най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за април 2013 година

Хората предпочитат да погасяват предсрочно задължения си и това води до спад на средната задлъжнялост в страната и ръст на кредитния рейтинг на българина
отчитат от Creditpoint.bg в анализа си за април
Посетителите на www.creditpoint.bg в секцията за рефинансиране на съществуващи кредити, нараснаха с 14% през април спрямо март

• По-ниските лихви по кредитите и по-ниската задлъжнялост дават повече избор и позиционират клиентите по-добре на кредитния пазар, отчитат консултантите от Кредит Център
Изтегли анализа тук

Тенденцията на предсрочно погасяване на част от задължения се засили през месец април. Притеснени от политическата обстановка и объркващата предизборна кампания, част от домакинствата бяха по-активни в желанието си да намалят месечните си задължения. Те използваха за целта спестени средства, получени годишни бонуси, дивиденти или рефинансираха натрупани задължения при по-добри условия.

„Част от клиентите усещат тежестта на задълженията си, а същевременно изпитват и несигурност за приходите си в краткосрочен план. За разлика от 2008-ма година, когато настъпването на кризата беше изненада, сега действията на потребителите са изключително премерени и обосновани като имат за цел да им осигуряват спокойствие и сигурност .”, коментира ситуацията Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на Кредит Център и Creditpoint.bg. “ Уличните протести през февруари и изпълнената с компромати и заплахи предизборна кампания, доведоха до повече предпазливост и пресметливост у хората. От друга страна банките продължиха да намаляват лихви по кредитите и така дадоха възможност част от старите кредити да се рефинансират при по-добри условия и  меечните вноски да намалеят с около 15%.”

По думите на Тихомир Тошев, намаляващата задлъжнялост има позитивен ефект върху кредитния рейтинг, който нарастна през последния месец с 13 пункта до 464. В съчетание с атрактивните оферти на банките, които се състезават в привличането на нови, платежоспособни и стабилни клиенти, видяхме и повишаване на кредитните лимити, като те нарастнаха до 38 000 евро за ипотечен кредит, до 6 000 евро за потребителски и до 1 000 евро за лимит по кредитна карта.

„Очакванията ми са след като настъпи успокоение на политическия фронт, потребителите да пристъпят по-активно към покупки и теглене на нови кредити. При новите позитивни показатели, това означава, че във втората половина на годината ще станем свидетели и на ръст в средния размер на кредита.”, счита Тошев. „ Сценарий, при който политическата нестабилност се задържи може да доведе до влошаване на кредитната активност, но за сега това е по-малко вероятно. Финансовите институции демонстрират спокойствие като предлагат все по-голям брой атрактивни оферти, както в местна валута, така и в евро.”, допълва Тошев.

Предсрочното погасяване на задълженията е знак и за стабилни доходи на работещите към момента. Търсещите кредит за първи дом, които са основният таргет на пазара през последните три години, продължват да са движещата сила при жилищното кредитиране. Те продължават да търсят най-добрите оферти на пазара,  като освен ГПР-то преглеждат внимателно и всички допълнителни изисквания и права в договора им с кредитиращата ги банка.

Средният размер на изтеглените през април ипотечни кредити се равнява на 32 023, което е известен ръст спрямо предходния март. Съотношението между еврото и лева е 55 на сто в полза на българската валута.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %
София   42 870   47/53
Варна    33 670   48/52
Бургас   28 120   44/56
Пловдив   20 135   52/48

Доминацията на еврото продължава да съществува единствено в Пловдив, където българската валута е предпочитана в 48% от случаите. В останалите големи градове, в т.ч. София, левът трайно е по-честия избор на кредитополучателите. Най-висок остава средният размер в София – близо 43 000 евро. Най-нисък е той в Града на тепетата – малко над 20 000 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 от 01.04.2013 г. до 30.04.2013 г.

18 – 25 г.  – 4,3%
26 – 35 г.  – 50,7%
36 – 45 г.  – 30,4%
Над 45 г.  – 14,6%

Активизиране с около 4% спрямо март характеризира поведението на най-възрастните кредитополучатели, сочат още данните на компаниите. Най-активните – между 26 и 35 години, запазват първата си позиция и през април и съставляват половината от потребителите на ипотечни заеми. Малко над 4% е делът на хората от най-ниската възрастова група – хората до 25 години.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.04.2013 г. до 30.04.2013 г.
от 0 до 10 000  – 1,9%
от 10 000 до 30 000  – 51,5%
от 30 000 до 50 000  – 28,8%
от 50 000 до 70 000  – 9,6%
от 70 000 до 90 000  – 4,3%
над  90 000  – 3,9%

Кредитите от над 90 000 евро станаха по-популярни през април – те представляват близо 4% от всички в четвъртия месец от годината. Около 80% е делът на заемите между 10 000 и 50 000 евро, а под 2% е частта на най-ниските заеми – до 10 000 евро.

Видове ипотечни кредити – Април 2013 г.
Покупка на жилище   97,2%
СМР   0%
Лично ползване   2,8%

Покупката на жилище и през април е водещата причина за покупка на имот – 97.2% от потребителите през месеца са изтеглили заем с тази цел. За лично ползване са изтеглени останалите 2.8% от кредитите.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Април 2013 г.
До 10 години  – 4,3%
10 до 15 години  – 13,1%
16 до 20 години  – 39,7%
21 до 25 години  – 28,2%
26 до 30 години  – 10,4%
Над 30 години  – 4,3%

Най-популярният период на погасяване продължава да е този между 16 и 20 години – близо 40% от кредитополучателите са избрали този срок. Следващият най-предпочитан период е този между 21 и 25 години – избрали са го 28.2% от хората. По 4.3% от потребителите са избрали най-късия – до 10 години, и съответно, най-дългия срок на погасяване – над 30 години.

% на финансиране – Април 2013 г.

До 40%  – 5,8%
40% – 50%  – 13,6%
50% – 60%  – 22,4%
60% – 70%  – 21,1%
70% – 80%  – 24,3%
80% – 90%  – 11,7%
90% – 100%  – 1,1%

По-голям процент външно финансиране характеризира изтеклия месец април. Най-предпочитаният дял от стойността на сделката, осигурен от финансова институция, е от 70% до 80% от общата цена. Над 24% от потребителите са избрали именно този размер на външно финансиране, а малко над 22% през месеца са избрали заем, покриващ между 50% и 60% от стойността на сделката. Малко над 1% е делът на хората, които с кредит са покрили между 90% и 100% от покупката си, сочат още данните на КредитЦентър.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: