени обстоятелства
  • дава възможност да ползвате данъчни облекчения.

Какви видове застраховка „Живот” се предлага?

  • рискова
  • смесена – освен рисков има и спестовен характер

+    застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – модерен застрахователен продукт, който съчетава традиционната застрахователна защита с възможността за по-висока доходност чрез инвестиции на капиталовия пазар.

С кои застрахователи работим

Получете безплатна консултация за застраховка още сега

Напред