най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за март 2011 г.

изтегли анализа тук

ВСЕ ПО-ЧЕСТО С КРЕДИТ СЕ ПЛАЩАТ НАД 80% ОТ СТОЙНОСТТА НА ЖИЛИЩЕТО

Галопиращата инфлация мотивира част от купувачите да вложат парите си в имот
Търсенето на ипотечни кредити е нараснало значително през месец март според анализа на КредитЦентър. В края на първото тримесечие усвоените заеми са с около 14% повече в сравнение със същия период на 2010 г., но запитванията са се увеличили с 24% спрямо предходния март. Тенденцията е трайна и се отразява и на останалите изследвани показатели, сред които профилът на клиентите по възраст и финансови възможности.

„Почти два пъти повече са хората, които теглят кредити за над 80% от стойността на сделката. Това е резултат от изключително големия брой промоционални оферти на пазара и от стабилността при цените на недвижимите имоти”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „Това има своите положителни страни, но крие и някои рискове. Продуктите са предназначени за хора, които имат стабилни доходи и спестени средства, но предпочитат да запазят част от тях за довършителните работи и обзавеждане на новото жилище. Ако обаче нямате спестени достатъчно средства, търсенето на висок процент на финансиране крие рискове, особено при покупката на имоти на шпакловка и замазка, защото разходите за тяхното довършване „до ключ” са значителни и могат да доведат до висока и трудна за обслужване задлъжнялост”, допълва Тошев.

Според данните на кредитните консултанти все по-активни стават домакинствата с доход между 2 000 и 3 000 лв., които търсят жилище на цена 70 до 90 000 евро. Това на практика са представителите от средния мениджмънт и фактът, че делът им расте, е обнадеждаващ за развитието на пазара. Това са потребителите, които според банките и брокерите са най-здравата основа на бизнеса с недвижими имоти. Друг добър знак е увеличаващият се дял на най-младите – те нямат големи спестявания, но често имат стабилни дългосрочни договори и добри перспективи.

„Очакванията ни са с настъпването на великденските празници активността леко да се забави”, признава Тихомир Тошев. „Хората ще използват периода за почивка, формиране на търсене и ясно планиране на сделките си. През май най-вероятно ще станем свидетели на ускоряване на темпото и по-бързи покупки, резултат от все по-голямата твърдост на продавачите по отношение на цените. Банките също са отворени към по-бързи процедури за одобрение и усвояване на кредитите, особено когато кредитоискателите са с добра кредитоспособност. Вярвам, че скоростта ще бъде във фокуса на финансовите институции през следващите месеци, тъй като при сравнително изравнените лихвени условия този показател се оказва важен за някои купувачи”, допълва Тошев.

Размерът на изтеглените през март 2011 г. ипотечни кредити се запазва на устойчиво равнище и дори бележи леко повишение спрямо февруари. По данни на КредитЦентър, средният размер на ипотечните кредити в страната през март е бил 34 870 евро спрямо 34 860 през предходния месец. Съотношението евро/лева за страната е 94/6.

Град – Среден размер на изтеглените кредити в евро – Съотношение в евро/лева

София 43 778 96/4
Варна 31 160 95/5
Бургас 26 860 92/8
Пловдив 26 120 91/9

Най-големи ипотечни кредити традиционно търсят жителите на София. През изминалия месец столичани са теглили за покупка на нов дом средно по 43 778 евро, което представлява леко покачване спрямо февруари 2011. Класацията на градовете по размер на полученото ипотечно финансиране се запазва без промяна – на второ място е Варна, следвана от Бургас и Пловдив. През изминалия месец обаче Пловдив почти настига Бургас, тъй като средният размер на кредитите в този град нараства с близо 1000 евро – от 25 260 на 26 120.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г. 13,8%
26 – 35 г. 51,0%
36 – 45 г. 29,6%
Над 45 г. 5,6%

Тенденцията, която консултантите от КредитЦентър отбелязаха в началото на тази година – отчетливо засилване на активността на най-младите участници на пазара (между 18-25 г.), продължава да се наблюдава и сега. Делът на хората в тази възрастова група, които теглят ипотечни кредити, нараства отново през изминалия месец, достигайки 13,8% спрямо 12,9% през февруари. Най-значителен дял сред потребителите на жилищни кредити остават хората от 26 до 35 г. – 51% от всички кредитополучатели. Увеличава се делът на потребителите на ипотечни кредити в по-горната възрастова група (между 36 и 45 г.) – 29,6% спрямо 23,1% за предходния месец. Най-малко за получателите на заеми над 45 г. – 5,6% от клиентите на пазара.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.3.2011 г. до 31.3.2011 г.
от 0 до 10 000 0%
от 10 000 до 30 000 44,6%
от 30 000 до 50 000 46,3%
от 50 000 до 70 000 7,2%
от 70 000 до 90 000 1,9%
над 90 000 0%

Прегледът на размера на кредитите показва промяна в поведението на потребителите, което се изразява в засилване на предпочитанията им към заеми от 30 000 до 50 000. Сумите в този диапазон вече доминират на ипотечния пазар с дял от 46,3% от отпуснатите кредити през март. За сметка на това намалява делът на заемите от 10 000 до 30 000 евро, който вече е 44,6% от всички при 50,1% през февруари. Лек спад има в по-горната ценова граница – от 50 000 до 70 000 евро (7,2% спрямо 8,6% за предходния месец).

Видове ипотечни кредити –март 2011 г.
Покупка на жилище 98,3%
СМР 0%
Лично ползване 1,7%

Ипотечните кредити почти изцяло се теглят за покупка на жилище, сочат данните на КредитЦентър. През март с цел придобиване на нов дом са взети 98,3% от ипотечните заеми. Едва 1,7% от кредитите са изтеглени за лично ползване.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – март 2011 г.
До 10 години 2,1%
10 до 15 години 22,4%
16 до 20 години 39,3%
21 до 25 години 24,8%
26 до 30 години 11,4%
Над 30 години 0%

Най-предпочитаният от кредитополучателите срок за погасяване на заемите остава от 16 до 20 години, показват данните за март. За такъв период на изплащане са изтеглени 39,3% от ипотечните кредити през изминалия месец. На следващо място по популярност са кредитите между 21 и 25 г. – всеки четвърти заем (24,8%) през март е взет с такъв срок на издължаване. Този процент обаче се покачва спрямо отчетените 19,6% за февруари, което може да се тълкува като нарастващ оптимизъм сред потребителите, мотивиращ ги да теглят по-дългосрочни кредити. Незначително намаление има делът на ипотечните заеми със срок на погасяване от 10 до 15 г. – 22,4% през март спрямо 23,6% за предходния месец. Най-малък е процентът на кредитите за период до 10 г. – 2,1% от всички.

% на финансиране – март 2011 г.

До 40% 1,8%
40% – 50% 10,4%
50% – 60% 16,3%
60% – 70% 20,5%
70% – 80% 32,1%
80% – 90% 18,9%
90% – 100% 0%

Една от основните тенденции, която консултантите от КредитЦентър отчитат през март, е почти двойното нарастване на дела на кредитите, покриващи от 80% до 90% от цената на имота. През последния месец те са 18,9% от всички ипотечни кредити при 10,5% през февруари. Това може да се обясни с постепенното завръщане на активността на банките на ипотечния пазар и с привличането на клиенти чрез рекламирането на висок процент финансиране. Най-значителен и през март все пак остава делът на кредитите за 70-80% от стойността на жилищата – 32,1% от всички кредити. След тях се нареждат тези, финансиращи между 60% и 70% от цената при сделка, като техният дял (20,5%) е почти равен на този на кредитите за 80-90% от стойността на имота.

Почти без промяна остава разпределението на кредитополучателите в зависимост от техния доход. Най-голям дял – 83,1%, имат клиентите с месечен доход на домакинство от 1500 лв. до 2500 лв. След тях се нареждат тези, чиито месечни приходи са до 1500 лв. – 9,3% от всички. През март 6,1% от получилите кредит са с доход от 2500 лв. до 4000 лв. на домакинство, а най-малка част са с доходи над 4000 лв. – 1,5%.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: