най-големият кредитен консултант в България

Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година

РЪСТ НА ЗАПИТВАНИЯТА ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ

Успокояването на политическата сцена се отразява положително върху поведението на потребителите

Изтегли анализа тук

През есенните месеци домакинствата у нас традиционно пристъпват към проучване на възможностите за покупка на жилище и най-активните от тях успяват да затворят сделките преди края на календарната година. Месец октомври показа оптимизъм и има всички предпоставки тази тенденция да се запази до края на годината, отчитат експертите от Кредит Център в месечния си анализ.

 Основните причини за активността на домакинствата са две: (1) първите знаци за очертаване на политическа стабилност, която последва след дълъг и изтощителен период на колебания на политическата сцена, довели до несигурност и отлагане на сделки в част от потребителите и (2) желанието на част от домакинствата да повишат качеството си на живот, сменяйки по-малкия си апартамент с по-качествен.

“Ръстът на запитванията в големите градове на страната през октомври беше осезаем. Вярваме, че всички причини, които го предизвикаха, ще продължат да влияят и до края на годината.”, коментира Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на Кредит Център. “Анализът на поведението на потребителите ни показва едно плавно завръщане на сигурността. Можем да го отдадем на умората от притесненията и желанието на домакинствата да реализират плановете си за покупка в настоящата календарна година, както и на появата на интересни предложения на пазара на недвижими имоти.”, допълва Тошев.

Ръстът на запитванията в Кредит Център е 12% спрямо предходния октомври и 8% спрямо изминалия септември. “И двете страни – финансиращи организации и потребители, имат желание да ускорят процедурите и да стигнат до сделка в рамките на трите месеца до края на годината”, споделя Тошев. “У част от клиентите наблюдаваме дори припряност, особено когато харесат имот преди да имат одобрение за кредит. Важно е да знаят, че особено когато са се спрели на имот, който все още няма Акт 16, трябва внимателно да се преценят възможностите за финансиране, разходите за довършителни работи по апартамента и другите съпътстващи сделката разходи”, допълва Тошев.

Наблюденията на експертите от Кредит Център са, че въпреки някои негативни практики от предни години, част от клиентите все още не са си научили урока и тъй като покупката на жилище е и емоционално решение, понякога не са достатъчно практични. Невинаги ниските цени на предложенията и на пръв поглед хубавият апартамент са наистина изгодна сделка, затова ги предупреждаваме и убеждаваме да подхождат внимателно, без да се страхуват, че ще “изпуснат” възможността. На пазара на имоти се очертава ръст на новите инвестиции, затова покупките трябва да се правят (1) когато потребителят ясно е преценил финансовите си възможности (2) имотът има стойност и има ясна перспектива да я запази във времето (3) е проучил повече възможности за получаване на външно финансиране и е избрал най-доброто. Средният размер на кредитите за страната през октомври се задържа на нивата от 35 000 евро за цялата страна, демонстрирайки трайна стабилност в поведението на потребителите. Делът на евровите кредити намалява постепенно, макар и с 1 поцент, което не е толкова значимо за пазара, колкото показателно за очертаващата се тенденция.

Град  Среден размер на изтеглените кредити в евро  Съотношение в евро/лева %

София    44 310    9/91

Варна    26 322    29/71

Бургас    23 438    10/90

Пловдив    24 736    9/91

Средният размер в София е нараснал осезаемо, за сметка на морските градове, където отминаването на лятото дава своето отражение в поведението на потребителите. В столицата прави впечатление драстичната промяна в дела на евровите заеми. От 33% през септември, те падат до едва 9% през октомври, но общият показател за страната се компенсира от спада на ипотеките в левове във Варна.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.10.2014 г. до 31.10.2014 г.

18 – 25 г.    4,9%

26 – 35 г.    35,4%

36 – 45 г.    45,9%

Над 45 г.    13,8%

Слабо се е повишил броя на най-младите кредитоискатели в страната засметка на групата на най-възрастните (над 45 год.). Най-активни остават потребителите между 36 и 45 години, които вече са над 47% от всички. След тях е групата на купуващи първо жилище – тези на възраст между 26 и 35 години – 33.2%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.10.2014 г. до 31.10.2014 г.

от 0 до 10 000    1,3%

от 10 000 до 30 000    48,3%

от 30 000 до 50 000    34,6%

от 50 000 до 70 000    6,9%

от 70 000 до 90 000    5,5%

над  90 000    3,4%

Видима разлика в посока намаление се вижда при най-малките по размер ипотеки – тези под 10 000 евро. Тегленето на такава сума никога не е било оправдано откъм усилия и допълнителни разходи за преминаване през цялата процедура на кредитиране за минимална сума и потребители вече си дават сметка за това. Затова и преминаването на психологическата граница от 10 000 евро е видимо, а делът на ипотеките между 10 и 30 000 евро вече е над 55%. И през октомври малко над  ¼ от ипотеките са на стойност между 30 000 и 50 000 евро, а най-скъпите – тези над 90 000 евро са малко над 3%.

Видове ипотечни кредити – Октомври 2014 г.

Покупка на жилище   99,7%

СМР   0%

Лично ползване   0,3%

Едва 0.3% от ипотеките през октомври не са целеви, а за лично ползване, като дори те често се използват за дофинансиране на други имотни сделки.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Октомври 2014 г.

До 10 години   1,9%

10 до 15 години    9,8%

16 до 20 години    46,4%

21 до 25 години    33,1%

26 до 30 години    7,7%

Над 30 години   1,1%

Най-предпочитаният срок остава този между 16 и 20 години – вече над 46% са избрали този период за погасяване на задълженията си. Вторият по популярност е периодът между 21 и 25 години, докато над 30 годиниса склонни да задлъжняват едва 1% от потребителите.

% на финансиране – Октомври 2014 г.

До 40%            7%

40% – 50%     18%

50% – 60%     18%

60% – 70%     25%

70% – 80%    18%

80% – 90%    12%

90% – 100%    2%

% на финансиране – Септември 2014 г.

До 40%             6%

40% – 50%       16%

50% – 60%       18%

60% – 70%       26%

70% – 80%       21%

80% – 90%       10%

90% – 100%       3%

Сравнително равномерно остава разпределението при % финансиране. Между 60 и 80% финансиране избират 43% от клиентите на банкките през октомври. С една единица е нараснал процента на потребителите, които успяват да договорят над 90% външно финансиране за покупката си.  С единица, но надолу се променя процента на домакинствата, за които необходимото подпомагане е под 40% от стойността на имота.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: