най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за ноември 2011 г.

ДВИЖЕНИЕ НА ЛИХВИТЕ И В ДВЕТЕ ПОСОКИ СА ВЪЗМОЖНИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА сочи прогнозата на Кредит Център за 2012 г.

•    Лихвите по левовите и евровите кредити вече се доближават
•    Фиксираните лихви се оказват все по-добър вариант за кредитополучателите при новата икономическа ситуация в Европа

Пазарът на ипотечни кредити през ноември следваше плътно основните икономически тенденции не само у нас, но и в цяла Европа. Традиционно силен месец в годината за покупка на имоти и теглене на кредити за тях и тази година пазарът не изневери на тази тенденция. Разликата обаче е видима и тя е в активните клиентски групи на пазара и техните търсения. Случващото се в Европа, а и у нас, накара хората с по-ниски доходи отново да се отдръпнат от пазара и да заемат изчаквателна позиция. По-заможните клиенти и тези с по-значителни спестявания пък се увеличиха и това се отрази на средния размер на теглените кредити, който отново тръгна нагоре. По-голямата активност на клиентите остана основно в големите градове на страната, а най-активен си остава пазарът в столицата.

„Изминалият месец беше специфичен поради разнопосочните сигнали, които икономистите и лидерите на мнение в световен план даваха за бъдещето на икономиката в Европа”, коментира изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев. „От друга страна случващото се в България също караше част от потребителите да не се чувстват достатъчно сигурни, за да излязат на имотния пазар точно сега. Все пак голяма част от хората, планирали сделка с кредит през 2011 година, побързаха да я приключат преди края на годината, което увеличи обемите на усвоените кредити през ноември”, допълва Тошев.

Очакванията на кредитния консултант са през следващата 2012 година пазарът да продължи да се движи от тенденциите в ипотечното кредитиране. Там ще бъдат и основните търсения на българските граждани. Най-значителен дял отново ще има групата на купувачите на първи дом, но доста сделки ще бъдат направени и от собственици на имоти, които ще търсят подобряване на качеството и локацията на имота, който ползват. Покупката на по-голямо жилище на по-добра локация с цел повишаване на жизнения стандарт, както и покупките на жилище в по-големите градове, ще мотивират купувачите и ще повишат леко средния размер на кредитите през 2012 година.

При лихвите очакванията са да продължи оформилата се в края на 2011 година тенденция на сближаване на лихвите по левовите и евровите кредити. Що се отнася до лихвените нива, по-скоро те ще се движат около нивата си, оформени през 2011 година. Възможни са леки колебания и в двете посоки, като те по-скоро ще се определят от политиката и цената, която плащат за ресурса отделните финансови институции. „Сериозно поскъпване на ипотечните кредити, както и сериозен спад на лихвите по тях, не се очакват” – коментира Тихомир Тошев

Разразилата се дългова криза в Европа и прогнозите за възможна втора рецесия и значително по-бавно възстановяване на пазарите накараха потребителите, избрали период с фиксирана лихва по кредитите си, да се чувстват по-спокойни и доволни от избора си.

„Според консултантите на Кредит Център интересът към тези продукти и в момента расте, тъй като се очаква възстановяването да е бавно и лихвите да не паднат. Затова възможността да фиксират лихвата си на нива по-ниски от 6.5% кара повече потребители да правят този избор”, коментира още изпълнителният директор на компанията.

Според прогнозата на Кредит Център за 2012 година най-активна ще е групата на възраст между 25 и 35 години, като най-младите участници на пазара – тези под 25 години, ще намалеят. Ипотеките ще са с ясно предназначение – за покупка на имот. Най-често ще са със срок между 16 и 25 години. Лихвите ще се колебаят в двете посоки, но в рамките на 0.25 – 0.75% разлика от сегашните, а цените на повечето имоти ще вървят леко надолу. Комбинацията от всички тези фактори при липсата на сериозен катаклизъм на световно ниво ще направи пазара добър за хората със стабилни доходи и спестявания.

През ноември средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната е 36 245 евро. Съотношението на валутите, в които са взети кредитите, е 91/9 в полза на еврото спрямо лева.

Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева
София    46 280    92/8
Варна    37 560    90/10
Бургас    28 120    88/12
Пловдив    26 260    89/11

След понижението, регистрирано през октомври, през ноември консултантите от Кредит Център отчитат нарастване на средния размер на кредитите във всеки един от 4-те големи града на България, определящи облика на ипотечния пазар. Най-значително е повишението в София. Там за изминалия месец за покупка на нов дом са изтеглени средно по 46 280 евро, или със 7760 евро повече, отколкото през октомври. Във Варна средният размер на кредитите нараства с 6600 евро до 37 560 евро. Увеличение има и в Бургас и Пловдив, съответно с 560 евро и 1080 евро.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.    6,3%
26 – 35 г.    46,9%
36 – 45 г.    38,8%
Над 45 г.    8,0%

Най-активни остават кредитополучателите между 26 и 35 години. През ноември хора от тази възрастова група са изтеглили близо половината (46,9%) от ипотечните кредити. На второ място след тях се нареждат клиентите на възраст от 36 до 45 години, които са 38,8% от всички. Делът на кредитополучателите над 45-годишна възраст е 8%, а на тези между 18 и 25 години – 6,3%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
от 0 до 10 000    3,6%
от 10 000 до 30 000    51,2%
от 30 000 до 50 000    32,6%
от 50 000 до 70 000    5,1%
от 70 000 до 90 000    3,8%
над  90 000    3,7%

И през изминалия месец най-често теглените ипотечни кредити са в размер от 10 000 до 30 000 евро. Техният дял през ноември е 51,2%. Той обаче намалява спрямо октомври, когато е бил 58,5%. За сметка на това е отчетено нарастване на дела на кредитите в диапазона от 30 000 до 50 000 евро – 32,6% спрямо 28,6% през предходния месец. Леко повишение има и при ипотечните заеми между 50 000 и 70 000 евро, както и при тези над 90 000 евро, чийто дял нараства съответно с 0,9 и 1,5 пр. пункта.

Видове ипотечни кредити
Покупка на жилище    92,6%
СМР    0,5%
Лично ползване    6,9%

92,6% от ипотечните кредити през ноември са изтеглени с цел покупка на жилище, сочат данните на Кредит Център. За строително-монтажни работи са взети 0,5% от кредитите, а за лично ползване – 6,9% от тях.

Срок на изтеглените ипотечни кредити
До 10 години    0,7%
10 до 15 години    12,8%
16 до 20 години    30,1%
21 до 25 години    34,8%
26 до 30 години    20,2%
Над 30 години    1,4%

През ноември се наблюдава интересна статистика на кредитите според срока, за който са изтеглени. Ипотечните заеми със срок на погасяване от 21 до 25 години заемат най-голям дял от всички – 34,8%, като изпреварват тези, които традиционно са най-предпочитани – със срок между 16 и 20 години. Делът на последните съответно спада от 32,1% през октомври на 30,1% през ноември. На трето място се нареждат кредитите, взети за период от 26 до 30 години – 20,2%, следвани от тези, които трябва да бъдат върнати за срок между 10 и 15 години – 12,8%.

% на финансиране
До 40%    3,1%
40% – 50%    11,6%
50% – 60%    12,9%
60% – 70%    17,4%
70% – 80%    36,8%
80% – 90%    18,2%
90% – 100%    0%

Процентът на финансиране, който кредитиращите институции отпускат, най-често е за сума, между 70% и 80% от стойността на сделката. През ноември ипотечните кредити в този диапазон са 36,8% от всички. Почти е изравнен делът на заемите, които са за 80-90% от цената на имота (18,2%), и тези, които покриват 60-70% от цената на жилището (17,4%). Между 50% и 60% финансиране по сделките е отпуснато в 12,9% от случаите през ноември, а между 40% и 50% – на 11,6% от клиентите.

Основната част от клиентите, които пристъпват към теглене на ипотечен кредит, са с месечен доход на домакинствата от 1500 до 2500 лв. Тази тенденция се потвърждава и през ноември, като делът на тези кредитополучатели дори нараства на 85,8% спрямо 84,6% през октомври. На второ място след тях се нареждат хората с доход в семейството до 1500 лв., чийто дял е 8,4%. Следват кредитополучателите с месечни приходи от 2500 до 4000 лв., които са 4,6% от всички. 1,2% от ипотечните кредити през изминалия месец са отпуснати на клиенти с доход на домакинствата над 4000 лв.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: