най-големият кредитен консултант в България

Годишен анализ на Кредит Център за 2013 година

4% Е РЪСТЪТ НА НОВООТПУСНАТИТЕ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2013 г. отчитат от Кредит Център

• Въпреки, че общият обем и броят ипотеки почти не се променят спрямо тези в края на 2012г., 2013г. беше по-добра за ипотечното кредитиране

 • При около 3 000 000 домакинства в България едва 150 000 са купили собствено жилище с кредит

Изтегли анализа тук

Около 4% е ръстът на новополучените ипотечни кредити през 2013 година според годишния анализ на консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg. „Погледнато в статистическите данни, ипотечният пазар изглежда замръзнал – през последната година те остават около 160 000 броя и около 8.8 милиарда лева, като в отделните тримесечия леко се покачват или леко намаляват”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg.

 „В същото време имаме година с ръст на сделките с недвижими имоти в големите градове на страната, където ипотечният кредит е важен двигател на пазара. Паралелно с това изплащането на изтеглените кредити и предсрочното частично или пълно погасяване на част от тях не позволяват общият обем и брой сериозно да се променят. Все пак, при по-задълбочен анализ на пазара и макар 2013 година да беше трудна и тежка година за икономиката като цяло, новите ипотечни кредити са повече в сравнение с 2012 година и ние в Кредит Център оценяваме този ръст на около 4%“, допълва Тошев. „Желанието на българина в момента е да има ниска или никаква задлъжнялост и спестени средства на депозит, за да се чувства спокоен и сигурен в тази по-трудна икономическа и политическа среда” споделя още Тошев. По-добра финансова култура на потребителите днес отчитат от консултантската компания и смятат, че това е важен етап за предстоящото развитие на кредитния пазар у нас. Немалко влияние за по-активния пазар на ипотечното кредитиране имаше и плавното подобряване на условията по заемите, което продължи през цялата година и направи ипотечните кредити най-изгодни от стартирането на пазара на ипотечно кредитиране до момента.

 Предвид данните за сериозна задлъжнялост на част от европейските домакинства, картината у нас е много по-оптимистична. От около 3 000 000 домакинства у нас, под 150 000 от тях са закупили собствено жилище с кредит, като средното задължение е около 55 000 лева. Това показва, че  сериозни рискове пред този пазар у нас липсват и по-скоро го очаква нов подем на развитие през следващите години.

Тегленето на ипотечен заем в българска валута беше друга отчетлива тенденция за пазара през изтеклата година. Интересът към лева плавно, но устойчиво се покачваше през цялата година. Все повече банки започваха постепенно да предлагат по-добри условия по левовите си кредити, и в повечето от тях лихвите по кредитите в лева и евро бяха изравнени. Всичко това караше потребителите да се спират на родната валута, търсейки максимално изгодния заем.

През януари заемите в лева бяха 53% от всички и интересът продължи да се покачва с всеки изминал месец от годината като в края й кредитите в български пари достигнаха около 70% от всички.

Средният размер за ипотечните кредити за изминалата 2013 г. е 33 165 евро. Най-нисък е бил той  през първия й месец – 30 167 евро. През следващите месеци той расте плавно, достигайки най-високата си стойност през май – 35 650 евро. Нивото на този показател се задържа високо и в началото на лятото, като претърпява известен спад през август и септември. С напредването на есента средният размер отново започва да расте, надвишавайки 34 000 евро през октомври. Последният месец декември ни прави свидетели на среден размер, равняващ се на 33 302 евро.

Декември 2013 г.

В последния месец на годината българският лев отново доминира – 71% от заемите са в тази валута. Средният размер на изтеглените ипотечни кредити е 33 302 евро.

Гра д Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %

София  38 387  40/60

Варна   32 119   17/83

Бургас   27 893   21/79

Пловдив   21 565   19/81

Най-висок традиционно е средният размер в столицата – над 38 000 евро, а най-малък през декември е той в Пловдив – малко над 21 000 евро. Варна е градът, в който левът е най-популярен – 83% от заемите са в българска валута. В София този дял е 60%, а в Бургас и Пловдив – съответно 79% и 81%, сочат данните на компанията за последния месец от годината.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г.

18 – 25 г   5,1%

26 – 35 г.   50,7%

36 – 45 г.   29,9%

Над 45 г.   14,3%

Между 26 и 35 години традиционно е възрастта на най-активните кредитополучатели – те са над 50% от всички през декември. Следват ги хората между 36 и 45 години – те са близо 30% от клиентите през зимния месец. Най-младите формират около 5%, а делът на най-възрастните – тези над 45-годишна възраст е 14.3%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро % от 01.12.2013 г. до 31.12.2013 г.

от 0 до 10 000   7,1%

от 10 000 до 30 000   38,4%

от 30 000 до 50 000   41,5%

от 50 000 до 70 000   6,6%

от 70 000 до 90 000   4,1%

над  90 000   2.3%

От 30 000 до 50 000 евро е най-предпочитаният кредит през декември – 41.5% от потребителите са избрали именно такъв. Малко след това се нарежда заем между 10 000 и 30 000 евро – предпочетен от 38.4% от хората. Заем над 90 000 евро избират 2.3% от кредитополучателите, а общо около 10% е делът на клиентите, избрали сума от 50 000 до 90 000 евро.

Видове ипотечни кредити – Декември  2013 г.

Покупка на жилище 98,5%

СМР 0,4%

Лично ползване 1,1%

За лично ползване са изтеглени 1.1% от заемите в последния месец на 2013 година, за строително-монтажни работи кредит са изтеглили 0.4% от всички, а покупката на жилище е мотивирала 98.5% от хората.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Декември 2013 г.

До 10 години   1,8%

10 до 15 години   9,1%

16 до 20 години   40,2%

21 до 25 години   33,1%

26 до 30 години   12,1%

Над 30 години   3,7%

От 16 до 20 години е най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечен заем – през декември той е фаворит на над 40% от клиентите. Следва го кредит със срок на изплащане между 21 и 25 години – 33.1% от кредитополучателите са избрали именно такъв. Над 30 години ще покриват разходите по заема си 3.7% от клиентите през декември, а кратък срок до 10 години е предпочитанието на близо 2% от всички потребители. Между 26 и 30 години заем ще изплащат малко над 12% от хората, показва още анализът на Кредит Център.

% на финансиране – Декември 2013 г.

До 40%                3%

40% – 50%         10%

50% – 60%         16%

60% – 70%         27%

70% – 80%        30%

80% – 90%        11%

90% – 100%      3%

Процент на външно финансиране между 60% и 80% от стойността на сделката избират сумарно 57% от потребителите през декември. Минимален дял до 40% е предпочитанието на 3% от хората, също толкова покриват с кредит 90% до 100% от стойността. Около 16% дял заемат потребителите през декември, решили да покрият с кредит от 50% до 60% от общата цена на сделката. Процентът на хората с дял на външно финансиране между 80% и 90% е малко над 10%.

Месечен доход между 1 500 и 2 000 лева имат близо половината от кредитополучателите през декември. Над 2 500 лева получават 15% от потребителите, а до 1 000 лева – 5% от всички получили външен заем през декември. Малко над ¼ от хората имат месечен доход от 2 000 до 2 500 лева, посочва се още в анализа на Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: