Фирмени кредити

Търсите най-доброто финансово решение за вашия бизнес?

Нуждаете се от експертно мнение при избора на банков продукт?

Трябва ви консултация при подготовката на документи за кандидатстване за кредит?

Ние ще ви намерим най-добрия вариант, базиран на вашите конкретни потребности от финансиране – по отношение на размер, погасителен план, срок на кредита.

Какви са различните видове фирмени кредити?

Кредити за оборотни средства:

Инвестиционни кредити:

Стандартен кредит за оборотни средства

Револвиращ кредит

Овърдрафт

Факторинг

Стандартен инвестиционен кредит

Кредити за стопански субекти

които кандидатстват за финансова подкрепа по обявените Оперативни програми на Европейския съюз

Етапи при кандидатстване и одобрение на фирмен кредит

Ще обсъдим подробно Вашата ситуация и бюджет, за да определим максималния размер на кредита, който бихте могли да изтеглите.

Ще обясним цялата документация, която ще е необходима

Ще намерим идеалната банка за Вас и ще управляваме процеса на кандидатстване и одобрение вместо Вас. Ще го направим възможно най-опростено

След получаване на окончателното одобрение ще ви уведомим и ще организираме подписването на договора за кредит

Банките, с които работим

Изчислете всичко, което Ви интересува по Вашия кредит

Онлайн калкулатор

Получете безплатна кредитна консултация още сега

Безплатна консултация