най-големият кредитен консултант в България

oбщи условия

Какво ви предлага КредитЦентър?


Безплатна кредитна консултация, която включва:

  1. оценка на възможността за кредит – първоначална оценка на доходите и предлаганото обезпечение от клиента в съпоставка с желаната от него сума
  2. предоставяне на информация относно възможния процент на финансиране на сделката
  3. предоставяне на информация относно необходимите документи – предоставяне на списък за клиента
  4. избор на банка и входиране на кредита.

 

„КредитЦентър” ООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „КредитЦентър” ООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка.