най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за март 2014 година

ЛОШАТА КРЕДИТНА ИСТОРИЯ Е ВСЕ ПО-ЧЕСТО СРЕЩАН ПРОБЛЕМ ПРИ ТЪРСЕЩИТЕ КРЕДИТИ

• 18% от клиентите, търсещи кредит през март, имат проблем с кредитната история

• Увеличава се търсенето на ипотечни кредити за покупка на жилища в строеж

Изтегли анализа тук

Около 18% от клиентите на потребителски и ипотечни кредити на Кредит Център през месец март се оказаха с проблем в справките на Централния кредитен регистър. Проблемите варират от невърнати кредити или част от кредити до периодично невнасяне на вноски по текущите и по погасените заеми. За съжаление, в повечето случаи това е пречка за получаване на нов кредит, дори и доходите на клиента да са достатъчни. През последните шест месеца процентът на клиентите с проблеми в кредитната история се движеше между 13% и 16%.

„Част от проблемите с кредитната история се дължат на невнимание и недостатъчен контрол на клиентите върху личните им финанси. Често хората не следят месечните си наличности по сметката и дали са достатъчни за погасяване на вноските по кредитите им, таксите по сметките и кредитните им карти. Понякога дори за недостиг от няколко лева вноската не може да бъде платена цялостно и това се отразява в кредитната история”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „По-сериозни казуси са изпадането във временни финансови затруднения и закъснения в плащането на вноските повече от няколко месеца, изцяло непогасени малки суми по кредити, забравени вноски по овърдрафти и др.”, допълва Тошев.

По думите му, хората като цяло не осъзнават колко важно е да са точни в навременното обслужване на задълженията си, не само за да запазят кредитното си досие чисто, но и за да не трупат наказателни лихви за просрочени вноски по кредити.

„Лошата кредитна история е не само пречка за теглене на нови кредити, но и за рефинансиране на съществуващите такива, което е сериозен проблем, особено при ипотечните заеми, които са за по-дълъг срок и с най-сериозен потенциал за подобряване на условията в бъдеще”, коментира още Тошев.

Търсенето на кредити през месец март остана стабилно, но водено от очакваните промени в Закона за потребителския кредит и финалните текстове, които се променяха в движение неколкократно. Клиентите, които бяха набелязали даден имот и имаха финално договорена цена, пристъпиха към приключване на покупката, без да чакат влизане в сила на промените. Част от търсещите дом обаче съзнателно забавят процеса, за да изчакат кредитите, отговарящи на новите изисквания.

Друга тенденция, която се оформя на пазара, е ръст на запитванията за финансиране на покупка на жилище в строеж, като в повечето случай искането е за финансиране на етап Акт 15. Финансирането с кредит на жилище в строеж е възможно най-рано след получаване на удостоверение за груб строеж, но поради по-ниския процент на финансиране на този етап повечето клиенти предпочитат кредитът да се изтегли след Акт 15 или веднага след получаване на разрешение за ползване. Строителите от своя страна са доста гъвкави в предлагането на различни схеми на покупка на ново строителство, които позволяват клиентите да закупят такъв имот без особени рискове и затруднения.

През месец март се отчита и лек спад в средния размер на изтеглените кредити за страната. Той вече е 31 793 евро при съотношение между българска и европейска валута – 83 на 100 в полза на лева.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева % София 41 209 25/75 Варна 29 759 27/73 Бургас 27 538 10/90 Пловдив 20 542 8/92

Средният размер на изтеглените ипотеки остава най-голям в столицата – малко над 41 000 евро. Съотношението между евро и лева в София е 75% в полза на родната валута. Най-нисък остава размерът в Пловдив – 20 542, което представлява ръст спрямо предходния месец. Там е и най-засилен интересът към българската валута – 92% от заемите са изтеглени в лева. Във Варна размерът е малко под 30 000, а в Бургас се равнява на 27 538 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  %   от 01.03.2014 г. до 31.03.2014 г.

18 – 25 г.     6,8%

26 – 35 г.    46,6%

36 – 45 г.    33,3%

Над 45 г.    13,3%

Най-активни остават кредитополучателите между 26 и 35 години – през март те са 46.6% от всички. Намалели са най-младите и най възрастните – тези между 18 и 25 години са 6.8% от всички, а хората над 45-годишна възраст заемат дял 13.3%. Общо 33.3% са кредитополучателите между 36 и 45 години.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро %    от 01.03.2014 г. до 31.03.2014 г.

от 0 до 10 000                           6,7%

от 10 000 до 30 000               51,8%

от 30 000 до 50 000              23,3%

от 50 000 до 70 000              10,7%

от 70 000 до 90 000               4,6%

над  90 000                               2,9%

Над половината от всички изтеглени кредити през март са между 10 000 и 30 000 евро. Дял от 23.3% от всички заемат кредитите между 30 000 и 50 000 евро. Над 90 000 евро е изборът на близо 3% от потребителите. Близо 5% пък заемат ипотечните заеми между 70 000 и 90 000 евро, посочват се още в доклада на компанията.

Видове ипотечни кредити – Март 2014 г.

Покупка на жилище    99,1%

СМР    0%

Лично ползване    0,9%

Покупката на жилище е била мотив за 99.1% от хората да изтеглят кредит, докато за лично ползване до външно финансиране са прибегнали останалите 0.9% от кредитополучателите.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Март 2014 г.

До 10 години    1,7%

10 до 15 години    11,3%

16 до 20 години    43,8%

21 до 25 години    31,4%

26 до 30 години    9,9%

Над 30 години    1,9%

И през март най-популярният срок за погасяване на ипотеката е този между 16 и 20 години – близо 44% от хората са избрали него. Следва го периодът между 21 и 25 години, което представлява изборът на малко над 30% от потребителите. За по-малко от 10 години кредита си ще изплатят 1.7% от хората, а над 30 години ще погасяват близо 2% от потребителите през третия месец на годината. . % на финансиране – Март 2014 г.

До 40%   – 5%

40% – 50%    – 14%

50% – 60%  –  15%

60% – 70%   – 26%

70% – 80%   – 27%

80% – 90%   – 11%

90% – 100%  –  2%

Дял на външно финансиране между 70% и 80% е изборът на 27% от потребителите. С 1% по-малко са хората, решили да покрият с кредит между 60% и 70% от стойността на сделката си. От 90% до 100% с кредит ще финансират около 2% от кредитополучателите през март. Финансиране до 40% е изборът  а 5% от потребителите, посочва се още в анализа на компанията.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: