най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за февруари 2013 година

Политическата ситуация засега оказва слабо влияние върху кредитния пазар
отчитат от КредитЦентър в анализа си за февруари
При потребителското кредитиране около 60% от исканите кредити през февруари са за обединяване на няколко по-малки кредита и погасяване на натрупани задължения, отчитат онлайн консултантите на www.creditpoint.bg

Изтегли анализа тук

Младите хора между 18 и 25 години са единствените, които на този етап показват притеснение от последните политически събития и предпочитат да не трупат по-големи задължения. Това посочват анализаторите от консултантската компания Кредит Център в доклада си за месец февруари.


„Точни данни за влиянието на последните събития върху кредитния пазар вероятно ще имаме през април и май. Засега наблюдаваме само определени тенденции – по-възрастните кредитополучатели не демонстрират притеснения по отношение на финансовата си стабилност и приключват сделките си за покупка на имот с кредит”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „Най-младите обаче не разполагат с достатъчно спестявания, защото са в началото на кариерното си развитие. Поради това последните политически събития ги накараха да застанат в изчаквателна позиция”, допълва Тошев. По думите му предпазливостта на кредитополучателите между 18 и 25 години се катализира и от сравнително високите нива на безработица в момента.

Излъчването на силен служебен кабинет, който да организира провеждането на избори в нормална обстановка, както и бързото сформиране на правителство с ясна политика, която да бъде подкрепена от широк кръг избиратели, може бързо да възстанови доверието на потребителите и да върне по-позитивните настроения на пазара.

Ипотечният пазар през февруари остава в рамките на нормалното за началото на годината. Месецът бе по-слабо активен с малко нови промоционални предложения от финансовите институции и почти изравнени предпочитания към двете основни валути – лева и евро.

В същото време онлайн консултантите на www.creditpoint.bg отчитат сериозен ръст на консултациите за потребителки кредити с цел рефинансиране на няколко различни кредита, задължения по кредитни карти или бързи кредити и изчистване на натруапни задължения през зимните месеци. От всеки десет запитвания за потребителски кредит шест са с такава цел. Притеснителното е, че 1/3 от тях вече са натрупали повече задължения, отколкото месечните им доходи позволяват, а някои вече имат и просрочия по част от кредитите си. Това прави невъзможно изтеглянето на нов кредит, с който да облекчат финансовите си затруднения. Консултантите на www.creditpoint.bg съветват да се търсят варианти за справяне с натрупаните дългове преди да се спре обслужването на някое от задълженията, както и да не се трупат нови задължения при положение, че вече е трудно да се обслужват текущите.

В най-краткия месец на годината средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната е 31 561 евро. Съотношението между европейска и българска валута през февруари е 52 на 48 в полза на еврото.

Град  Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева %
София     38 409     57/43
Варна       32 960     51/49
Бургас     28 353     44/56
Пловдив    20 985   53/47
Известен ръст на кредитите, изтеглени в евро, отчитат от Кредит Център в София – 57% от всички. Европейската валута леко доминира и в останалите големи градове в страната, с изключение на Бургас, където кредитите в български пари представляват 56 на 100 от всички. Най-висок остава средният размер в столицата – 38 409 евро, а най-нисък в Пловдив. В Града на тепетата средният размер се равнява на 20 985 евро, отчитат от компанията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст  % от 01.02.2013 г. до 28.02.2013 г.

18 – 25 г.     5,9 %
26 – 35 г.    62,2%
36 – 45 г.    23,6%
Над 45 г.      8,3%
Спад се забелязва още през февруари в броя на хората между 18 и 25 години, изтеглили ипотечен кредит. Най-многобройни остават кредитополучателите между 26 и 35 години – 62.2% от всички. Хората над 45-годишна възраст формират около 8% от всички потребители на кредити в страната през февруари.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.02.2013 г. до 28.02.2013 г.
от 0 до 10 000    2,4%
от 10 000 до 30 000    45,2%
от 30 000 до 50 000    38,8%
от 50 000 до 70 000      6,6%
от 70 000 до 90 000     3,9%
над  90 000     3,1%

Ипотечните заеми между 10 000 и 50 000 евро остават най-популярни сред потребителите – през най-краткия месец на годината те отново са над 80% от всички. Кредитите във високия сегмент  – от 70 000 евро нагоре представляват 7% от всички. Едва 2.4% от хората избират да изтеглят малък по размер кредит – до 10 000 евро.

 
Видове ипотечни кредити – Февруари 2013 г.
Покупка на жилище     95,8%
СМР    0%
Лично ползване    4,2%
Покупката на жилищен имот остава ключова причина за теглене на ипотечен кредит – близо 96% от потребителите имат тази цел през февруари, сочат данните на Кредит Център. Останалите 4% от изтеглените заеми са с цел лично ползване.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – Февруари 2013 г.
До 10 години    4,3%
10 до 15 години    12,9%
16 до 20 години     36,3%
21 до 25 години     25,7%
26 до 30 години     18,7%
Над 30 години     2,1%
Започналата в началото на 2013 година тенденция за удължаване на срока на погасяване на ипотечния заем се задържа и през февруари. Най-популярният срок остава този между 16 и 20 години, като процентът на предпочелите го се задържа сходен с дяла им през януари. Малко над ¼ от потребителите избират кредит между 21 и 25 години. Кратък период на погасяване – под 10 години, е предпочитанието на 4.3% от кредитополучателите. Над 30 години решават да изплащат заема си 2.1% от получилите финансиране през февруари, отчитат още от компанията.

% на финансиране – Февруари 2013 г.

До 40%            4,6%
40% – 50%    14,8%
50% – 60%    21,2%
60% – 70%    21,9%
70% – 80%    23,8%
80% – 90%    12,4%
90% – 100%    1,3%
Външно финансиране между 70% и 80% от стойността на сделката решават да използват близо 24% от потребителите през втория месец на годината. Близък до този процент е делът на хората, решили да изтеглят заем за своята покупка в размер на 60% до 70% от стойността. Сходен е и броят на потребителите, решили да покрият между 50% и 60% от покупката си с кредит. Малко над 4.5% са хората, които са взели решение за поне 60% самоучастие и съответно за заем, покриваш по малко от 40% от цената.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: