най-големият кредитен консултант в България
Имате идеи! Вашият бизнес се нуждае от пари? Ние ще ви намерим финансирането.

какво ви предлагаме

Търсите най-доброто финансово решение за вашия бизнес?
Нуждаете се от експертно мнение при избора на банков продукт?
Трябва ви консултация при подготовката на документи за кандидатстване за кредит?

Ние ще ви намерим най-добрия вариант, базиран на вашите конкретни потребности от финансиране – по отношение на размер, погасителен план, срок на кредита.

Какви са различните видове фирмени кредити?

Кредити за оборотни средства:

  • Стандартен кредит за оборотни средства
  • Револвиращ кредит
  • Овърдрафт
  • Факторинг

Инвестиционни кредити:

  • Стандартен инвестиционен кредит
  • Кредити за стопански субекти, които кандидатстват за финансова подкрепа по обявените Оперативни програми на Европейския съюз

Какви други банкови продукти са необходими за вашия бизнес?

  • Откриване на разплащателнии и набирателни сметки
  • Депозиране и др.
 

калкулатори

реклама


Новини за фирмено финансиране

Какъв ще е ръста на бизнес кредитите до края на 2013 година?

untitled2Най-вероятно 2013 г. ще завърши с ръст от около 6-7% при бизнес заемите, обяви изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев пред Bulgaria On Air.

Прочети до край »

 

Нови инвестиционни кредити за малките и средни предприятия

В началото на годината по специална правителствена програма Българска банка за развитие договори с 13 търговски банки кредитни линии за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране на български малки и средни предприятия. Максималният размер на кредитите е до 2 млн. лева, а лихвеният процент е фиксиран за целия срок на заемите и е в размер до 8%. Срокът на кредитите е до 10 г., а гратисният период – до 3 години.

50% от предоставените от Българска банка за развитие 250 млн. лв. вече са стигнали до крайните кредитополучатели.

Банките, които предоставят инвестиционни кредити, са ЦКБ, Корпоративна Търговска Банка, Банка ДСК, Търговска банка Д, Алианц Банк България, МКБ Юнионбанк, Юробанк И Еф Джи България, Първа Инвестиционна Банка, ТБ Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Обединена Българска Банка, Уникредит Булбанк, Сосиете Женерал Експресбанк.