Консултанти на КредитЦентър в град Габрово

Данислав Лалев

Гр. Габрово

От 2016 г. консултант недвижими имоти

От 2020 г. кантора франчайз „Адрес“

От 2020 г. работи с КредитЦентър

0882 366 793

dlalev@creditcenter.bg

Маринела Балевска

Гр. Габрово/Севлиево

От 2018 г Работи в банковия сектор

От 2022 г Работи с КредитЦентър

0894 379 695

koevgroup@creditcenter.bg

-

Гр. Габрово

-

Гр. Габрово

-

Гр. Габрово

-

Гр. Габрово

Град Габрово

2 консултанта