Консултанти на КредитЦентър в град Пловдив

Ивелин Врайков

Гр. Пловдив

Консултант в КредитЦентър от 2015 г.

0882 942 874

ivraikov@creditcenter.bg

Емилия Кръшкова

Гр. Пловдив

Консултант в КредитЦентър от 2019 г.

0893 027 828

ekrashkova@creditcenter.bg

Гинка Желязкова

Гр. Пловдив

От 2016 г. брокер на недвижими имоти 

От 2019 г. консултант в КредитЦентър 

0893 500 164

gzhelyazkova@creditcenter.bg

Николай Пеев

Гр. Пловдив

Управител на адвокатска кантора „Пеев & Партньори“. 

С дългогодишен опит в сферата на сделките с недвижими имоти, изготвянето на договори, финансите и кредитирането.

От 2019 г. работи с КредитЦентър

npeev@creditcenter.bg

0898804366

Емилия Митева

Гр. Пловдив

От 2002 г. брокер на недвижими имоти

От 2010г. управител на „Имоти България Пловдив“ .

От 2019 г. работи с КредитЦентър

0888 861 363

emiteva@creditcenter.bg

Пепи Георгиева

Гр. Пловдив

Управител на “ Ревиста ООД“

От 2015 г. брокер на недвижими имоти

От 2019 г. консултант към КредитЦентър

0889 611 800

revista@creditcenter.bg

Атанас Каварджиков

Гр. Пловдив

От 2019 г. брокер на недвижими имоти, управител на „Ню Вижън Сървисис“ ЕООД

От 2021 г. работи с КредитЦентър

0896 610 115

akavardzhikov@creditcenter.bg

Борислав Симеонов

Гр. Пловдив

От 2017 г. брокер на недвижими имоти агенция „Авеню Имоти“

От 2020 г. работи с КредитЦентър

0896 654 040

bsimeonov@creditcenter.bg

Ваня Рангелова

Гр. Пловдив

От 2000 г. Консултант Недвижими имоти и финансови продукти

От 2006 г. Оценител Недвижими имоти. -Управител на Шанс Билдинг ЕООД.

От 2023 г. работи с КредитЦентър

shansbilding@creditcenter.bg

0898 674 772

Красимира Маринчешка

Гр. Пловдив

Опит в кредитното консултиране в една от водещите банки в България в продължение на 12 години.

Брокер недвижими имоти от 2024 г.

Консултант в КредитЦентър от 2024 г.

0895 044 515

kmarincheshka@creditcenter.bg

Град Пловдив

10 консултанта