най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за юни 2013 година

Тенденцията на подобрения на условията по потребителските кредити се засили през юни
отчитат от Кредит Център в месечния си анализ

• Хората със свободни пари все по-често предпочитат да си купят имот, вместо да ги държат в брой
• Повече запитвания за рефинансиране на ипотечни кредити отчитат онлайн консултантите на www.creditpoint.bg

Изтегли анализа тук

Продължава тенденцията условията по потребителските кредити да се подобряват. Понижението на лихвите, стартирало още през пролетта, остава актуално и през юни. Това се посочва в доклада на Кредит Център и Creditpoint.bg за месеца.

„Не само лихвите, но и таксите по потребителските кредити продължават да падат. През юни понижението в лихвите при различните оферти е между 0.5 – 2%”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и Creditpoint.bg. „Лихвите по потребителските заеми в лева в момента се движат в границите от 7 до 14.5%, а в евро – от 7.5 до 11%. Допълнително при промоционалните предложения има и други подобрения като липса на такса за усвояване, бързо одобрение, по-големи лимити без поръчител, възможност за теглене на кредит без превод на заплата и т.н.”, допълва Тошев.

По думите му и интересът към ипотечните кредити остава стабилен. Макар стартът на лятото традиционно да води след себе си понижение в броя на запитванията, юни 2013 г. се отличава с активен пазар, без осезаеми спадове спрямо пролетните месеци. Същевременно хората със свободни пари все повече предпочитат да си купят жилище вместо да държат парите си в брой.

„Ако през последните години хората спестяваха пари кеш на принципа „бели пари за черни дни”, то това тяхно поведение вече започва да се променя”, коментира Тихомир Тошев. „В момента хората със заделени средства и нужда от собствен или по-голям имот, по-бързо взимат решението да направят такава сделка сега. Те смятат, че при евентуални икономически или политически сътресения недвижимата собственост ще защити добре финансовите им активи и от друга страна ще подобри стандарта им на живот. В повечето случаи тези хора имат собствени спестявания около 40 – 50% от стойността на закупувания имот”, разяснява Тошев.

По думите му изборът на хората да вложат парите си в апартамент има и други мотиви, освен сигурността. Достъпните цени на имотите, изгодните лихвени нива и все по-ниските лихви по депозитите са допълнителен стимул за поведението на кредитополучателите.

По-голям брой запитвания и за рефинансиране на ипотечни кредити са отчели онлайн консултантите от Creditpoint.bg. Това, според тях, се дължи на непрекъснато подобряващите се условия и по ипотечните кредити. Отличителна черта на първото полугодие на 2013 година, според експертите, е слизането на нивата на лихвите по кредити под най-ниските им нива от преди кризата.

Средният размер на ипотечните кредити за месец юни се равнява на 34 960 евро. Съотношението между европейската и българската валута е 56 на сто в полза на лева, отчитат от Кредит Център.

Град  Среден размер на изтеглените кредити в евро   Съотношение в евро/лева %
София     45 821    53/47
Варна      36 935    42/58
Бургас     32 459    41/59
Пловдив    22 562    43/57

Юни е месецът, в който еврото е предпочитано единствено в столицата – 53% от кредитите в София са в тази валута. Средният размер в града е близо 46 000 евро. Във Варна, Бургас и Пловдив левът е по-популярен през първия летен месец, като средният размер на изтеглените ипотечни кредити е най-нисък в Града на тепетата – 22 562 евро, посочва се в доклада на компанията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст    % от 01.06.2013 г. до 31.06.2013 г.

18 – 25 г.       3,9%
26 – 35 г.     43,3%
36 – 45 г.     39,2%
Над 45 г.      13,6%

Хората между 26 и 35 години възвърнаха позицията си на първенци по активност в тегленето на ипотечни кредити. Докато през май те отстъпваха на малко по-възрастните кредитополучатели, през юни техният процент е с около 4% по-голям спрямо дела на хората между 36 и 45 години. Кредитополучателите над 45 години през юни представляват 13.6% от всички, а делът на най-младите е близо 4%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.06.2013 г. до 31.06.2013 г.
от 0 до 10 000                   3,9%
от 10 000 до 30 000      44,5%
от 30 000 до 50 000      34,8%
от 50 000 до 70 000        6,6%
от 70 000 до 90 000        4,9%
над  90 000                        5,3%

Близо 80% от изтеглените през юни кредити са между 10 000 и 50 000 евро. Най-скъпите заеми – тези над 90 000 евро, заемат дял от малко над 5% от всички. Приблизително толкова голям е и процентът на кредитите между 70 000 и 90 000 евро – 4.9%. Най-малките по обем заеми до 10 000 евро заемат 3.9% от всички изтеглени през месец юни.

Видове ипотечни кредити – Юни 2013 г.
Покупка на жилище    98,1%
СМР    0%
Лично ползване    1,9%

Покупката на жилище мотивира малко над 98% да изтеглят ипотечен кредит през юни. За лични ползване заем са изтеглили 1.9% от всички кредитополучатели.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Юни 2013 г.
До 10 години             2,7%
10 до 15 години       11,5%
16 до 20 години      39,1%
21 до 25 години      30,2%
26 до 30 години      11,9%
Над 30 години          4,6%

Почти без промени остават предпочитанията за срок, в който ипотечните кредити, изтеглени през юни, ще бъдат погасени. Период между 16 и 20 години е изборът на 39.1% от кредитополучателите. Промени няма и в дела на останалите срокове за погасяване на ипотечни заеми, като период от над 30 години избират 4.6% от потребителите. Най-краткият срок – до 10 години, е изборът на 2.7% от хората, изтеглили кредит през юни.

% на финансиране – Юни 2013 г.

До 40%           4.2%
40% – 50%    12.5%
50% – 60%    23.5%
60% – 70%     22.8%
70% – 80%     24.6%
80% – 90%      11.3%
90% – 100%     1.1%

Външно финансиране между 70% и 80% от стойността на сделката избират почти ¼ от потребителите. С около процент по-малко са хората, решили да ползват между 50% и 60% външни средства и с още толкова по-малко са онези потребители, които през юни финансират така с 60% до 70% от сделката. От 90% до 100% средства от външна институция ще ползват 1.1% от потребителите. До 40% финансиране през юни прибягват 4.2% от кредитополучателите, посочва се още в доклада на Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: