най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за септември 2011 г.

ДЪЛГОВАТА КРИЗА В ЕВРОПА ВСЕ ОЩЕ НЕ ВЛИЯЕ СЕРИОЗНО НА КРЕДИТНИЯ ПАЗАР У НАС

•    Потребителите се възползват от ниските цени на имотите, за да подобрят жилищния си стандарт
•     Покупката на собствено жилище остава приоритет за българина

изтегли анализа тук

Изминалият месец септември донесе на пазара на ипотечни кредити стабилност и спокойствие, в условията на които купувачите с добри доходи успяха да се възползват от по-ниските цени на жилищните имоти и да подобрят своя стандарт на живот.

„През септември отчитаме традиционния за сезона ръст на броя запитвания. Активността в по-високите ценови сегменти на пазара на имоти се засилва”, коментира изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев. „Условията са благоприятни и за семействата, които все още нямат своя първи дом. С по-скромен бюджет и понякога с компромис от мечтаните параметри на жилището, те успяват да реализират сделка с кредит, който ще изплащат между 15 и 20 години”, допълва Тошев.

Условията за кредитиране на надеждните клиенти стават все по-добри, като през последните месеци виждаме подобряването на офертите точно за тези получатели на кредити. Това най-често са клиенти с над 1500 лева месечен доход и чиста кредитна история.  Тези клиенти освен, че получават по-добри условия по кредитите си, получават и добри оферти за останалите банкови продукти, което се приема добре от пазара и е знак за неговото добро и стабилно развитие в бъдеще.

Случващото се в Европа и по света, опасността от втора рецесия в някои от най-силните световни икономики засега не оказва сериозно влияние на поведението на клиентите  у нас. Като че ли уморени от постоянното говорене за криза и проблеми, днес потребителите не искат да отлагат важни за живота си решения, в повечето пъти ясно осъзнали, че пълното възстановяване ще е бавно и може да продължи с години, а те искат да имат свой дом, да отглеждат децата си в спокойствие и уют, да правят кариера и да повишават квалификацията сега, а не след 3 или 5 години. Разумното и безрисково поведение продължава да е водещо при взимане на отговорни финансови решения и това прави пазара днес по-спокоен, но и по-перспективен.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната през първия есенен месец е бил 36 240 евро. Съотношението между европейската и българската валута пък е 89/11 в полза на еврото.

Среден размер на изтеглените кредити в евро  –  Съотношение в евро/лева

София    43 926    95/5
Варна    32 680    90/10
Бургас    28 480    88/12
Пловдив    25 930   90/10

София отново оглавява класацията за най-голям размер на кредитите с 43 926 евро през септември, следвана от морската столица Варна с 32 680 евро. На трето място се нарежда Бургас, където през изминалия месец са теглени средно по 28 480 евро за покупка на нов дом, следван от Пловдив, където изтеглените кредити са средно по 25 930 евро.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст
18 – 25 г.    5,8%
26 – 35 г.    43,9%
36 – 45 г.    36,6%
Над 45 г.    13,7%

Най-активни при ипотечните заеми през септември, както и през предходните месеци, са клиентите във възрастовата група от 26 до 35 г, следвани непосредствено от тези в групата между  36 и 45 г. През месец септември те са съответно 43,9% и 36,6%, или общо над 80% от всички потребители. Прави впечатление лекото повишение на активността на клиенти над 45-годишна възраст, които са изтеглили 13,7% от кредитите през септември. Делът на потребителите на ипотечни заеми между 18 и 25 г. през изминалия месец е 5,8%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
от 0 до 10 000   1,2%
от 10 000 до 30 000   48,8%
от 30 000 до 50 000   37,2%
от 50 000 до 70 000    8,3%
от 70 000 до 90 000   2,9%
над  90 000   1,6%

Най-търсени и през изминалия месец остават ипотечните кредити с размер от 10 000 до 30 000 евро – 48,8% от всички. След тях се нареждат тези в диапазона от 30 000 до 50 000 евро, чийто дял е 37,2%. Ипотечни заеми от 50 000 до 70 000 евро през септември са получили 8,3% от потребителите, а суми между 70 000 и 90 000 евро – 2,9% от тях. Най-малък е делът на кредитите над 90 000 евро – 1,6%, както и на най-малките заеми – до 10 000 евро, които са 1,2% от всички.

Видове ипотечни кредити – Септември 2011 г.
Покупка на жилище    90,8%
СМР    1,5%
Лично ползване    7,7%

Почти без промяна спрямо предходния месец се запазва съотношението на видовете ипотечни кредити според тяхното предназначение. За покупка на жилище са изтеглени 9 от всеки 10 заема, или 90,8%. За лично ползване са предназначени 7,7% от отпуснатите кредити, а за строително-монтажни работи – 1,5% от тях.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – септември 2011 г.
До 10 години    1,6%
10 до 15 години    15,8%
16 до 20 години    36,4%
21 до 25 години    28,8%
26 до 30 години    16,2%
Над 30 години    1,2%

Най-често потребителите вземат ипотечен кредит, който е със срок на погасяване от 16 до 20 години, показват данните на кредитните консултанти. През септември за такъв период са изтеглени 36,4%. Леко нараства делът на кредитите със срок от 21 до 25 години, които през изминалия месец са 28,8% спрямо 26,2% през август. Почти изравнен дял имат кредитите, които следва да бъдат погасени за период 10-15 години (15,8%) и тези с изплащане между 26 и 30 години (16,2%).

% на финансиране – септември 2011 г.

До 40%    1,9%
40% – 50%    9,2%
50% – 60%   11,6%
60% – 70%    14,3%
70% – 80%    38,1%
80% – 90%    24,9%
90% – 100%    0%

Продължава да нараства процентът на финансиране, който банковите институции отпускат по ипотечни сделки. Делът на кредитите, които покриват 80%-90% от стойността на имота, през септември се увеличава на 24,9% спрямо 23,7% през август. Най-много все пак (38,1%) остават случаите, когато външното финансиране се равнява на 70%-80% от стойността на жилището. На трето място се нареждат кредитите за 60%-70% от цената на имота, които са 14,3%. Финансиране, покриващо 50%-60% от цялата сума по сделката, през септември е отпуснато в 11,6% от случаите.

Все повече са клиентите с ниски доходи, които се решават на ипотечен кредит, сочи още статистиката на КредитЦентър. През септември домакинствата с доход до 1500 лв., които са взели такъв заем, са 12,3% от всички, докато месец по-рано техният дял е бил 10,6%. Преобладаващата част от потребителите обаче – 83,8%, остават в групата на клиентите с доход на домакинство от 1500 до 2500 лв. В 3,1% от случаите домакинствата с ипотечен кредит имат доход от 2500 лв. до 4000 лв., а в 0,8% приходите в семействата са над 4000 лв.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: