най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за ноември 2013 година

РЪСТ НА ВСИЧКИ СЕГМЕНТИ НА КРЕДИТНИЯ ПАЗАР ПРЕЗ 2014 Г.

• Между 3 и 8% ръст е ипотечното, фирменото и потребителското кредитиране през предстоящата година очакват консултантите от „Кредит център“
• Плавен спад на лихвите по различните кредитни продукти с между 0.25 – 0.75 процентни пункта

Изтегли анализа тук

Ръст на активността с до 8% в различните сегменти на кредитния пазар и продължаващо плавно намаление на лихвите – тези тенденции ще отличат пазара на ипотечни кредити през 2014 година според прогнозата на консултантската компания Кредит Център и сайта www.creditpoint.bg. Очакванията са към края на предстоящата година лихвените нива да са паднали с между 0.25 до 0.75 процентни пункта, като по-сериозното намаление ще е при потребителските и фирмените кредити в лева. При ипотечните кредити намалението на лихвите ще е по-малко, тъй като през последните години намаленията на лихвите при тези кредитни продукти бяха най-сериозни и нивата им в момента са по-ниски в сравнение с предкризисния период. Левът ще е най-търсената валута на кредита от домакинствата.

„Оптимистичните ни очаквания са резултат от наблюдението, че пазарът на кредити се стабилизира през последните месеци”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg. „От една страна броят на запитванията продължава своето плавно, но устойчиво покачване, а от друга – хората започнаха да се интересуват от по-големи кредити. Очаквам през 2014 г. заемите над 90 000 евро да се увеличат, защото много хора, разполагащи със заделени пари в брой, ще се решат да ги инвестират в по-луксозен имот. Прогнозите за стабилност и предвидимост на пазара им дава необходимата сигурност, а спад на цените на имотите се смята за изконсумиран”, допълва Тошев.

По думите му решението за влагане на парите в имот ще бъде мотивирано и от продължаващия спад на лихвите по ипотеките, както и от все по-ниските лихви по депозитите. През 2014 година лихвите по депозитите ще продължат да намаляват, смята Тошев. Същевременно интересът към потребителските кредити, станал по-видим след средата на тази година, ще продължи с по-засилен темп през 2014 г. – около 5% повече спрямо 2013 г. ще бъдат изтеглените заеми от този тип в идните 12 месеца. Делът на външно финансиране при сделките с имоти също ще се покачи – около 75% от стойността на сделката ще стане най-често търсеното кредитиране на пазара, прогнозират още от компанията.

Очакваните тенденции за пазара през 2014 г. имат своите първи признаци и през ноември. Средният размер в София за месеца е по-висок спрямо третото тримесечие на годината. В същото време левовите заеми продължават динамичния си ръст – ¾ от изтеглените през единайсетия месец от годината кредити са в българска валута. Лихвените нива се задържат стабилни – между 6.2% и 7% за лева и евро.

Казус на месеца на www.creditpoint.bg :

Семейство си купува двустаен апартамент в София през юни 2008 година на стойност 62 000 евро с кредит за 55 000 евро – т.е. покриващ 90% от стойността. Срокът на изплащане е 25 години. Кредитът е без доказан доход, тъй като и двамата тогава се осигуряват на минимални заплати. Годишният процент на разходите (ГПР) е 11.5%.
През ноември 2013 г. семейството иска да рефинансира, за да оптимизира разходите си. Оказва се, че остатъкът по кредита е 52 200 евро, а настоящата цена на апартамента е 46 000 евро поради спада на цените на имотите. В момента обаче и двамата членове на семейството се осигуряват – единият на 1400, а другият на 800 лева. Със съдействието на консултантите на www.creditpoint.bg получават рефинансиране с 90% ипотечен кредит от настоящата цена на имота – или 41 400 евро за оставащия срок и потребителски кредит за 10 800 евро. ГПР по ипотечния кредит е 7.1%, а по потребителския – 10.5%.
Като резултат – месечната им вноска пада от 560 на 471 евро, а плащанията за целия период намаляват на 94 400 евро по двата нови кредита при 132 000 евро по стария. На практика за целия период семейството ще плати със 73 540 лева по-малко, отколкото, ако не бе прибегнало до рефинансиране на кредита.

Среден размер на изтеглените кредити в евро
Град          Q1          Q2           Q3              ноември
София      39 050   44 760    37 890       40 621
Варна       32 260    36 120    31 880       31 760
Бургас      27 180    29 320    30 070      26 704
Пловдив    19 960    21 190    19 840      22 906

Средният размер на изтеглените кредити за страната е 33 726 евро. По-голям спрямо третото тримесечие е и размерът в Пловдив. Варна и Бургас демонстрират известен спад в нивата, но това се дължи по-скоро на стечение на обстоятелствата – повече сделки в по-ниския ценови сегмент на пазара на имоти.

 Кредитополучателите между 26 и 35 години остават най-акитвни на пазара и през ноември. Техният брой расте спрямо октовмри, а най-младите – между 18 и 25 години заемат по-малък дял спрямо предходния месец. Хората над 45 години през ноември са 11% от всички, което е също известно намаляване на дела им спрямо месец по-рано.

Макар делът на хората с доход между 1 500 и 2 000 лева да продължава да е най-значим през ноември, се забелязва ръст на хората с по-ниски доходи. Кредитополучателите с доход до 1 000 лева и между 1 000 и 1 500 лева са с около 1% повече спрямо предходния месец. С толкова са намалели хората с най-високи доходи в проучването на Кредит Център.

 Работниците и експертите покачват активността си през месец ноември, а представителите на средния мениджмънт са около 42% от всички. По-малко спрямо октомври са и кредитополучателите на висши мениджърски позиции, както и пенсионерите. Като цяло, от хората на по-ниски позиции и с по-ниски доходи увеличават дела си през предполседния месец от годината, отбелязват от компанията.

 Наетите в частния сектор продължават да са най-много от всички кредитополучатели през ноември – 58%. Държавните служители повишават дела си спрямо месец по-рано и са 27%. Хората със собствен бизнес са 15% от всички, изтеглили кредит през периода.

 Семействата с малки деца са най-многобройната група кредитополучатели – 47% от всички. Разпределението на хората според семейното им положение остава бе драстични промени спрямо октомври. Намалява броят на семействата с големи деца с около 3%. С около 2% расте делът на младите двойки, решили се да пристъпят към ипотечен кредит. Увеличават се и възрастните  двойки – 12% са те през ноември при 11% за предходния октомври.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро                   05.13    06.13   07.13   08.13   09.13   10.13  11.13
от 0 до 10 000                  5%        4%        3%        3%       2%       3%       0%
От 10 000 до 30 000      43%      44%      51%     55%     56%     49%     58,3%
От 30 000 до 50 000      33%      35%      30%     27%     27%      33%     29,2%
От 50 000 до 70 000      6%         6%        7%        8%        8%        7%       8,3%
От 70 000 до 90 000      6%         5%        4%        4%        3%        5%       0%
Над 90 000                       7%          5%        5%        4%        4%        3%      4,2%

Между 10 000 и 30 000 евро е най-често тегленият кредит през ноември – предпочели са го над 50% от потребителите. Заемите над 90 000 евро демонстрират ръст с около 1% спрямо октомври. Минимален е делът на кредитите до 10 000 евро, а вторият най-популярен заем през ноември е между 30 000 и 50 000 евро.

СРОК НА ИЗТЕГЛЕНИТЕ КРЕДИТИ
                                  05.13     06.13    07.13     08.13      09.13     10.13    11.13
До 10 години           3%         3%        2%          2%          2%         2%       2,3%
10 до 15 години     12%        11%      10%        10%        10%      10%       9,7%
16 до 20 години     38%        39%      40%       41%        41%       40%     39,7%
21 до 25 години      30%       30%      31%       30%        30%      30%      32,3%
26 до 30 години      12%        12%      12%       13%        12%        13%      11,9%
Над 30 години         5%          5%        5%         5%          5%          5%        4,1%

Най-често исканият срок за погасяване на заема остава този между 16 и 20 години, посочва се още в данните на Кредит Център. Следва го периодът между 21 и 25 години, какъвто са поискали малко над 30% от клиентите през месеца. Около 4% от хората са изтеглили заем, който възнамеряват да обслужват повече от 30 години.

ПРОЦЕНТ (%) НА ФИНАНСИРАНЕ
                       05.13     06.13    07.13   08.13   09.13   10.13   11.13
До 40%            4%       4%        5%      6%       4%          5%        4%
40% – 50%     12%     12%     13%    12%      13%        12%       11%
50% – 60%      25%    24%     21%    23%     21%        19%       17%
60% – 70%      24%     23%     25%    24%     25%       25%       26%
70% – 80%      22%     25%     24%    24%      23%      24%       26%
80% – 90%       12%      11%    12%     11%     11%      13%        13%
90% – 100%      1%       1%        1%      1%        3%        2%         3%

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: