Консултанти на КредитЦентър в град София

Теодора Андреева

Гр. София

Консултант в КредитЦентър от самото създаване на компанията през 2006 г.

0885 722 833
tandreeva@creditcenter.bg

Ирина Стоицева

Гр. София

Консултант в КредитЦентър от 2009 г.

0885 663 446
istoiceva@creditcenter.bg

Калоян Петров

Гр. София

Опит в кредитното консултиране в една от водещите банки в България в продължение на 3 години.

Консултант в КредитЦентър от 2021 г.

0882 128 514
k_petrov@creditcenter.bg

Николай Георгиев

Гр. София

Опит в кредитното консултиране в една от водещите банки в България в продължение на 5 години.

Консултант в КредитЦентър от началото на 2018 г.

0896 901 540
ngeorgiev@creditcenter.bg

Александър Миланов

Гр. София

Консултант в КредитЦентър от 2021 г.

0888 066 154
amilanov@creditcenter.bg

Радостина Дургова

Гр. София

Работи в КредитЦентър и се занимава с кредитно консултиране от 2007 г.

0885 922 501
rdurgova@creditcenter.bg

Божидар Методиев

Гр. София

Опит в кредитното консултиране от 2019 г.

Консултант в КредитЦентър от 2022 г.

0878 747 101

bmetodiev@creditcenter.bg

Петя Дикова

Гр. София

Опит в банковата и финансовата сфера от 2015 г. като Експерт и Супервайзор Жилищно кредитиране в една от водещите банки в България.

Консултант в КредитЦентър от началото на 2021 г.

0884 383 232
pdikova@creditcenter.bg

Стилян Стойнев

Гр. София

Опит в кредитното консултиране в две от водещите банки в България в продължение на 6 години.

Консултант в КредитЦентър от 2024 г.

0882 025 501
sstoynev@creditcenter.bg

Василена Иванова

гр. София

 От 2006 г. опит в банковата и финансовата област.

От 2019 г. консултант в КредитЦентър 

0888 61 71 88
vivanova@creditcenter.bg

Десислава Здравкова

Гр. София

От 2010г. Управител на фирма „АЛДЕС ИМОТИ“ ЕООД с предмет на дейност „Посредничество при сделки с имоти“.

От 2019 г. работи с КредитЦентър.

0899 931 948
aldes@creditcenter.bg

Диана Иванова

Гр. София

От 2015 г. работи с КредитЦентър.

0878 340 761

divanova@creditcenter.bg

 

Диян Петков

гр. София

От 2015 г. брокер на недвижими имоти и управител в Агенция „ИНТЕРДИЙЛ БГ“ ООД 

Основна дейност на фирмата: консултантските услуги и експертна помощ, посредничество, управление на имоти, административни услуги свързани с придобиване на собственост, от предпроектни проучвания, покупка, проектиране, изпълнение и завършване до ключ, както и последващо управление на имоти.

От 2008 г. опит в строителния бизнес.

2019 г. консултант в КредитЦентър

0886 548 899
dpetkov@creditcenter.bg

Запринка Иванова

Гр. София

Брокер на недвижими имоти от 2012 г.

Консултант в КредитЦентър от 2019 г.

0877 155 158
zivanova@creditcenter.bg

Илинка Николова

Гр. София

Брокер на недвижими имоти от 2003 г.

Консултант в КредитЦентър от 2007 г.

tel: 0888 808 221

iognqnova@creditcenter.bg

Катрин Христова

Гр. София

От 2014 г. в банковия  сектор 

От 2020 г. кредитен консултант в КредитЦентър 

0898 433 175
khristova@creditcenter.bg

Павлин Марков

Гр. София

От 1991 г. брокер на недвижими имоти 

От 2006 г. оценител недвижими имоти 

От 2020 г. консултант в КредитЦентър 

0888 326 617
pmarkov@creditcenter.bg

Румен Йонов

Гр. София

От 2007 г. в сферата на банковия и финансовия сектор от  

С познания за кредитния процес в детайли и изградени контакти с банковите институции.

Финансов консултант в КредитЦентър от 2020 г.

0888 401 904
ryonov@creditcenter.bg

Софка Боянова

Гр. София

В банковата и финансова сфера от 1993 г.

Финансов консултант в КредитЦентър от 2020 г.

0896 758 564
sboyanova@creditcenter.bg

Стилияна Ивановска

Гр. София

В Банковата и финансова сфера от 2008 г.

Брокер на недвижими имоти от 2020г.

Консултант в КредитЦентър от 2020г.

0878869023
sivanovska@creditcenter.bg

Теодора Муцанкиева

Гр. София

Консултант по недвижими имоти от 2008 г.

Консултант в КредитЦентър от 2019 г.

0885 922 469
tstoeva@creditcenter.bg

Златка Томева

Гр. София

От 2010 г.  брокер недвижими имоти  – управител на ТСТийм ООД

От 2019 г.  Работи с КредитЦентър

0889 900 021

ztomeva@creditcenter.bg

Йоана Въльовска

Гр. София

От 2008 г.работи в банковата сфера.

От 2020 г.работи в агенция Йовенти ЕООД

От 2020 г.консултант към КредитЦентър

0878 050 624

yoventi@creditcenter.bg

Милена Големеева

Гр. София

От 1997 г. брокер на недвижими имоти.

От 2020 г. работи с КредитЦентър

0888 973 257

realnet2@creditcenter.bg

Панайот Панайотов

Гр. София

От 2010 г. Агенция за недвижими имоти Некст Ре

От 2019г  Работи с КредитЦентър.

0888 940 002

next@creditcenter.bg

Васил Сугарев

Гр. София

От 2010 г Агенция за недвижими имоти Некст Ре

От 2019г  Работи с КредитЦентър.

0888 940 155

next@creditcenter.bg

Павлина Дойкова

гр. София

От 1997г. работи с банкови продукти и услуги

От 2007 г. управител на ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП  ЕООД

От 2007г. работи с КредитЦентър.

0878614401

pdoykova@creditcenter.bg

Дамяна Стойчевска

Гр. София

От 2001 г. Адвокат

От 2019 г. Консултант към КредитЦентър

0888 011 848

dstoychevska@creditcenter.bg

Динко Тодоров

Гр. София

От 2011 г. собственик и управител на КОНСУЛТ 23 ЕООД – недвижими имоти и инвестиционни консултации

От 2019 г. работи към КредитЦентър

0886 128 115

dtodorov@creditcenter.bg

Елеонора Папазова

гр. София

От  2017 г. брокер на недвижими имоти

От  2019 г. консултант към КредитЦентър

0878 385 594

epapazova@creditcenter.bg

Маргарита Сивчева

гр. София

От 2015 г. работи във финансови институции

От 2018 г. работи в КредитЦентър 

0897 031 310

msivcheva@creditcentar.bg

Петър Стоянов

От 2000 г. е консултант инвестиции, кредитиране и финанси

От 2016 г. е брокер недвижими имоти

От 2020 г. работи с КредитЦентър

0887463567

pstoyanov@creditcenter.bg

Веска Ташкова

гр. София

От 2015 г. брокер на недвижими имоти 

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0887 300 522

v_georgieva@creditcenter.bg

Михаил Миков

гр. София

От 2012 г. брокер недвижими имоти

От 2017 г. Строителство и ремонтни дейности

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0878 250 808

mmikov@creditcenter.bg

Ваня Велкова

гр. София

От 2015 г. брокер недвижими имоти и управител на „Имоти Велкова ЕООД“

От 2021 г. работи с КредитЦентър

0877 988 991

vvelkova@creditcenter.bg

 

Захари Танев

гр. София 

От 2010 г. брокер на недвижими имоти

От 2012 г. собственик и управител на Avenda real Estates

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0886 240 779

ztanev@creditcenter.bg

 

Стефан Степанов/Силвия Илиева

гр. София

От 2007 г. строителство, финасови консултации и посредничество в недвижими имоти

От 2020 г. работи с КредитЦентър

0885 777 500

rentapartstep@creditcenter.bg

От 2008 г. работи във финансовата и банкова сфера

От 2020 г. работи с КредитЦентър

0899 015 109

Николай Иванов

гр. София

От 2010 г. управител на „ПИ-1986 ЕООД“ – брокер на недвижими имоти

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0878 567 150

nivanov@creditcenter.bg

Биляна Ангелова

гр. София

От 2013 г. брокер недвижими имоти

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0885 203 237

bangelova@creditcenter.bg

Даниела Бодурова

гр. София

От 1997 г. брокер на недвижими имоти

От 2021 г. работи с КредитЦентър

0887 921 557

dbodurova@creditcenter.bg

Дмитро Кара

гр. София

От 2011 г. брокер недвижими имоти Агенция „Квадрат“

От 2020 г. работи с КредитЦентър

0889 931 383

karainvest@creditcenter.bg

 

Елина Райнова

гр. София

От 2013 г. брокер недвижими имоти, агенция „Ай Джи Ви Консулт“ ЕООД

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0876 636 070

erainova@creditcenter.bg

Виктория Петрова

гр. София

От 2012 г. брокер недвижими имоти 

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0988 963 239

vpetrova@creditcenter.bg

Валентин Русенов

гр. София

От 2003 г. брокер недвижими имоти, независим оценител, лицензиран Медиатор. Агенция „Вариант ИР“ ЕООД

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0888 011 030

vrusenov@creditcenter.bg

Тихомир Тодоров

гр. София 

От 1998 г. брокер недвижими имоти 

От 2019 г. работи с КредитЦентър 

0886 825 587

ttodorov@creditcenter.bg

Манол Минчев

гр. София

От 2014 г. брокер недвижими имоти агенция „Innovestate“

От 2020 г. работи с КредитЦентър

0877 123 437

mminchev@creditcenter.bg

Лилия Йолова

гр. София 

От 1994 г. работи в банковата и финансова сфера 

От 2017 г. работи в сферата на недвижимите имоти „Кредитлайн консултинг“ ЕООД

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0885 606 138

lyolova@creditcenter.bg

Надежда Михайлова

От 2008 г. опит с счетоводството и корпоративните финанси.

От 2021 г. работи с КредитЦентър

0898 789 058

nmihaylova@creditcenter.bg

Нейчо Нейчев

гр. София

От 2013 г. брокер недвижими имоти

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0893 344 698

nneychev@creditcenter.bg

Румяна Балевска

гр. София

От 2006 г. работи в банковата сфера

От 2017 г. работи с КредитЦентър

0898 869 222

consultatelie@creditcenter.bg

 

Пламен Цонев

гр. София

От 2019 г. работи в банковата сфера и кредитното консултиране

От 2021 г. работи с КредитЦентър

0896 733 044

consultatelie2@creditcenter.bg

Йордан Йорданов

От 2015 г. брокер недвижими имоти 

От 2019 г. работи с КредитЦентър 

0885 229 006

yyordanov@creditcenter.bg

Валерия Вълкова

гр. София

От 2015 г. в сферата на недвижимите имоти и финансите.

От 2020 г. управител на агенция за недвижими имоти „Атлас Риъл Естейтс“

От 2015 г. работи с КредитЦентър

atlasrealestate@creditcenter.bg

0893 705 010

Красимир Борисов

гр. София

От 2008 работи в сферата на недвижимите имоти

От 2022 директор продажби в Еволют Недвижими имоти

От 2023 си работи с КредитЦентър

evolut4@creditcenter.bg

0878 443 777

Диляна Стателова

гр. София

От 2016 г Заместник управител и мениджър проекти и финанси в ДИПС-2006 ЕООД

От 2022 г работи с КредитЦентър

От 2023 г собственик и управител на ДИВА Пропъртис ЕООД

0888 883 151

divaproperties@creditcenter.bg

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092301180778

Росен Станков

гр. София

От 2013 г. брокер недвижими имоти. Собственик и управител на агенция „РС ЕСТЕЙТС“

От 2023 г. работи с КредитЦентър

rstankov@creditcenter.bg

0888 112 226

Веселина Стоева

гр. София

От 2005 г. – брокер недвижими имоти. Магистър „Мениджмънт на недвижими имоти“. 

От 2023 г. – Работи с КредитЦентър

simar@creditcenter.bg

0885 885 655

Павлина Милушева

гр. София

От 2010 г. брокер недвижими имоти. към момента Мениджър в агенция за недвижими имоти

От 2023 г. Работи с КредитЦентър

simar@creditcenter.bg

0885 551 670

Зорка Причкапова

гр. София

От 2008 г. в сферата на недвижимите имоти

от 2019 г. работи с КредитЦентър

zprichkapova@creditcenter.bg

0878 409 028

Десислава Какалова

гр. София

Опит в сферата на недвижимите имоти от 2021 г.

Консултант в КредитЦентър от 2024 г.

dkakalova@creditcenter.bg

0877 929 265

Ивайло Муцанкиев

гр. София

От 2003 г. работи в сферата на недвижимите имоти. 

От 2023 г. работи с КредитЦентър

mutsankiev@creditcenter.bg

0885922546

гр. София

гр. София

Град София

61 консултанта