Автомобилни застраховки

Кредит  център е лицензиран застрахователен брокер от 22.08.2007 година. Ние  работим с водещите застрахователни компании в България и ще ви  предоставим трите най-изгодни оферти за вашата застраховка. След избора  на застраховател, ще ви издадем полицата и ще ви я изпратим до посочен  от вас адрес. Цялата работа по застраховката ви може да бъде дистанционна, без да се налага да се виждаме или да посещавате наш офис.  Един месец преди изтичането на застраховките ви при нас, ще ви уведомим  и ще ви подготвим най-изгодните оферти за подновяването им. Цялата ни работа по сключването на вашата застраховка и изпращането ѝ до вас е напълно безплатна – плащате само сумата за застраховката, отбелязана в  полицата.

Автомобилните застраховки са сред най-популярните.

Какви са те и какво е тяхното покритие?

Задължителна застраховка "Гражданска отговорност"

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ покрива отговорността на застрахованите лица за причинените от тях на други лица вреди, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства. Или всъщност, това е обезщетението за нанесени вреди от вашето върху пострадалото превозно средство. Тази застраховка е задължителна съгласно българското законодателство.

Застраховка "Злополука на лицата в превозните средства"

Застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ покрива живота и здравето на пътуващите в автомобила – вие и вашите близки.

Застраховка "Автокаско"

Застраховка „Автокаско“ – осигурява пълна застрахователна защита на автомобила – срещу пътно-транспортно произшествие, кражба, злоумишлени действия, пожар, природни бедствия или други събития, водещи до повреда или пълна загуба на автомобила. Тази застраховка е сред най-популярните продукти, които поемат ежедневната грижата срещу нежелани събития.

С кои застрахователи работим

Получете безплатна консултация за застраховка още сега

Напред