най-големият кредитен консултант в България

Годишен анализ на Кредит Център за 2012 г.

Кредитите с фиксирана лихва и ръстът на левовите ипотеки характеризират кредитния пазар през 2012 година

• Едва 6% от хората с кредити са в реално финансово затруднение заради кризата

• Хората с кредитен рейтинг над 600 точки могат да разчитат на по-добри оферти за кредити

Ипотечните заеми с фискирана лихва с определен срок бяха сред най-предпочитаните продукти на кредитния пазар през 2012 година. Друга характерна черта на този период беше динамично растящата популярност на ипотеки в българска валута. Това се посочва в годишните анализи на консултантските компании Кредит Център и CreditPoint.bg.
Изтегли анализа тук

„Колебанията в лихвите и несигурността отпреди няколко години накара потребителите да станат много по-внимателни, когато се възползват от външно финансиране”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и CreditPoint.bg. „Наблюденията ни сочат, че финансовата култура на българите се покачва, те се интересуват много повече от детайлите и условията, когато теглят кредит. Това е и една от причините кредитите с фиксирана лихва да стават все по-популярни на пазара през 2012 г. – те дават сигурност, че месечната вноска няма да се промени, независимо какво се случи с общата икономическа картина”, допълва Тошев.

Според данните на двете компании заеми с фиксирани лихви избират основно по-младите кредитополучатели, тъй като за тях сигурността е най-ключова. Мотивира ги желанието им да избегнат евентуален скок на лихвените нива, тъй като малкият обем спестени средства, с който младите разполагат, може да не успее да покрие подобно покачване.

Тенденцията на осезаем ръст на ипотечните кредити, изтеглени в лева, започна в началото на годината и се затвърждаваше през цялата година, се посочва още в данните на консултантските компании. По думите на Тихомир Тошев тяхната популярност се дължи на спада на лихвите по ипотеките в лева с около 1%-тен пункт спрямо 2011г. и изравняването им в повечето оферти с лихвите в евро.

За цялата 2012 година лихвите в лева намаляха до нива от 6.5 до 7.5% а тези в евро намаляха с около 0.5% процентни пункта до около 6.25 – 7.25%. Като цяло продължаващия спад на лихвите и подобрението в условията по кредитите мотивираха част от желаещите да изтеглят кредити за покупка на нов дом и въпреки, че ръста на портфейла е само около 1% годината беше с добра активност предвид общата икономическа среда.

От друга страна процентът на хората, чието финансово положение е силно затруднено, е едва 6% през 2012 година. Това са хора, чиито разходи по месечните вноски е трудно или дори невъзможно да бъдат покрити от текущите им доходи. Най-често това са хора, които са изгубили работата си, или доходите им са намалели значително, нямат никакви спестявания, нямат собственост, която да продадат, и не могат да разчитат на близките си за финансова помощ. Ситуацията при тях изисква търсене на начин за намиране на работа или увеличаване на доходите, тъй като по една или друга причина задълженията им не могат да бъдат отложени или преструктурирани.

„Картината за 2012 е безспорно по-оптимистична – хората в силно затруднение сега са 6% при 9% през 2011 година и 12% през 2010 година, като това е на фона на сравнително високите нива на безработица. Това е индикация, че броят на кредитите, които не могат да бъдат своевременно изплащани, ще започне да намалява през следващите години”, коментира Тихомир Тошев.

В същото време кредитният пазар предлага благоприятни варианти за потребителите със стабилни финанси. Цените на недвижимите имоти също са сравнително ниски, което е предпоставка за оптимистичната прогноза по отношение на пазара на ипотечни кредити през 2013 година. Хората със стабилни доходи и добра финансова култура са не просто в добра позиция, но и често са „ухажвани” от финансовите институции, а предложенията за тях не са малко, коментират от Кредит Център.

По думите на Тихомир Тошев хората с кредитен рейтинг от над 600 точки мога да се възползват от по-добри оферти за кредити. За да имате такъв кредитен рейтинг, обикновено трябва да покривате следните характеристики:

– Доход над 1 500 лева
– Добро образование
– Ниска или никаква кредитна задлъжнялост
– Редовно плащане на настоящите заеми (ако има такива)
– Безсрочен трудов договор и стаж на последната месторабота над 1 година
– Месторабота в стабилана българска или интернационална компания
Изминалата 2012 година стартира с по-висока активност на ипотечния пазар, която бе нетипична за първия месец от годината. Кредитополучателите бяха внимателни при избора си на кредит, а банките удължиха промоционалните си кампании, започнали в края на предходната година.
Още през февруари условията по ипотечните заеми започнаха да се подобряват, като лихвите по кредитите в лева намаляха с 0.25 до 0.75%. Макар намирането на външното финансиране да не бе трудна задача, много от хората срещаха предизвикателство при намирането на подходящия имот.
През март 2012 година се забеляза по-съществено намаление на средния размер на ипотечните кредити, като това се очерта като тенденция през цялата 2012 година. По-малките по размер кредити даваха допълнителна сигурност на купувачите на имоти, че ще се справят с обслужването на кредита дори и при бъдещи финансови затруднения в домакинството.
Месец април донесе на кредитния пазар ръст на офертите за ипотечни кредити с фиксирана лихва за определен период, което привлече потребителите заради сигурността и лесното планиране на вноските. Кредитополучателите започнаха да избират по-внимателно период на погасяване на ипотечните си кредит, за да избегнат сътресения на семейния бюджет и дори изпадане в невъзможност за погасяване на вноските или пък до излишно оскъпяване на дълга. През април се утвърди и тенденцията към скъсяване на срока на погасяване на ипотечните заеми, което показа желание от страна на кредитополучателите да оптимизират максимално плащанията си по кредита.
През месец май се забеляза, че кредитополучателите предпочитат да влагат все по-голям процент спестени средства в покупката на имот, а делът на левовите кредити утвърди стабилното си присъствие на пазара. Промениха се основните нагласи на пазара, които властваха до този момент – сделката да бъде покрита предимно с кредит, а собствените средства да се пазят за ремонт и обзавеждане.
Лятото на 2012 година беше сравнително активно за пазара на ипотечни кредити, се посочва още в годишния обзор на Кредит Център. Промоциите на банките, актуални през пролетта, се задържаха на разположение на потребителите и през следващия сезон. Те бяха с по-изгодни лихви, като част от тях предлагаха покриване и до 90% от стойността на сделката. През юни продължи и спадът на лихвите по кредитите, като заемите с фиксирана лихва бяха най-предпочитани от младите кредитополучатели до 30-годишна възраст.
Без да се нарушава практиката най-изгодните предложения по жилищните кредити да се появяват през есента, и през 2012 станахме свидетели на активни промоции и по-добри условия по кредитите. Освен лихвите за нови клиенти, някои банки понижиха и лихвите по старите ипотечни кредити. Водещо бе търсенето на имоти в диапазона 30 000 – 50 000 евро, като през септември качествените жилища в този сегмент започнаха да намаляват. Тази тенденция продължи и се отрази на пазара през октомври, когато бяха отчетени по-малко сделки спряно предишната година.
Към края на годината от Кредит Център отчетоха известно активизиране на пазара. Месечна вноска между 450 и 550 лева се очерта като среден стандарт за пазара през този период, както и за цялата 2012 година. Това позволи на семействата със средни доходи да успеят да придобият апартамент, без това да постави на изпитание семейния бюджет.

Прогнозата на консултантите за 2013 г. е тя да не се различава съществено от 2012 година. Движението на лихвите по кредитите и депозитите ще продължи да е низходящо, а активността на клиентите ще се движи нагоре, макар и плавно. Ипотечните заеми в българска валута ще продължават да бъдат интересни на кредитополучателите, като в някои оферти ще видим и по-ниски лихви за кредите в лева. Средният размер на кредитите ще се запази около 30 000 евро. Вероятно в края на 2013 година лихвите по ипотеките ще се движат в рамките на 5.75 – 6.5%, прогнозират още експертите. Нови продукти в ипотечното кредитиране, насочени към отделни клиентски групи, също ще се появят през 2013 година. Предпочитаните клиенти ще останат младите семейства, хората с по-високи официални доходи и добра кредитна история, клиентите от IT сектора, държавната администрация, енергетиката и всички други потребители, които са избрали да направят разумна и нискорискова сделка с имот. От двете кредитните компании не очакват изборите да се отразят на кредитния и имотния пазар. Цените на имотите се очаква да останат стабилни през 2013 г., което също ще мотивира част от купувачите да направят сделка през годината.

За 2012 година средният размер на изтеглените кредити е 31 337 евро на фона на 36 773 евро през 2011 г. Спадът се дължи основно на най-активното търсене на малки по размер кредити за покупка на жилища в ценовия сегмент 25 – 50 000 евро.
Град Среден размер на изтеглените кредити в евро
                 2008 г.   2009 г.    2010 г.   2011 г.   2012 г.
София   62 529     43 665     40 513     44 571    36 036
Варна    46 503     39 106     34 105     33 757    32 496
Бургас  36 616     33 759     30 195     27 945    26 503
Пловдив  41 579   29 740   24 857     25 838   22 448
Съотношение в   евро/лева       %
                  2008 г.    2009 г.    2010 г.    2011 г.   2012 г.
София     79/21      84/16      96/4           96/4        70/30
Варна      85/15      86/14       90/10        94/6        65/35
Бургас    89/11      75/25       89/11         91/9       64/36
Пловдив   81/19      79/21     88/12        91/9       66/34
Най-ярък бе спадът на средния размер в столицата – от 44 571 евро през 2011 г. до 36 036 евро през 2012 година. В Пловдив понижението бе в рамките на около 3000 евро, а в двата големи морски града спадът почти не надвишаваше 1000 евро. Причината за рязката промяна в София се дължи на по-голямото самоучастие, което клиентите влагаха в сделките си с имоти. Поради по-високите доходи в столицата там е и най-големият процент на хора със по-сериозни спестявания.
Съотношението между българската и европейската валута претърпя съществена промяна в цялата страна в рамките на изтеклата година. 30 на сто от изтеглените ипотечни заеми в столицата бяха в български пари, във Варна процентът бе 35, 34% от кредитите в Пловдив бяха в лева, а най-много подобни заеми имаше в Бургас – 36%.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възраст %   2008 г.    2009 г.    2010 г.  2011 г.    2012 г.
18 – 25 г.        7,24        3         5,95         9,7        6,59
26 – 35 г.       48,46    53,5     55,6       49, 48    50,13
36 – 45 г.       30,79     26,3    26,72    32,62     32,23
Над 45 г.        13,51      17,2      11,73     8,2         11,05
Най-сериозен бе ръстът спрямо 2011г. на броя на кредитополучателите над 45 години –  през 2012 година – те бяха над 11% при малко над 8% от всички през 2011. Челната позиция отново заеха хората между 26 и 35 години, които съставляваха повече от половината потребители на ипотечни заеми през 2012 г. Сравнително без промяна останаха българите между 36 и 45 години, които отново бяха малко над 32% от всички. Най-младите бяха по-пасивни през 2012 г. и представляваха 6.59% от потребителите, докато през 2011 г. те почти достигнаха 10%.
ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро %               2008 г.    2009 г.    2010 г.   2011 г.     2012 г.
от 0 до 10 000                    2,02%        1%           1,3%         1,12%           5%
от 10 000 до 30 000     35,27%    37,5%      51,03%    47,44%    49,62%
от 30 000 до 50 000     36,46%    44,3%      32,6%          37%        33,4%
от 50 000 до 70 000     13,53%    10,1%       12,05%       9,15%       6,47%
от 70 000 до 90 000       6,29%       3%             2,15%        3,42%      3,04%
над  90 000                           6,43%      4,1%          0,87%        1,87%     2,48%
Най-предпочитаните кредити през 2012 година бяха отново тези между 10 000 и 30 000 евро – близо 50% от всички изтеглени. Втората позиция за най-популярен размер на кредита бе заета от заемите между 30 000 и 50 000 евро. Покачване консултантите от Кредит Център отчитат при заемите до 10 000 евро, които скачат до 5% при малко над 1% през предходната година. Оптимистична е картината при най-големите по размер кредити – за над 90 000 евро, които са с около 0.5% повече от изтеглените през 2011 година заеми. 

 Видове ипотечни кредити        2008 г.     2009 г.     2010 г.    2011 г.    2012 г.
Покупка на жилище                       81,97%       87,5%       90,7%      94,2%      94,98%
СМР                                                             3,44%          3,3%          0,53%      0,9%        0,9%
Лично ползване                                 13,76%          9,2%          8,77%      4,9%        4,12%
УПИ                                                            0,83%             0%              0%              0%           0%
Покупката на жилище бе причина за изтеглянето на 95% от ипотечните кредити през 2012 година. За лично ползване бяха изтеглени около 4% от ипотечните кредити. Картината по отношение на целта на външното финансиране не търпи съществени промени спрямо предходната 2011 г.
Срок на изтеглените ипотечни кредити         2008 г. – 2009 г. – 2010 г. – 2011 г. – 2012 г.
До 10 години                                                                     9,92% – 6,85% – 3,85% – 1,5% – 2,78%
10 до 15 години                                                                8,24% – 24,66% – 31,76% – 16,7% – 13,48%
16 до 20 години                                                              22,75% – 31,5% – 35,80%  – 38,22%  – 40,46%
21 до 25 години                                                               23,97% – 21,92% – 17,24% – 25,62% – 24,98%
26 до 30 години                                                               28,09% – 9,59% – 9,84% – 17,36% – 15,80%
Над 30 години                                                                     7,03% – 5,48% – 1,51% – 0,6% – 2,51%

Срокът за погасяване на ипотечен заем между 16 и 20 години продължава да е най-популярен сред кредитополучателите и дори расте с около 2% спрямо 2011 година. Ръст бележат както най-краткосрочните кредити, така и тези с най-дълг период на погасяване. Заемите между 10 и 15 години демонстрират спад с около 3%, с 2% по-малко пък са кредитите със срок на изплащане между 26 и 30 години.

% на финансиране    2008 г. – 2009 г. – 2010 г. – 2011 г. – 2012 г.
До 40%                             4,2% – 11,8% – 5,9% – 1,9% – 4,48%
40% – 50%                       8,7%  – 32,4% – 19,54% – 9,94% – 13,73%
50% – 60%                       9,6% – 34,7% – 29,04% – 14,2% – 17,3%
60% – 70%                       14,4% – 11,3% – 20,40% – 18,5% – 20,45%
70% – 80%                       21,1% – 9,3%  – 22,04% – 36,1% – 31,60%
80% – 90%                        33,7% – 0,5% – 3,08% – 19,36% – 11,32%
90% – 100%                        8,3% – 0% – 0%  – 0% – 1.12%
Между 70% и 80% е най-популярният дял на външно финансиране и през 2012 година. Все пак се забелязва известен спад – с около 4% спрямо 2011 г. За сметка на това са нараснали кредитите с по-голямо самоучастие – между 40% и 70% от стойността на сделката. Този тип заеми бележат покачване с няколко процента спрямо предходната година. Растат обаче кредитите, които покриват 40% от общата стойност – те са 4.48% през 2012 г. при 1.9% през 2011 г. Външно финансиране между 90% и 100% през 2012 г. се появи отново, но по-скоро е в рамките на различни изключения. Пада и делът на заемите, които покриват между 80% и 90% – от близо 20% дял през 2011 г., през 2012 г. те са малко над 11% от всички изтеглени в страната кредити.
Доходи на домакинствата, изтеглили ипотечен кредит        

                                                      2009 г. – 2010 г. – 2011 г. – 2012 г.
до 1500 лв.                                 8,23% – 8,95% – 9,6% – 8,13%
от 1500 лв. до 2500 лв.     63,35% – 69,95% – 84,8% – 82,67%
от 2500 лв. до 4000 лв.     23,80%  – 17,27% – 4,6% – 5,69%
над 4000 лв.                               4,62%  – 3,83% – 1,1% – 3,52%

Няма съществени изменения в доходите на домакинствата, прибегнали към тегленето на ипотечен кредит. По-видим е ръстът при доходите над 4 000 лева, като тук са най-често купувачите на имоти на стойност над 100 000 евро.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: