най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за май 2013 година

С 10% нарасна средният размер на ипотечните кредити
отчитат от Кредит Център в анализа си за месец май

• Скокът в средния размер се дължи на раздвижване в луксозния сегмент на имотния пазар през последния пролетен месец
• С 12% повече за запитванията за потребителски кредити през май, отчитат от Creditpoint.bg

Изтегли анализа тук

С около 10% е повишението в средния размер на изтеглените ипотечни кредити през май. Ръстът се дължи преди всичко на раздвижване в луксозния сегмент. В същото време активизиране се забелязва и в запитванията за потребителски кредити. Това се посочва в анализите на Кредит Център и Creditpoint.bg за изтеклия месец.

„През май станахме свидетели на активност на пазара на ипотечни кредити, сходна с тази от предходния април”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и Creditpoint.bg. „Покачването с 10% е резултат от раздвижване в луксозния сегмент. Сделките с имоти във високия ценови клас бяха сред най-силно засегнатите от кризата. Още от началото на 2012 година обаче този сегмент започна възстановяване, като изпревари много от останалите имотни сектори. Първите месеци на 2013 г. продължиха тази тенденция, което доведе и до покачване на стойността на част от изтеглените кредити”, допълва Тошев.

По думите му, активизирането на сделките за луксозни къщи и апартаменти са предизвикали и 3% ръст на заемите над 90 000 евро през май. Последният пролетен месец не ни направи свидетели на други по-сериозни промени на пазара на ипотечно кредитиране, посочват още от Кредит Център. Лихвените нива се запазват стабилни, без съществена промяна остават и предпочитаните срокове за погасяване на ипотечните заеми. Известно покачване се наблюдава при броя на кредитополучателите от най-ниската и най-високата възрастова група.

По данни на Creditpoint.bg, с около 12% е нараснал броят на запитванията за потребителски кредити. Причините за възстановяването на интереса към този тип заеми вероятно са сезонни. Май е месецът, в който хората са в разгара на ремонтни дейности в домовете си, а по различни причини предварителното планиране на разходите за това често се разминава с финалната сметка. Други дейности като ремонт или покупка на автомобил, смяна на обзавеждане и разходи за обучение в чужбина също са сред мотивите на част от потребителите да прибегнат до потребителски заем, коментират още от Creditpoint.bg.

Прогнозата на експертите от Кредит Център и Creditpoint.bg за следващите месеци е за запазване на тенденцията на понижение на лихвите и по-голяма активност по отношение на търсенето на потребителки кредити. Ипотечното кредитиране ще се запази като обеми от последните няколко месеца. Политическите събития могат да повлияят на пазара на имоти и жилищно кредитиране, ако се премине към по-дългосрочна политическа нестабилност.

Средният размер на ипотечните кредити, изтеглени през май, е равен на 35 650 евро. Съотношението между европейската и българската валута е 57 на сто в полза на лева, посочват от Кредит Център.
 
Град  Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %
София   49 240   49/51
Варна    35 980   44/56
Бургас   29 240   42/58
Пловдив   21 860   41/59

През май българската валута е предпочитана от кредитополучателите във всички големи градове в страната. Макар през април в Пловдив еврото да бе предпочитано, то през следващия месец 41% от потребителите го избират. В София средният размер на изтеглените кредити е близо 50 000 евро. В Пловдив размерът е най-нисък – 21 860 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст   % от 01.05.2013 г. до 31.05.2013 г.

18 – 25 г.   4,8%
26 – 35 г.   42,6%
36 – 45 г.   43,1%
Над 45 г.    9,5%

Увеличава се делът на най-младите кредитополучатели – тези между 18 и 25 години. През май те са близо 5% от всички. Наблюдава се и известен спад на най-активните до момента възрастови групи. Хората между 26 и 35 години съставят малко над 42% от всички, а тези между 36 и 45 година представляват 43.1% от потребителите на ипотечни кредити през месец май.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.05.2013 г. до 31.05.2013 г.
от 0 до 10 000    4,8%
от 10 000 до 30 000    42,9%
от 30 000 до 50 000    33,3%
от 50 000 до 70 000    6,3%
от 70 000 до 90 000    5,8%
над  90 000    6,9%

По-сериозен е ръстът при големите кредити – тези над 90 000 евро. Те са близо 7% от всички, изтеглени през месец май. Това е ръст с около 3% спрямо предходния април. Заемите между 10 000 и 50 000 евро съставляват около 75% от всички изтеглени през предния месец заеми. Най-ниските – до 10 000 евро, са близо 5% от всички, сочат данните на Кредит Център.

Видове ипотечни кредити – Май 2013 г.
Покупка на жилище   98,4%
СМР   0%
Лично ползване   1,6%

Покупката на жилище и през май е основен мотив на кредитополучателите – 98.4% от тях теглят заем с тази цел. Останалите 1.6% от потребителите ще употребят парите за лично ползване.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Май 2013 г.
До 10 години   3,5%
10 до 15 години   12,3%
16 до 20 години   38,2%
21 до 25 години   29,7%
26 до 30 години   11,5%
Над 30 години   4,8%

Без драстични промени остават най-предпочитаните срокове за погасяване на ипотечните заеми през май. Най-популярният период остава този между 16 и 20 години – 38.2% от хората избират него. Следващият предпочитан срок е този от 21 до 25 години – към него прибягват близо 30% от потребителите. Период на погасяване от над 30 години избират 4.8% от хората.

% на финансиране – Май 2013 г.

До 40%              3.9%
40% – 50%      12.3%
50% – 60%      25.1%
60% – 70%       23.6%
70% – 80%       22.4%
80% – 90%       11.8%
90% – 100%      0.9%

Между 50% и 60% е най-популярният дял на външно финансиране през месец май. Около ¼ от кредитополучателите избират такъв дял. С няколко процента по-малка е частта на хората, избрали кредит, покриваш съответно от 60% до 70% и от 70% до 80% от стойността на сделката. Външно финансиране от 90% до 100% е търсено от около 1% от потребителите.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: