най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за месец април 2014

РЪСТ НА ЗАПИТВАНИЯТА ЗА 100% ФИНАНСИРАНЕ НА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ

• Спестете 15-20% от цената на жилището и тогава купувайте с кредит, съветват експертите от Кредит Център

• Разходите по сделката, данъците и разходите за ремонт и обзавеждане не бива да се пренебрегват

Изтегли анализа тук

С около 15% повече запитвания за кредити, покриващи 100% от стойността на желаното жилище, отчитат от Кредит Център за април спрямо предходния март. Активното говорене по темата и регистрираният вече малък ръст в цените на имотите накара някои клиенти да решат да се сдобият с жилище, без да чакат повече. Част от тях обаче не разполагат със спестени средства и търсят опции за сделка, финансирана изцяло с ипотечен кредит.

„Твърденията, че дъното на пазара на имоти е достигнато и цените им са най-изгодни в момента, накара немалко потребители да потърсят 100% финансиране за покупка на имот, за да не изпуснат момента”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg. „Действително националната статистика показа обръщане на тенденцията и минимален ръст на цените на имотите за първото тримесечие на 2014г., но потребител, който до момента не е успял да спести никакви средства, е рискован кредитополучател, особено за заем със сериозна месечна вноска. Твърде вероятно е желаещият кредит да не успява да прецени добре месечните си разходи и допълнителното поемане на подобен финансов ангажимент след време може да доведе до сериозни финансови затруднения за домакинството, включително и невъзможност да се обслужва кредита”, допълва Тошев.

По думите му, клиентите, които са се поинтересували от 100% финансиране през последния месец, са хора на възраст между 25 и 35 години, които нямат предишни кредити, имат стабилни доходи, но не и умение да спестяват, което ги превръща в рискови и склонни към финансови грешки. Те имат намерение да купят жилище на стойност между 40 000 и 55 000 евро, но много от тях не пресмятат допълнителните разходи за покупката на жилище, разходите за ремонт или довършителни работи, обзавеждане, данъци и пр., отделно от месечната вноска, която за подобни сделки се движи между 550 и 800 лева. Това от своя страна е предпоставка за  търсене на допълнително финансиране след това и значително покачване на задлъжнялостта, смятат експертите.

„Съветвам тези потребители да изчакат, докато спестят поне 15-20% от стойността на сделката”, казва Тихомир Тошев. „Наличието на собствени средства ще им даде повече сигурност, ще елиминира редица потенциални рискове и ще им гарантира повече спокойствие. Макар цените на имотите да са тръгнали нагоре, ръстът няма да бъде нито бърз, нито сериозен, а плавен. Прогнозите за нивата са дори по-скоро за стабилизиране на цените около тези нива за немалък период. По-добре сделка на малко по-висока стойност, отколкото рисков кредит, голямо задлъжняване и перманентна липса на средства в семейния бюджет”, съветва още Тошев. „Трябва също да се има предвид, че и в най-добрите оферти на банките финансирането е до 90%, а 100% финансиране може да се получи само при покупката на имот под пазарната му цена или след предоставяне на допълнително обезпечение“, напомня още Тошев.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната през април се равнява на 32 637 евро, което е с около 1000 евро повече спрямо март. Делът на българската валута е 79% в полза на лева, което представлява малко понижение в сравнение с предходния месец, посочват от компанията.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %

София           43 434              17/83

Варна            29 265              28/72

Бургас           25 565               9/91

Пловдив       19 346              6/94

Ръст се наблюдава в размера на изтеглените заеми в София – 43 434 спрямо около 41 000 през март. Едва 17% от ипотеките в столицата са в европейска валута. Пловдив продължава да държи последното място по най-нисък среден размер на изтеглените ипотечни кредити в 4-те най-големи града в страната. Градът на тепетата демонстрира допълнително понижение спрямо март с около 1000 евро, а цели 94% от заемите са изтеглени в лева. Размерът във Варна е близо 30 000 евро, а в Бургас – малко над 25 500 евро, посочват още от Кредит Център.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.04.2014 г. до 30.04.2014 г.

18 – 25 г.              10,8%

26 – 35 г.              51,6%

36 – 45 г.             30,7%

Над 45 г.               6,9%

Кредитополучателите между 26 и 35 години отново са над половината от всички през април. Други 30% са на възраст между 36 и 45 години, а най-младите – до 25 години, са близо 11% от всички. Най-високата възрастова група – над 45-годишна възраст, заема дял от близо 7% от активните получатели на ипотечни кредити през втория пролетен месец.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.04.2014 г. до 30.04.2014 г.

от 0 до 10 000                    5,4%

от 10 000 до 30 000       48,3%

от 30 000 до 50 000       24,2%

от 50 000 до 70 000        14,2%

от 70 000 до 90 000         4,5%

над  90 000                        3,4%

Близо половината от кредитите през април отново са между 10 000 и 30 000 евро. Над 90 000 евро са кредитите, които заемат дял от 3.4%, а най-малки заеми – до 10 000 евро, представляват 5.4% от всички. Около ¼ представляват ипотеките с размер между 30 000 и 50 000 евро, а сравнително по-големите между 70 000 и 90 000 евро са с дял от 4.5%, посочват още от Кредит Център.

Видове ипотечни кредити – Април 2014 г.

Покупка на жилище          98,1%

СМР             0%

Лично ползване          1,9%

Придобивката на имот мотивира 98.1% от потребителите да изтеглят ипотечен кредит. Останалите близо 2% са прибегнали до заем през април с цел лично ползване.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Април 2014 г.

До 10 години               1,1%

10 до 15 години          9,8%

16 до 20 години        44,3%

21 до 25 години         32,1%

26 до 30 години        10,5%

Над 30 години           2,2%

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечните заеми и през април е между 16 и 20 години – отново 44% от потребителите избират него. След него отново се нарежда периодът между 21 и 25 години, който е изборът на малко над 32% от клиентите. Над 30 години кредита си ще изплащат 2.2% от потребителите. Малко над 1% от тях избират най-краткия период за погасяване на изтегления заем – до 10 години.

% на финансиране – Април 2014 г.

До 40%              4%

40% – 50%       14%

50% – 60%       16%

60% – 70%       28%

70% – 80%      28%

80% – 90%       9%

90% – 100%     1%

През април се уеднаквява делът на клиентите, покриващи с кредит между 60% и 70% от стойността на сделката и тези, които избират заем, за да платят между 70% и 80% от покупката. Всяка от двете групи клиенти представлява 28% от всички. Външно финансиране до 40% избират 4% от хората, а приблизително 15% от клиентите покриват с кредит между 40% и 50% от покупката. Толкова са и хората, прибегнали през април до кредит за 50% до 60% от стойността, посочват още от Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: