най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за юли 2013 година

Кредитите в лева набират скорост през лятото
• Оферти с по-ниски лихви по левовите кредити и подобрени други условия ги прави все по-предпочитани
• Внимателното проучване на условията при теглене на ипотечен кредит свежда до минимум възможни финансови проблеми в бъдеще
• www.creditpoint.bg отчете по-активно търсене на потребителски кредити през летните месеци

Изтегли анализа тук

С допълнителни 5% само за месец е нараснал делът на хората, които са изтеглили ипотечните си кредити в българска валута. Това отчитат в анализите си за месец юли консултантската компания Кредит Център и сайтът www.creditpoint.bg.

Причината, според експертите, се крие в това, че условията по кредитите в лева се подобряват по-бързо в сравнение с тези по кредитите в евро, както и че при изтеглянето на левов кредит отпада необходимостта от превалутиране на месечната вноска, когато доходите на потребителите са в български пари.

„През последните месеци, когато нашите клиенти трябва да изберат валутата на ипотечния си кредит, изборът им все по-често спира на лева”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и Creditpoint.bg. „Освен че няколко банки вече предлагат малко по-ниски лихви по левовите си кредити, на пазара могат да се намерят и оферти с по-висок процент финансиране, ако кредитът бъде изтеглен в българска валута. В повечето банки пък лихвите по кредитите в лева и евро са изравнени. Всичко това кара потребителите да се спират на родната валута, търсейки максимално изгодния заем”, допълва Тошев.

По думите му юли е бил сравнително активен за пазара на ипотечно кредитиране, което е продължение на тенденцията интересът към ипотечните кредити през лятото на 2013 да бъде по-голям спрямо предходните няколко лета. Освен активни, кредитополучателите стават все по-информирани за условията на ипотечния пазар. Въпреки това консултантите продължават да съветват клиентите си внимателно да проучат условията, преди да пристъпят към сделка. Някои от съветите на Кредит Център към клиентите са:

– Когато търсите информация за ипотечен кредит, използвайте няколко източника или се доверете на професионален консултант – много често се оказва, че офертата, която сте избрали, не е най-добрият вариант за вас на пазара. Правилният избор на ипотечен кредит може да ви спести доста средства и да ви предпази от евентуални проблеми в бъдеще. Сравнявайте условията прецизно и бъдете внимателни за всички детайли – не е достатъчно да сте наясно единствено с лихвата. Съберете цялата информация за пълното оскъпяване на ипотеката.
– Ако купувате жилище с кредит за над 80% от стойността му, направете предварително оценка на имота, за да сте сигурни, че тя ще е достатъчна за финансирането, което искате. Не капарирайте имота преди да сте се уверили, че банката ще ви отпусне необходимата сума.
– Заделете си достатъчно средства за съпътстващите разходи – покупката на имот с кредит е свързана със значителни допълнителни разходи – нотариални такси, местен данък, такси по отпускане на кредита, застраховки, брокерски комисионни и др. Ако не предвидите тези разходи, които понякога достигат до 8 – 9% от стойността на имота, който купувате, може да се окажете в доста затруднено положение и да се наложи да търсите спешно допълнителни средства в последния момент.

По данни на www.creditpoint.bg нарастващият интерес към потребителските кредити, започнал в началото на лятото, продължава и през юли и август. Основният мотив за теглене на потребителски кредити остават належащите ремонти на домовете, следван от рефинансиране на натрупани по-малки задължения, допълване на средства за покупка на недвижим имот, покупка на ново обзавеждане и др. Очакванията на консултантите е този интерес да се запази и през следващите месеци до края на годината.

През месец юли средният размер на изтеглените кредити за страната в евро е 35 010. Съотношението между българската и европейската валута е в полза на лева – 61% от изтеглените ипотеки, отчитат от Кредит Център.

 
Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %
София   42 383   46/54
Варна    35 979   40/60
Бургас   32 978   39/61
Пловдив   20 452   41/59

Кредитите в български пари продължават да набират популярност. През изтеклия летен месец 54 на сто от заемите в столицата са в лева, като в провинцията техният дял е дори по-сериозен. Най-висок остава средният размер в София – малко над 42 000 евро, а най-ниска е стойността му в Пловдив – 20 452 евро, отчитат от компанията. В морските градове Варна и Бургас средният размер се равнява съответно на 35 979 и 32 978 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.07.2013 г. до 31.07.2013 г.

18 – 25 г.      3,1%
26 – 35 г.    52,4%
36 – 45 г.    25,6%
Над 45 г.     18,9%

Потребителите между 26 и 35 години остават най-активни на ипотечния пазар – те представляват 52.4% от всички. Нараснал е делът а кредитополучателите над 45 години – през юли те са близо 19% от всички при 13.6% в предходния месец.Най-младите остават без съществени промени в поведението си на пазара – те са 3.1% от общия брой потребители, посочва се още в анализа на Кредит Център.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.07.2013 г. до 31.07.2013 г.
от 0 до 10 000                    3,1%
от 10 000 до 30 000       51,4%
от 30 000 до 50 000       29,7%
от 50 000 до 70 000         6,8%
от 70 000 до 90 000         4,2%
над  90 000                         4,8%

И през юли 80% е делът на заемите между 10 000 и 50 000 евро. Останалите 20% са сравнително равномерно разпределени между останалите размери на ипотечните кредити, като близо 7% от заемите през месеца са между 50 000 и 70 000 евро. Най-малко са кредитите до 10 000 евро – те заемат малко над 3% от всички. Външен заем над 90 000 евро са предпочели 4.8% от всички потребители през юли.

Видове ипотечни кредити – Юли 2013 г.
Покупка на жилище   98,6%
СМР   0%
Лично ползване   1,4%

Покупката на жилище е причината за над 98.6% от потребителите да изтеглят ипотечен кредит през юли. За лично ползване заеми са взели останалите 1.4%.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Юли 2013 г.
До 10 години          1,8%
10 до 15 години   10,3%
16 до 20 години   39,8%
21 до 25 години   30,9%
26 до 30 години   12,3%
Над 30 години       4,9%

Без промяна спрямо юни остават сроковете, в които хората решават да погасят ипотечните си заеми. Отново най-предпочитаният период е този между 16 и 20 години – близо 40% от потребителите избират именно него. От 21 до 25 години решават да изплащат кредита си малко над 30 на сто от кредитополучателите. Около 5% избират дълъг период – над 30 години, а под 10 години срок на погасяване е изборът на 1.8% от клиентите, посочват от Кредит Център.

% на финансиране – Юли 2013 г.

До 40%            5.1%
40% – 50%    12.6%
50% – 60%    21.2%
60% – 70%    24.6%
70% – 80%    23.8%
80% – 90%    11.9%
90% – 100%   0.8%

Най-предпочитаният процент на финансиране остава този между 60% и 70%, посочват още от компанията. С около 1% по-малко – 23.8%, е делът на хората, избрали външни средства, покриващи от 70% до 80% от стойността на сделката. Процент от 90% до 100% избират 0.8% от потребителите, до финансиране до 40% прибягват малко над 5% от потребителите на ипотечни кредити в страната.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: