Консултанти на КредитЦентър в област София

Катрин Христова

Област София

От 2014 г. работи в банковия сектор

От 2020 г. работи с Кредит Център

0898 433 175

khristova@creditcenter.bg

Стилияна Ивановска

Област София

От 2008 г. работи в банковата и финансова сфера

От 2020 г. брокер на недвижими имоти

От 2020 г. работи с Кредит Център

0878 869 023

sivanovska@creditcenter.bg

Софка Боянова

Област София

От 1993 г. в банковата сфера

От 2020 г. работи с Кредит Център

0896 758 564

sboyanova@creditcenter.bg

Румен Йонов

Област София

От 2007 г. в сферата на банковия и финансовия сектор

От 2020 г. работи с Кредит Център

0888 401 904

ryonov@creditcenter.bg

Златка Томева

Област София

От 2010 г.  брокер недвижими имоти  – управител на „ТСТийм“ ООД

От 2019 г.  Работи с Кредит Център

0889 900 021

ztomeva@creditcenter.bg

Манол Минчев

Област София

От 2014 г. брокер недвижими имоти Агенция „Innovestate“

От 2020 г. работи с Кредит Център

0877 123 437

mminchev@creditcenter.bg

Дмитрo Кара

Област София

гр. София

От 2011 г. брокер недвижими имоти Агенция „Квадрат“

От 2020 г. работи с Кредит Център

0889 931 383

karainvest@creditcenter.bg

Стефан Степанов/Силвия Илиева

гр. София

От 2007 г. строителство, финасови консултации и посредничество в недвижими имоти

От 2020 г. работи с Кредит Център

0885 777 500

rentapartstep@creditcenter.bg

От 2008 г. работи във финансовата и банкова сфера

От 2020 г. работи с Кредит Център

0899 015 109

Захари Танев

Област София

От 2010 г. брокер на недвижими имоти

От 2012 г. собственик и управител на „БГ Пропърти Нетуърк ЕООД“

От 2019 г. работи с Кредит Център

0886 240 779

ztanev@creditcenter.bg

-

Област София

-

Област София

-

Област София

област София

9 консултанта