най-големият кредитен консултант в България

Какво е движението на лихвите по ипотечни кредити след приемането на промените в Закона за потребителските кредити?

Лихвените проценти по предлаганите от банките жилищни кредити за домакинствата са се повишили леко през май в сравнение с месец по-рано. На годишна база обаче тенденцията за плавен спад в цените на ипотечните заеми се запазва.

Това показват данните от лихвената статистика на БНБ към края на май 2014 г. Цените на потребителските кредити запазват посоката си на понижение както на месечна (спрямо предходния месец), така и на годишна (спрямо същия период на миналата година) база.

Доходността по привличаните от банките депозити от бизнеса и домакинствата също расте през последния месец. Повишения спрямо април са отчетени както за спестяванията в левове, така и за вложенията в евро. Лихвените обаче остават под стойностите си отпреди година.

Цената на кредитите

Данните от лихвената статистика на централната банка показват, че през изминалия месец цената на ипотечните заеми леко се е повишила. Поскъпването беше очаквано от сектора заради новите правила, разписани в Закона за потребителския кредит, според които част от начисляваните от банките такси по заемите ще бъдат забранени. Сред тях са например таксите и комисионите за усвояване и управление на кредитите, както и таксата за предсрочно погасяване на задълженията. Поправките бяха окончателно приети от парламента в началото на април, като ще влязат в сила от 23 юли.

Още при обсъждането на законовите промени анализатори и наблюдатели на пазара прогнозираха, че финансовите институции ще опитат да компенсират част от свиването на разходите в резултат на отпадането на таксите с повишаване на лихвените проценти. Като цяло предвижданията са, че това ще е най-ясно изразено в новите продукти, които се очаква банките да пуснат на пазара след влизането в сила на промените. Част от финансовите институции обаче вече предлагат кредити по новите правила, като в месечния си анализ на ипотечния пазар от консултантската компания “Кредит център” отчетоха, че прогнозите за повишаване на лихвите се сбъдват.

От дружеството обаче отбелязват, че въпреки увеличаването на лихвите общата цена на кредитите се запазва, а в някои случаи и леко се понижава. Поне засега това не се вижда от данните на БНБ, които отчитат лек ръст и на средния годишен процент на разходите (ГПР, който включва и всички такси и комисиони по заема) по жилищните заеми през май спрямо април. Към края на месеца стойността му за ипотечните кредити в левове е 7.55%, а в евро – 7.86%. При потребителските кредити статистиката отчита запазване на низходящата тенденция както по отношение на лихвените проценти, така и на ГПР. Към май крайната цена на заемите за потребление в левове е 12.37%, а в евро – 10.29%.

Балансиране при депозитите

Според данните на централната банка през май средните лихвени проценти по привличаните от банките средства под формата на депозити са се повишили леко. Увеличенията са в диапазона 0.03-0.3 процентни пункта, като се наблюдават както в корпоративния, така и в сегмента на дребно. Въпреки ръстовете през май спрямо април през последната година като цяло равнищата на лихвите по депозитите остават осносително стабилни, с тенденция към плавно понижаване, а статистиката отчита последователни месеци на минимални колебания в посока както надолу, така и нагоре. Според наблюдателите на пазара също може да се очаква запазване на тенденцията на бавно и постепенно поевтиняване, която е факт от около три години насам. Преди дни от финансовия портал “Моите пари” също отчетоха, че през май банките са продължили да понижават лихвите, които предлагат както по спестовните сметки, така и по срочните влогове. Така по данни на централната банка към края на май средният ефективен годишен процент по предлаганите на пазара по срочни депозити на домакинства в левове е бил 3.24%, а този в евро – 3.44%.

Източник Capital.bg

Вижте още:

Какви са нивата на отпуснатите заеми по време на мораториума? Бум на ипотеките за къщи С какви средства ходят българите на почивки и екскурзии? Тихомир Тошев, “Кредит Център”: COVID-19 отказа от потребителски заем половината клиенти Тихомир Тошев: Не бързайте да отлагате кредити, ще ви скочи вноската Каква е месечната вноска по ипотечен кредит в началото на 2020 година? Тихомир Тошев: Бързите кредити вече не са толкова бързи С какви средства ходят българите на почивка? Идва ли краят на изгодните жилищни заеми? За какво теглят кредити хората на възраст от 20 до 25 години? Има ли спад на лихвите по потребителските кредити? Задава ли се нов крах на пазара на имоти? Ще нарастват ли лихвите по ипотечни кредити? Как предпочита да живее българинът??? Добър ли е моментът за сделки с имоти? Ще скочат ли лихвите по кредитите? Имотен бум! Скачат лихвите, скача и вноската Kолко и как може да спестите при предоговарянето на ипотечните заеми Лихвите са твърде ниски за нашия пазар заради рисковата премия Вноските по кредитите не трябва да надхвърлят 25% от доходите