най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за месец август 2013 година

Рефинансирането на кредита може да спести до 30% от общия разход по кредита

• Значително намаляване на разходите чрез рефинансиране става факт през последния летен месец
• Левът продължава трайно да се налага като предпочитана валута при ипотечното кредитиране
• Август демонстрира традиционен за лятото спад в активността на кредитния пазар

Изтегли анализа тук

Рефинансирането на вече изтеглени кредити беше една от тенденциите на пазара през изтеклия месец август. Това показват анализите на консултантската компания Кредит Център и на сайта www.creditpoint.bg.

Хората сериозно се замислят за разходите по кредитите си и активно търсят възможности за оптимизация. Финансиращите институции отговарят на търсенето като периодично изкарват на пазара нови, по-добри продукти за рефинансиране, което е допълнителен катализатор на процесите по рефинансиране, коментират кредитните експерти.

„Банките са активни в създаването на нови кредитни продукти с по-изгодни условия, което кара заинтересованите и информирани потребители да  търсят варианти да оптимизират разходите по съществуващите си кредити”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и Creditpoint.bg. „През август голям процент от клиентите ни дойдоха със запитване за възможностите за подобряване на условията по изплащането на дълга си. Тези, които пристъпиха към рефинансиране, успяха да спестят от 15 до 30 % от своя дълг за целия срок на изплащане. Кризата направи голяма част от потребителите по-отговорни към финансовото си състояние като ги накара да следят пазара и да предприемат действия – едни погасяват главницата със спестени средства, за да намалят общия си разход към крайната дата на кредита, други – пристъпват към предоговаряне или рефинансиране. Важно е да се има предвид, че задълженията, които активно се прехвърлят в момента са изтеглени преди 4-5 години. На практика това са домакинства и лица, които са се показали като коректни, редовни платци и всяка банка има желание да ги привлече като свои клиенти. В историята на кредита и кредитното досие на получателите се крият и голям процент от възможностите за оптимизация на разходите.”, допълва Тошев.

По думите му, през август е реализиран рекорден случай на понижение на разходите чрез рефинансиране. Клиент, изтеглил ипотечен кредит за 80 000 евро и 4 потребителски кредита на обща стойност 20 000 евро, предприема стъпки към консолидиране на задълженията си. След рефинансирането плащанията на потребителя намаляват със 115 000 лева за целия период на кредитите. Делът на намаление не е приложим към всеки клиент, но оптимизацията почти винаги е възможна и логична. Консултантите на сайта www.creditpoint.bg предлагат съвети за рефинансиране:

– Задължително следете промените в условията на кредитния пазар. Ако на пазара се появи предложение за заем с по-ниски лихви с 2 или повече процентни пункта, то това означава, че имате опция да спестите сериозна сума за целия период, ако решите да рефинансирате;
– Опитайте се да скъсите срока за погасяване на заема. По-кратките срокове означават по-бързо погасяване на главницата, което ще намали броя на месечните вноски, а оттам – и общия обем на лихвите, които трябва да заплатите;
– Рефинансирайте, когато имате кредити в 2 или повече финансови институции. Обединяването на няколко кредита в един ще опрости процеса по изплащане на дълга и вероятно ще ви осигури по-малка месечна вноска.

През август средният размер на изтеглените заеми за страната в евро е 31 444. Съотношението между българската и европейската валута за пореден път е в полза на лева – 66% от всички заеми са в българска валута при 61% през юли, отчитат от Кредит Център.

 Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева
%
София   36 979    36/64
Варна    30 008   38/62
Бургас   31 569    27/73
Пловдив   19 847    29/71

Най-голям е средният размер на изтеглените ипотечни кредити в София – близо 37 000 евро. В столицата делът на заемите в лева е 64% от всички. В Бургас популярността на българската валута е най-отчетлива – 73% от заемите в морския град са в лева. Най-малък е средният размер в Града на тепетата – малко под 20 000 евро. Във Варна средният размер е около 30 000 евро, а изтеглените в лева заеми представляват 62% от всички.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст % от 01.08.2013 г. до 31.08.2013 г.

18 – 25 г.    4,5%
26 – 35 г.    54,6%
36 – 45 г.    22,2%
Над 45 г.     18,7%

Най-активни на ипотечния пазар остават потребителите между 26 и 35 години – през август те са 54.6% от всички. Без съществени промени остава разпределението на останалите възрастови групи по отношение на кредитния пазар. Най-възрастните клиенти – тези над 45 години, представляват близо 18% от всички, а най-младите заемат дял от 4.5%. Малко под ¼ от потребителите са на възраст между 36 и 45 години, отчитат от Кредит Център.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.08.2013 г. до 31.08.2013 г.
от 0 до 10 000    2,8%
от 10 000 до 30 000     54,6%
от 30 000 до 50 000     26,4%
от 50 000 до 70 000       8,1%
от 70 000 до 90 000       3,9%
над  90 000     4,2%

Около 80% от кредитополучателите и през август предпочитат заеми между 10 000 и 50 000 евро, посочват консултантите. Над 90 000 избират малко над 4% от потребителите, а кредит до 10 000 евро е изборът на близо 3% от ползващите външен ипотечен заем. Между 50 000 и 70 000 евро е изборът за кредит на 8.1% от хората.

Видове ипотечни кредити – Август 2013 г.
Покупка на жилище     98,2%
СМР    0%
Лично ползване    1,8%

Придобиването на жилище остава водеща причина за прибягване до ипотечен заем за 98.2% от потребителите, а за лично ползване са изтеглени 1.8% от кредитите през изтеклия месец август.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Август 2013 г.
До 10 години   1,6%
10 до 15 години    9,8%
16 до 20 години    40,9%
21 до 25 години    29,7%
26 до 30 години    12,9%
Над 30 години    5,1%

Популярността на заемите със срок на погасяване между 16 и 20 години остава актуална и през последния летен месец – близо 41% от потребителите избират такъв период да се справят с кредитите си. Малко под 30% от кредитополучателите избират да изплатят задължението си в рамките на 21 до 25 години, сочат още данните на компанията. Дълъг погасителен период – над 30 години, е изборът на 5.1% от клиентите, а за по-малко от 10 години очакват да изплатят кредита си 1.6% от потребителите.

% на финансиране – Август 2013 г.

До 40%    5,9%
40% – 50%    12,2%
50% – 60%    22,6%
60% – 70%     23,7%
70% – 80%     24,1%
80% – 90%    10,6%
90% – 100%    0,9%

Процент на финансиране, покриващ между 70% и 80% от стойността на сделката, е най-често срещаният избор на кредитополучателите през август. С около 1% по-малко са хората, изтеглили кредит, покриващ между 60% и 70% от общата стойност, а с още толкова по-малък е делът на хората, решили да ползват между 50% и 60% външно финансиране, за да осъществят покупката си. Кредит, покриващ между 90% и 100% от цената, избират близо процент от потребителите през август, посочват още от Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: