най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за месец май 2014

НОВИ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ В РЕЗУЛТАТ НА ЗАКОНОВИТЕ ПРОМЕНИ ВЕЧЕ СЕ ПОЯВЯВАТ НА ПАЗАРА

• Въпреки, че законовите промени влизат в сила на 23 юли, няколко банки вече предложиха ипотечни кредити без такси

Няколко банки вече предложиха на пазара ипотечни кредити без такси за усвояване, годишно обслужване и предсрочно погасяване. Така те изпреварват окончателното влизане в сила на промените в закона за потребителския кредит, което става на 23 юли. След тази дата всички ипотечни продукти ще бъдат без тези такси. Това се посочва в месечния доклад на консултантската компания Кредит Център.

Изтегли анализа тук

„Няколко банки вече са готови с новитепродукти, които са без таксите, изрично посочени в промените на закона за потребителския кредит. Както се очакваше, премахването на таксите доведе до леко повишение на лихвите, но общата цена на кредита се запазва, дори в някой случай леко се понижава”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Това е добър знак за пазара и показва, че тенденцията на плавно намаление на лихвите продължава.”, коментира още Тошев. „За тези клиенти, които след приемането на законовите промени решиха да изчакат, за да закупят имот с кредит, отговарящ на новите изисквания, това вече е възможно и не е необходимо да чакат 23 юли.“ – допълва още Тошев.

„Все още на пазара няма предложение за ипотечен кредит, при който ако имате затруднение в изплащането му ще е достатъчно да върнете имота, а за част от клиентите този продукт събужда определен интерес и очакване.”, казва Тошев. „Много вероятно е след като се появят тези кредити те да не отговорят на очакванията на потребителите поради по-ниския процент на финансиране на покупката и вероятно малко по-високата цена.“

„При бързите кредити, които също бяха засегнати от законовите промени, засега не се виждат промени свързани с поставения таван на оскъпяването. Най-вероятно повечето фирми ще изчакат крайния срок на влизането им в сила, за да променят продуктите си така, че да отговорят на новите регулации. Тъй като промените бяха направени прибързано, предвид приближаващите избори, много експерти смятат, че има оставени доста вратички, които ще позволят заобикалянето им, но дали това е така ще разберем на 23 юли.”, допълва Тошев.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през май е 33 862 евро. Съотношението на българската и европейската валута отново е в полза на лева, но все пак около ¼ от заемите са изтеглени в евро.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %

София    42 648      36/64

Варна      35 069     20/80

Бургас     22 445     10/90

Пловдив    18 237    8/92

Средният размер на кредитите в София през петия месец на годината се равнява на 42 648 евро, а 36% от заемите са в евро. Пловдив отново е градът с най-нисък размер на ипотеките – малко над 18 000 евро. Едва 8 на 100 от изтеглените кредити в Града на тепетата са в европейска валута. Увеличава се разликата в средния размер в двата големи морски града Варна и Бургас. Във Варна той се покачва и през май е малко над 35 000 евро, докато в Бургас се понижава до 22 445 евро. В Морската столица в български пари са изтеглени 80% от заемите, а в Бургас – 90% от всички кредити за месец май.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.05.2014 г. до 31.05.2014 г.

18 – 25 г.     9,1%

26 – 35 г.    55,5%

36 – 45 г.    27,3%

Над 45 г.     8,1%

И през май най-активните кредитополучатели са тези между 26 и 35 години –те заемат дял 55.5% от всички. Немалък е делът на хората между 18 и 25 години – над 9%, както и на най-възрастните над 45 г., които са малко над 8%, посочват още от Кредит Център.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.05.2014 г. до 31.05.2014 г.

от 0 до 10 000     3,1%

от 10 000 до 30 000    45,4%

от 30 000 до 50 000    26,4%

от 50 000 до 70 000    15,8%

от 70 000 до 90 000    5,3%

над  90 000    4,0%

Заемите между 10 000 и 30 000 евро са най-популярни сред кредитополучателите през май – те представляват над 45% от всички. Кредитите над 90 000 евро стигат до 4%, а най-малките – до 10 000 евро, съставляват 3.1%. Вторият по популярност размер пък е на заем между 30 000 и 50 000 евро, който има дял от около ¼ от всички изтеглени през месец май ипотеки, посочват от консултантската компания.

Видове ипотечни кредити – Май 2014 г.

Покупка на жилище    97,5%

СМР    0,9%

Лично ползване    1,6%

С мотив, свързан с покупка на жилище, са изтеглени 97.5% от кредитите през май. За лично ползване заем са взели 1.6% от потребителите. В подходящия за ремонтни дейности месец май са налични и изтеглени кредити за СМР – техният дял е 0.9%.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Май 2014 г.

До 10 години      1,9%

10 до 15 години     10,7%

16 до 20 години     42,4%

21 до 25 години      33,3%

26 до 30 години      9,9%

Над 30 години     1,8%

Срок на погасяване между 16 и 20 години и през май е най-предпочитаният от потребителите на ипотечни кредити, посочват от компанията. Малко над 42% от хората са избрали него, а други 33.3% са избрали период между 21 и 25 години. Близо 2% от потребителите са избрали да изплащат заема си над 30 години, като приблизително толкова са и клиентите, които ще погасят кредита си за период до 10 години.

% на финансиране – Май 2014 г.

До 40%               4%

40% – 50%         13%

50% – 60%         18%

60% – 70%         22%

70% – 80%        29%

80% – 90%        12%

90% – 100%       2%

Външно финансиране между 70% и 80% отново е най-популярното сред потребителите. От него са се възползвали близо 30% от тях. Едва 2% са се възползвали от външен заем, покриващ между 90% и 100% от стойността на сделката. Други 4% ще използват кредит за до 40% от цената. Вторият по популярност заем пък е в рамките на 60% до 70% от цялата сума. До такъв са прибегнали 22% от кредитополучателите през май, посочват още от Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: