най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за месец юли 2014

НОВИТЕ УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕЧНИТЕ КРЕДИТИ НЕ ПРОМЕНЯТ СЪЩЕСТВЕНО ПАЗАРА

• Промените в Закона за потребителския кредит поставиха кредитополучателите пред нови предизвикателства при избора на най-изгодния кредитен продукт

• Очаквано кредитите с ограничена отговорност не са особено атрактивни

Изтегли анализа тук

Новите условия по кредитите, които са в сила след окончателното влизане на промените в Закона за потребителския кредит на 23 юли тази година, по-скоро объркаха потребителите, отколкото да направят условията по-ясни, а избора на кредит – по-лесен. Така нововъведенията поставиха кредитополучателите пред предизвикателство при избора на най-изгодния заем. Това посочват от Кредит Център в анализа си за месец юли.

Според експертите ще минат поне няколко месеца преди потребителите да се ориентират по-добре в ситуацията, като очакванията са банките също да направят допълнителни промени в предлаганите продукти в следващите месеци.

„Така очакваните промени в закона за потребителския кредит не промениха съществено пазара като цена и условия по кредитите”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Все пак трябва да се отбележи, че в офертите на няколко банки ГПР по ипотечните кредити се понижи с 0.25 до 0.5 процентни пункта. В част от офертите началните такси за отпускането на кредити намаляха значително и сега са в рамките на 50 – 100 лева, а в други оферти таксите останаха близки по размер до премахнатата такса усвояване или средно около 1% от размера на кредита”, допълва Тошев.

Сред ключовите нововъведения на кредитния пазар след 23 юли са отпадането на таксата за предсрочно погасяване по съществуващите и бъдещи кредити. Трябва да се има предвид, че законът забранява тази такса само за кредити до 75 000 евро, така че в повечето случаи за кредити над 75 000 евро таксата остава и ще я има и занапред.

Финансиращите институции вече предлагат и т.нар. кредити с ограничена отговорност. Това са нов тип заеми, които предлагат на потребителите да отговарят само до размера на обезпечението по кредита. Т.е. достатъчно е само да се продаде жилището, за да удовлетворят вземанията по кредита, в случай че клиентите изпаднат в невъзможност да го обслужват. Според Тошев още е рано за категорични оценки дали този тип заем ще предизвика осезаем интерес, тъй като при много от тези оферти финансирането е максимум до 50% от стойността на имота, а при по-голям процент финансиране – до 70%, лихвата скача над 9%. .

Средният размер на изтеглените кредити за страната в евро е 35 120, като съотношението между българската и европейската валута е 82 на сто в полза на лева.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %

София     45 583     37/63

Варна      34 079    20/80

Бургас     29 553     18/82

Пловдив    25 790    6/94

Средният размер в столицата през юли е 45 583 евро, което представлява ръст спрямо предходните месеци. Във Варна тази стойност се задържа без съществени промени – малко над 34 000 евро, като 80% от заемите в Морската столица са изтеглени в български пари. Ръст има и в Бургас, където средният размер е близо 30 000 евро. Ръст в размера на ипотеките има и в Пловдив – 25 790 е той през юли, като в евро са изтеглени едва 6% от заемите през месеца.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.07.2014 г. до 31.07.2014 г.

18 – 25 г.     9,1%

26 – 35 г.    50,0%

36 – 45 г.    31,8%

Над 45 г.     9,1%

Точно половината от кредитополучателите през юли са на възраст между 26 и 35 години, отчитат още от Кредит Център. По 9.1% са както хората над 45 години, така и най-младите – тези между 18 и 25 години. Останалите близо 32% се формират от дела на хората между 36 и 45 години.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.07.2014 г. до 31.07.2014 г.

от 0 до 10 000          0,4%

от 10 000 до 30 000         45,1%

от 30 000 до 50 000         24,7%

от 50 000 до 70 000         20,7%

от 70 000 до 90 000         5,8%

над  90 000         3,3%

Кредитите между 10 000 и 30 000 евро остават най-предпочитани сред кредитополучателите и са малко над 45% от всички.Заемите над 90 000 евро са 3.3%, а тези между 70 000 и 90 000 – близо 6%. Вторите по популярност кредити отново са между 30 000 и 50 000 евро, като заемат дял от около ¼ от всички през юли. Най-евтините заеми – тези до 10 000 евро, съставляват около 0.4% от ипотечните кредити.

Видове ипотечни кредити – Юли 2014 г.

Покупка на жилище   99,1%

СМР   0%

Лично ползване   0,9%

За покупка на жилище са изтеглени 99.1% от кредитите през юли. За лично ползване кредит са изтеглили 0.9% от потребителите, посочват още от компанията.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Юли 2014 г.

До 10 години   0,8%

10 до 15 години   8,4%

16 до 20 години   43,5%

21 до 25 години   34,3%

26 до 30 години   10,7%

Над 30 години   2,3%

Да погасяват заема си между 16 и 20 години са избрали най-много от кредитополучателите – 43.5%. Срок на изплащане между 21 и 25 години е изборът на около 34% от хората. Дълъг период – над 30 години, е предпочитанието на 2.3% от потребитлеите. За 10 години кредита си ще изплащат по-малко от 1% от кредитополучателите през втория месец на лястото, посочват още от Кредит Център.

% на финансиране – Юли 2014 г.

До 40%     6%

40% – 50%     16%

50% – 60%     18%

60% – 70%     23%

70% – 80%     24%

80% – 90%    11%

90% – 100%    2%

Най-популярното външно финансиране и през юли е това между 70% и 80%. Около ¼ от потребителите са избрали именно него. Малко по-малък е делът на хората, избрали да покрият с кредит между 60% и 70% от стойността на своята сделка. Кредит, покриващ до 100% от покупката, е изборът на 2% от потребителите през юли. Външно финансиране до 40% е предпочитанието на 6% от кредитополучателите, обобщават от Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: