най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за януари 2012 г.

С ВИСОКА АКТИВНОСТ НА ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР ЗАПОЧВА 2012 Г.
изтегли анализа тук
•    Повечето банки запазват изгодните условия от края на миналата година
•    Клиентите предпочитат да вложат повече спестени средства и да теглят по-малки по размер кредити за сделките си с имоти

Позитивни тенденции очертаха пазара на ипотечни кредити още в началото на 2012 година. Макар по традиция януари да е относително неактивен, първият месец на настоящата година демонстрира необичайно активизиране на ипотечния пазар. Това сочи проучването на консултантската компания КредитЦентър.

„Обикновено през януари хората не са много активни в сключването на сделки за покупка на имот с кредит. Този януари обаче е най-активният за последните 3 години”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „Активността се дължи на много и различни фактори, но основните са увеличеното търсене на имоти, по-добрите условия по кредитите и стабилизираната пазарна среда у нас”, допълва Тошев.

През януари банките удължиха промоционалните си кампании, започнали през изминалата година, което трайно задържа интереса на кредитополучателите. Опитът, натрупан от потребителите в трудните времена, ги прави много по-прагматични и ги кара добре да преценяват възможностите си и да задлъжняват толкова, колкото наистина могат да си позволят, без да излагат на риск семейните финанси. Този баланс прозира в липсата на резки промени и колебания в поведението на потребителите и пазарът на ипотечни заеми следва значително по-плавна линия.

Случващото се в Европа даде на българските кредитополучатели разнопосочни сигнали, което ги накара да бъдат изключително предпазливи за наличните си пари, коментират още от КредитЦентър. От една страна, несигурността, идваща от Запад, накара хората да потърсят сигурна инвестиция за спестяванията си. Затова и голяма част от тях решиха да пристъпят към покупка на имот, в който да вложат по-голямата част от заделените си средства. Затова и през януари станахме свидетели на растящ брой сделки, финансирани със повече собствени средства и с малки по размер ипотечни кредити. Това е и причината средният размер на изтеглените заеми в първия месец от годината да е сравнително малък в сравнение с предходните месеци. От друга страна, стремежът към покупка на имот увеличи значително запитванията за ипотечни заеми.

Започва да се оформя и нова за пазара тенденция. Увеличават се потребителите, които решават да изтеглят ипотечния си заем в българска валута. Това обуславя и януарския ръст в кредитите, изтеглени в лева. Докато обикновено съотношението евро/лева на изтеглените с КрeдитЦентър заеми е в полза на еврото с над 90 на сто, то през първия месец на 2012 г. левовите кредити вече представляват 14% от всички.

През първия месец на 2012 година средният размер на изтеглените кредити в страната е бил 33 228 евро.

Среден размер на изтеглените кредити в евро – Съотношение в евро/лева

София 39 784    91/9
Варна 33 760    88/12
Бургас 29 144    81/19
Пловдив 25 670    84/16

В столицата размерът на изтеглените ипотечни кредити е осезаемо по-голям спрямо останалите градове в страната. По данни на Кредит Център той е в размер на почти 40 000 евро, докато в същото време средният размер на изтеглените ипотеки във Варна е 33 760 евро. В Бургас средният размер е под 30 000 евро, а в Града на тепетата тази стойност е равна на 25 670 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.   9.6%
26 – 35 г.    45.8%
36 – 45 г.    34.5%
Над 45 г.    10.1%

И в първия месец на 2012 година най-активни са били кредитополучателите между 26 и 35 години. Те са представлявали над 45% от всички. Този показател демонстрира известно понижение спрямо месец ноември. Спад има и при кредитополучателите между 36 и 45 години – през януари те са били 34.5%, а два месеца по-рано – 38.8%. За сметка на това са се увеличили най-младите потребители на ипотечни кредити – тези между 18 и 25 години. През ноември те са били 6.3%, а през първия месец на 2012 година те са представлявали над 9.5%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро
от 0 до 10 000    4.8%
от 10 000 до 30 000    53.5%
от 30 000 до 50 000    29.8%
от 50 000 до 70 000    5.3%
от 70 000 до 90 000   3.9%
над  90 000    2.7%

През януари допълнително се е увеличил делът на ипотечните кредити на стойност между 10 000 и 30 000 евро – тези заеми са представлявали 53.5% от всички. Кредитите между 30 000 и 50 000 лева представляват близо 30% от всички, изтеглени през януари. Продължава да нараства делът на ипотечните заеми за над 90 000 евро – през изтеклия месец той е 2.7%, отчитат от Кредит Център.

Видове ипотечни кредити
Покупка на жилище    95.4%
СМР   0%
Лично ползване    4.6%

Над 95% от ипотечните кредити през януари са били изтеглени с цел покупка на жилище, сочат още данните на Кредит Център. За лично ползване пък са били изтеглени останалите кредити през месеца. Нито един кредит не е бил изтеглен за финансиране на строително-монтажни работи, отчитат от компанията. Причината вероятно се крие в атмосферните условия, които през януари не предполагаха подобни дейности.

Срок на изтеглените ипотечни кредити
До 10 години    1.1%
10 до 15 години    11.9%
16 до 20 години    35.7%
21 до 25 години    28.6%
26 до 30 години    21.5%
Над 30 години    1.2%

Срокът на погасяване на ипотечните заеми през януари отново най-често е бил между 16 и 20 години. Този период са избрали над 35% от кредитополучателите. Същевременно 28.6% от потребителите са избрали да изплащат своя заем в период между 21 и 25 години. На следващото място се нарежда кредитите, които трябва да бъдат върнати в рамките на 26 до 30 години – те са представлявали 21.5% от всички.


% на финансиране

До 40%    4,9%
40% – 50%    12,5%
50% – 60%    14,1%
60% – 70%    17,5%
70% – 80%    38,8%
80% – 90%    12,2%
90% – 100%    0%

Най-предпочитаният процент на финансиране отново е бил този между 70% и 80% от стойността на сделката, сочат още данните на Кредит Център. Близо 39% от изтеглените през януари заеми са били предназначени да покрият такъв дял. На следващата позиция се нареждат кредитите, покриващи между 60% и 70% от стойността на сделката – те представляват 17.5% от всички. Около 12.2% от кредитите осигуряват финансирането на 80% до 90% от стойността.
.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: