най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за месец август 2014

ПЪРВИ СТЪПКИ С КРЕДИТИТЕ С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

• Кредитите с ограничена отговорност намериха своите клиенти – дават допълнителна сигурност на потребителтие с голям процент самоучастие

• Битката за клиенти продължава с все по-атрактивни условия за купувачите на имоти

 Изтегли анализа тук

Окончателното влизане на промените в Закона за потребителския кредит на 23 юли тази година вече дава своето отражение върху поведението на клиентите, коментират експертите на Кредит Център в анализа си за август. В традиционно слабия за финансови сделки ваканционен месец активността на пазара на кредититране се запазва стабилна, а първите сделки при новите условия са факт.

„През изминалия месец няколко клиента избраха кредити с ограничена отговорност. Всички те бяха с над 50% самоучастие и избраха оферти, при които лихвата по кредита с ограничена отговорност е същата, както и при стандартните ипотечни кредити. Финансирането до 50% от цената на имота с кредит с ограничена отговорност е минимален риск за банките, тъй като вероятността за нов спад на цените на имотите с до 50% е несъществена, но се оказва, че за клиентите сигурността, която ограничената отговорност им дава, е важна”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Трябва да се отбележи, че това са първи стъпки на пазара на кредити с ограничена отговорност и през следващите месеци и двете страни – клиенти и банки, ще променят поведението си спрямо тези продукти. Очакваме нови оферти за този вид кредити, които ще са в резултат от търсенето им и изискванията на клиентите“, допълва Тошев.

Клиентите приемат добре отпадането на таксата за предсрочно погасяване. Това ги прави по-смели в решенията си относно тегленето на кредит и за какъв срок да бъде. Навлизането в период на активни промоции и атрактивни оферти за кредити, както и по-активният пазар на недвижими имоти кара все повече семейства да обсъждат варианта за покупка на собствен или по-голям дом. Търсенето на максимално богата информация и статистика както за офертите за кредити, така и за пазара на имоти се увеличава. Всичко това е предпоставака за силен и динамичен край на 2014 година.

Средният размер на изтеглените кредити за страната през август показва незначително понижение и отново пада под 35 хиляди евро  – 34 680 лв. Съотнощението евро / лева вече трайно е в полза на родната валута, която заема  85% от всички при 82% за юли.

 

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %

София   36 248     30/70

Варна    27 539     20/80

Бургас    31 371       7/93

Пловдив   22 645    8/92

Средният размер в столицата през август е 36 248 евро, което показва значителен спад спрямо този от юли, същатае тенденцията във Варна и Пловдив, докато в Бургас расте макар и незначително. Трябва да се има предвид, че през август по-заможните и платежоспособни клиенти, които купуват имоти на висока стойност, респективно ползват по-сериозно финансиране са във ваканция и не инвестират време във финансови операции. Очаква се те да се завърнат активно на пазара през есента, най-вероятно след изборите на 5-ти октомври.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.08.2014 г. до 31.08.2014 г.

18 – 25 г.     11,5%

26 – 35 г.    44,6%

36 – 45 г.    30,8%

Над 45 г.    13,1%

Летният месец показва отражение и върху възрастовото разпределение на клиентите. Намалява делът на младите работещи потребители за сметка на тези на възраст над 45 години, докато делът на младежите се запазва. Част от по-възрастните купувачи се явяват в ролята на родители на студенти, които са решили вместо разходи за наем да направят инвестиция. Делът на групата 36 – 45 г. се запазва почти без промяна.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.08.2014 г. до 31.08.2014 г.

от 0 до 10 000   1,6%

от 10 000 до 30 000   47,0%

от 30 000 до 50 000   25,2%

от 50 000 до 70 000   17,7%

от 70 000 до 90 000   5,4%

над  90 000   3,1%

Кредитите между 10 000 и 30 000 евро остават най-предпочитани сред кредитополучателите и през август вече заемат дял от 47% от всички.При най-големите по размер ипотеки няма промяна в съотношенията, а ръст от 1 пункт от процента има при тези под 10 000 лв. Тези показатели са потвърждение на тенденцията, отчетена в останалите анализирани категории – покупка и финансиране на имоти в ниския и среден ценови сегмент с по-нисък процент на външно финансиране.

Видове ипотечни кредити – Август 2014 г.

Покупка на жилище   99,4%

СМР   0%

Лично ползване   0,6%

Едва 0.6% от всички ипотеки са изтеглени за лично ползване. Всички останали са използвани за финансиране на нова сделка с недвижим имот.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Август 2014 г.

До 10 години   1,0%

10 до 15 години   9,7%

16 до 20 години   44,1%

21 до 25 години   33,4%

26 до 30 години   9,9%

Над 30 години   1,9%

Плавно покачване се наблюдава при кредитите изтеглени за период от 16 до 20 години. Това движение е за сметка на ипотеките с малко по-дълга продължителност – до 25 години. Независимо от отпадането на таксите за предсрочно погасяване и възможността за свободно плащане при наличие на свободни пари, потребителите предпочитат по-кратките срокове с оглед на по-ниската стойност на заема като цяло.

% на финансиране – Август 2014 г.

До 40%     5%

40% – 50%    15%

50% – 60%    18%

60% – 70%     25%

70% – 80%      23%

80% – 90%     12%

90% – 100%     2%

Външно финансиране за 60 до 70% от стойността на имота става водещата категория през август като измества от челната позиция групата на клиенти, използвали 70 – 80%. Кредит, покриващ от 90 до 100% от покупката, е изборът на 2% от домакинставата, а външно финансиране до 40% предпочитат 5% от кредитополучателите, обобщават от Кредит Център.

 

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: