най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за юни 2012

НОВИ ПО-НИСКИ ЛИХВИ И УДЪЛЖЕНИ ПРОМОЦИИ ЗА ЖИЛИЩНИТЕ КРЕДИТИ ДО КРАЯ НА ЛЯТОТО
Хората под 30 години по-често избират кредит с фиксирана лихва

изтегли анализа тук

Промоционалните оферти на банките, стартирали в периода март – май 2012, ще продължат до края на лятото. Това посочват в доклада си за месец юни експертите от консултантската компания Кредит Център. Офертите на банковите институции включват преференциални условия и по-ниски лихви, което ще даде добри възможности на кандидатите за покупка на имот през настоящия летен сезон.

„Преференциалните оферти на банките ще продължат поне до края на август”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. „Те включват остъпки в съпътстващите отпускането на кредита такси и по-ниски лихви с 0.25 до 0.75%. Част от офертите предлагат и финансиране на покупка на имот до 90% от цената му. Това ще позволи на тези клиенти, които са решили да си закупят нов дом през летните месеци, да се възползват и от по-добри условия по кредитите.”, допълва още Тошев.

От Кредит Център отчитат още и продължаващ спад на лихвите по жилищните кредити. Това, в комбинация със започналата преди няколко месеца тенденция потребителите да получават одобрение на запитванията си по-бързо и лесно, вероятно ще доведе и до по-висока активност на кредитния пазар спрямо предходните две лета, прогнозират от компанията. Според тях летните горещини няма да попречат на потребителите на ипотечни кредити да вземат практични и бързи решения и намирайки на имотния пазар тази оферта, която отговаря на критериите им за мечтания дом и е на добра цена, ще направят сделка.

Продължава и тенденцията на все по-активно растящия дял на изтеглените в български пари кредити. Продължи и изравняването на лихвите по евровите и левовите заеми, което пък ще засилва интереса към местната валута.

Набиращите все по-голяма популярност кредити с фиксирана лихва за определен период все по-често изправя потребителите пред дилемата какъв заем да изберат. Кредитополучателите се колебаят между кредит с плаваща лихва за целия период или с фиксирана лихва за определен срок. Обикновено изборът на заем с фиксиран период избират по-младите кредитополучатели – тези до 30-годишна възраст. Поради факта, че те са в началото на кариерното си развитие и изразходват по-голямата част или всичките си спестявания в покупката на жилището, тези клиенти намират сигурност за следващите години именно във фиксираните лихви. Повечето от тях добре си спомнят движението на лихвите нагоре в края на 2008 и началото на 2009 и искат да се застраховат от ново евентуално влошаване на икономическата среда и ръст на лихвите.
През месец юни средният размер на изтеглените кредити за страната е 32 825 евро, което представлява известен ръст спрямо предходния месец май. Съотношението между българската и европейската валута продължава да се променя в полза на лева. През юни 34 на 100 от изтеглените заеми за били в български пари.

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева
София   37 940          78/22
Варна   30 680           65/35
Бургас  25 920          60/40
Пловдив 22 360        63/37

В София средният размер на изтеглените ипотечни кредити през юни е 37 940 евро. Значително по-нисък е той във Варна – 30 680 евро, Бургас – 25 920 и Пловдив – 22 360. Продължава и тенденцията левовите кредити да са значително по-популярнив  различните от столицата градове. В Бургас например около 40% от изтеглените ипотечни заеми са именно в български пари.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст 
18 – 25 г.              5,6%
26 – 35 г.             52,8%
36 – 45 г.             33,2%
Над 45 г.              8,4%
Възрастовата група между 26 и 35 години през юни отново е най-активната – тези хора представляват близо 53% от всички кредитополучатели през изтеклия месец. Следват ги хората между 36 и 45 години, които са малко над 33% от всички. Най-младите – между 18 и 25 години, демонстрират известно активизиране през юни – те са 5.6% от всички при около 5% през предходния месец. Намалява активността при хората над 45 години – при 10% през май, през юни те са 8.4%, сочат данните на Кредит Център.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро %                                                                                                                                                                                                             от 0 до 10 000                    3,9%
от 10 000 до 30 000      49,2%
от 30 000 до 50 000      35,3%
от 50 000 до 70 000       6,8%
от 70 000 до 90 000      2,1%
над  90 000                          2,7%
Без съществени промени се запазват предпочитанията на потребителите за размер на изтегления ипотечен кредит. Най-популярни остават кредитите между 10 000 и 30 000 евро – близо половината кредитополучатели са избрали такъв размер на външното финансиране. Втори се нареждат заемите между 30 000 и 50 000 евро – 35.3% от хората са избрали такъв обем на кредита. Заемите над 90 000 евро пък са по-предпочитани през юни в сравнение с кредитите между 70 000 и 90 000 евро, отчитат от компанията.

Видове ипотечни кредити –  Юни 2012 г.
Покупка на жилище      96,5%
СМР                                             0%
Лично ползване                3,5%
Общо 96.5% от кредитите през юни са изтеглени с цел покупка на жилище. В същото време 3.5% са предназначени за лично ползване. От компанията не отчитат заеми, изтеглени за строително-монтажни работи.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – юни 2012 г.
До 10 години             0,9%
10 до 15 години      14,4%
16 до 20 години     42,1%
21 до 25 години     24,5%
26 до 30 години    16,6%
Над 30 години         1,5%

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечен кредит остава този между 16 и 20 години – 42.1% от кредитополучателите са избрали този период. Следващият най-популярен е този между 21 и 25 години – близо ¼ от потребителите на ипотечни заеми са избрали такъв срок. Юни ни прави свидетели и на период на погасяване от над 30 години – 1.5% от хората са решили да изплащат заема си за такова време.

% на финансиране – юни 2012 г.

До 40%                4,6%
40% – 50%        15,3%
50% – 60%        16,8%
60% – 70%        19,6%
70% – 80%       32,6%
80% – 90%        11,1%
90% – 100%          0%
Най-разпространеният дял на външно финансиране продължава и през юни да бъде между 70% и 80% от общата стойност на сделката – малко над 32% от хората са избрали такъв вид процент. Следващият по популярност външен дял е този между 60% и 70% от стойността – близо 20% от кредитополучателите са решили да си помогнат с такъв процент, за да пристъпят към сделка. Финансиране между 90% и 100% от стойността през юни от Кредит Център не отчитат.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: