най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за март 2012 г.

БЪЛГАРИТЕ ТЕГЛЯТ ВСЕ ПО-МАЛКИ ИПОТЕКИ

•    Средният размер на ипотечните заеми трайно намалява
•    Годишния процент на разходите (ГПР) все по-важен за клиентите

изтегли анализа тук
Въпреки че условията по ипотечните кредити непрестанно се подобряват, в момента потребителите предпочитат да използват минимално външно финансиране за покупка на своите нови имоти. Така общата статистика на Кредит Център отчита ръст на броя усвоени кредити за сметка на техния размер.

„Ако през 2008 г. наричахме „малък” ипотечен кредит от 30 000 евро, то днес суми под 10 000 евро не са изключение и нито банките, нито ние, консултантите, ги приемаме за неестествени. Освен значително по-ниските цени на жилищните имоти, важен фактор за ясната вече тенденция за теглене на по-малки заеми е и желанието за минимизиране на риска”, допълва още Тошев. „В годините на бум разлика в цената от 3 до 5 хиляди евро беше лесна за приемане и домакинствата с лекота надскачаха първоначалните си бюджети, докато сега са строго дисциплинирани. Това прави днешните кредитополучатели много по-надеждни, а кредитите им – много ниско рискови. Индивидуалният подход и конкуренцията между финансовите институции за привличане на стабилните клиенти, прави времето подходящо за тези, които искат да закупят жилище с кредит”, сочат наблюденията на Тошев.

През март пролетните промоции властваха на пазара, като изборът между многото промоционални оферти на банките стана все по-труден за клиентите. Сравняването на офертите по ГПР все по-често се изисква от кредитополучателите. Повечето от тях ясно осъзнават, че не лихвата е най-важният параметър на кредита и искат да видят колко ще им струва той с всички съпътстващи разходи. Клиентите все по-добре приемат и офертите, които им носят допълнителни ползи и бонуси или им дават възможност да управляват кредита си спрямо променящата се пазарна среда.

„Оптимизмът, с който клиентите подхождаха за предсрочното погасяване на кредитите си, вече е минало. Днес те се фокусират върху формирането на дълг, чиито месечни вноски са и ще бъдат по възможностите на домакинството дори при временно влошаване на финансовото му състояние”, споделя Тошев. „По същата причина все по-лесно се продават продукти с фиксирана лихва за дълъг период – гаранция, че планирането на разходите ще бъде лесно в дългосрочен план.”

През март тази година наблюдаваме спад в средния размер на изтеглените кредити в страната – 29 497 евро при 34 860 евро за предходния месец. Причините се крият в нежеланието на клиентите да задлъжняват прекомерно. Съотношението евро – лева запазва тенденцията на все повече заеми в български пари и през март в такава валута са изтеглени 15% от кредитите, като останалите 85% от заемите са в евро.

Среден размер на изтеглените кредити в евро  –  Съотношение в евро/лева
София 32 575    86/14
Варна 29 350    89/11
Бургас 26 230    87/13
Пловдив 20 165    83/18

През март 2012 г. средният размер на изтеглените ипотеки в столицата е 32 575 евро, което е допълнителен спад спрямо февруари. Понижение се наблюдава и в другите големи градове от страната, сочат още данните на КредитЦентър. Във Варна средният размер на заемите е с около 5000 евро по-нисък спрямо предходния месец. В Бургас средната изтегляна сума през март е 26 230 евро, а Градът на тепетата демонстрира най-нисък среден размер спрямо другите градове – 20 165, като 18% от изтеглените от пловдивчани заеми са в българска валута.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.    7,8%
26 – 35 г.    56,3%
36 – 45 г.    29,1%
Над 45 г.    6,8%

Традиционно най-активните кредитополучатели през третия месец на годината отново са хората между 26 и 35 години. Техният процент е нараснал с над 15% спрямо февруари и към момента те представляват над 56% от всички. Намаляват кредитополучателите между 36 и 45 години – през март те представляват 29.1% от всички. Макар да е претърпяла известен спад през последния месец, активността на най-младите запазва сравнително стабилни позиции. През март тези хора представляват близо 8% от всички кредитополучатели.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро
от 10 000 до 30 000    46,1%
от 30 000 до 50 000    34,5%
от 50 000 до 70 000    8,2%
от 70 000 до 90 000    2.4%
над  90 000    1.1%

За пореден месец най-популярни остават кредитите между 10 000 и 30 000 евро – те са над 46% от всички ипотечни заеми през месеца. Онези между 30 000 и 50 000 евро пък заемат втората позиция – те са 34.5% от всички ипотечни заеми през март. Кредитите над 90 000 евро пък представляват 1.1% от всички, сочат още данните на Кредит Център.

Видове ипотечни кредити – март 2012 г.
Покупка на жилище    96,2%
СМР    0%
Лично ползване    3,8%

През март 96.2% от кредитите са изтеглени с цел покупка на жилище, сочи още анализът на компанията. Останалите 3.8% през месеца пък са изтеглени са лично ползване.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – март 2012 г.
До 10 години    1,6%
10 до 15 години    11,1%
16 до 20 години    43,3%
21 до 25 години    22,7%
26 до 30 години    21,3%
Над 30 години    0%

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечните заеми остава този между 16 и 20 години. Подобно на февруари той остава около 43%. Около 21-22% от кредитополучателите пък са решили да изплащат заема си между 21 и 25 години, както и между 26 и 30 години. През март не ставаме свидетели на кредитополучатели, решили да погасяват дълга си повече от 30 години.

% на финансиране – март 2012 г.

До 40%    4,1%
40% – 50%    13,2%
50% – 60%    14,8%
60% – 70%    18,1%
70% – 80%    34.2%
80% – 90%    15,6%
90% – 100%    0%

Най-предпочитаният процент на финансиране и през март е между 70% и 80%. показва докладът на КредитЦентър. Над 34% от хората са решили да използват такова финансиране, за да подпомогнат сделката си. Хората, решили да използват външно финансиране между 80% и 90% от стойността на сделката пък, са малко над 15%. Това представлява позитивен ръст спрямо предходния месец февруари, сочат данните на компанията.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: