най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за февруари 2011 г.

МЛАДИТЕ ВЗЕМАТ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ КРЕДИТИ,

ОТКОЛКОТО ПРЕДИ КРИЗАТА

изтегли анализа тук

Пазарът на ипотечни кредити през февруари можем да определим като типичен за зимните месеци. След еуфорията на празниците и бума на пазаруването, февруари се характеризираше със завръщане към обичайния ритъм на живот и работа. На ипотечния пазар това се отрази в леко понижение на нивата на отпуснатите кредити, но не и в намаляване на интереса към ипотечното кредитиране, сочат данните на КредитЦентър.

„Все повече у потребителите се затвърждава убеждението, че не могат да очакват нов драстичен спад в цените на имотите. Хората постепенно започват да осъзнават, че двуцифрените понижения, които наблюдавахме през 2009 г., няма да се повторят. Макар и да не е изключен спад с още няколко процента, и то не при всички имоти, вече говорим за разлики, които са напълно постижими като намаление при преговорите”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър.

Спадът в средните нива на ипотечните кредити, отчетен през февруари, е незначителен спрямо предходния месец и размерът остава над този от декември 2010 г. Понижението през последния месец едва ли би могло да бъде обвързано с някаква трайна тенденция, смятат кредитните консултанти. Колебанието е свързано по-скоро със сезонни фактори, с типичната за зимния период слаба активност, а от друга страна с допълнителна предпазливост на клиентите заради повишаването на някои техни основни разходи.

„Инфлацията и нарастването на текущите разходи вероятно са причините, които все още задържат потребителите при вземането на решение за сериозна инвестиция, каквато е покупката на жилище. Поскъпването на храните и горивата, за което непрекъснато се говори в последния месец, ги карат да предприемат по-умерени стъпки, когато става въпрос за голям разход. Затова и предпочитанията при ипотечните кредити са ориентирани към по-ниските ценови нива, съответно по-малки заеми и по-малко задлъжняване към финансиращите институции”, обяснява Тошев.

„Ако съпоставим данните за предходните години с тези от първите два месеца на тази година, ще забележим, че делът на клиентите до 25 г., които теглят ипотечни кредити, е нараснал значително. За първите месеци на 2011 г. той се движи около и над 13%, което надвишава близо два пъти нивата от преди кризата. Обяснението за това се крие в текущите цени на имотите, подобрените условия за кредитиране и стабилизирането на икономиката ни като цяло. Всичко това дава оптимизъм на младите, че ще могат да изплатят един ипотечен заем в обозрим период, с нормални вноски, които са поносими за месечния им бюджет”, коментира още изпълнителният директор на КредитЦентър.

Данните на агенциите за недвижими имоти единодушно показват повишение на интереса към пазара и нарастване на огледите на жилища от началото на годината. Затова и очакванията на консултантите са, че това ще се материализира в сключването на реални сделки през следващите месеци и увеличена активност на пазара на ипотечните кредити.

Лек спад отчита през февруари средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната. За разглеждания период той е 34 860 евро при 35 650 евро за предходния месец, сочат наблюденията на КредитЦентър. Обясненията за това могат да се търсят в традиционно слабия период, следващ повишената активност на клиентите около Коледните и Новогодишни празници, включително и в тегленето на ипотечни кредити. Съотношението за изминалия месец между кредити в евро и лева за страната е 92/8.


Съотношение евро/лева за страната е 92/8

Град

Среден размер на изтеглените кредити в евро

Съотношение в евро/лева

%

София

43 650

95/5

Варна

32 160

96/4

Бургас

27 900

88/12

Пловдив

25 260

90/10

Най-голям през февруари остава размерът на ипотечните кредити в столицата – 43 650 евро. На следващо място се нарежда морската столица Варна с 32 160 евро. Само във Варна има понижение спрямо януари. За сметка на това в София, Бургас и Пловдив средните кредити увеличават своя размер в сравнение с предходния месец. Клиентите от Бургас са изтеглили през февруари средно по 27 900 евро при 26 320 евро месец преди това, а тези от Пловдив – с близо 2000 евро повече, или по 25 260 евро спрямо 23 350 през януари. Столичани са получили средно с близо 1500 евро повече спрямо януари, когато средният размер е бил 42 167 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст

% от 01.2.2011 г. до 28.2.2011 г.

18 – 25 г.

12,9%

26 – 35 г.

57,8%

36 – 45 г.

23,1%

Над 45 г.

6,2%

Прегледът на разпределението на кредитите по възрастови групи сочи, че най-активни са клиентите на възраст между 26 и 35 г. Те са изтеглили близо 58% от ипотечните кредити през февруари. На следващо място след тях са хората на възраст от 36 до 45 г. – 23,1% от кредитополучателите. Особено отчетлива от началото на 2011 г. е тенденцията, която се потвърждава и през февруари – за значителна активност на младото поколение между 18 и 25 г. Докато през 2010 г. в тази възрастова група са били едва 6% от потребителите на ипотечни кредити, сега делът им нараства над два пъти, достигайки близо 13% през февруари. За сметка на това спада интересът у клиенти над 45 години, които вече са най-малък дял от потребителите – 6,2%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро

% от 01.2.2011 г. до 28.2.2011 г.

от 0 до 10 000

1,4%

от 10 000 до 30 000

50,1%

от 30 000 до 50 000

38,5%

от 50 000 до 70 000

8,6%

от 70 000 до 90 000

1,4%

над 90 000

0%

В зависимост от размера най-търсени остават кредитите между 10 000 и 30 000 евро – всеки втори ипотечен заем през февруари е бил в тази граница. Прави впечатление обаче нарастването на дела на кредитите в по-горния диапазон – между 30 000 и 50 000 евро, които през изминалия месец са 38,5% спрямо 28,6% през януари. Това може да е знак за подобряване на усещането за стабилизация сред потребителите, както и за по-голям икономически оптимизъм сред тях. Едновременно с това подобно нарастване може да се тълкува и като възвръщане на активността на банките. Общо в диапазона между 10 000 и 50 000 евро през февруари са изтеглени близо 90% от кредитите. Останалите 8,6% са кредити между 50 000 и 70 000 евро, и по 1,4% – в границите до 10 000 евро и между 70 000 и 90 000 евро.

Видове ипотечни кредити –

февруари 2011 г.

Покупка на жилище

97,1%

СМР

0%

Лично ползване

2,9%

Целта при тегленето на ипотечни кредити е основно покупката на жилище, сочат данните на КредитЦентър. 97% от всички подобни заеми през февруари са взети с такова предназначение. Ипотечни кредити за лично ползване на средствата са изтеглили едва 2,9% от потребителите. За сравнение, през предкризисната 2008 г. с цел покупка на жилище са отпуснати 82% от ипотечните кредити, а 13,7% – за лични нужди.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – февруари 2011 г.

До 10 години

3,6%

10 до 15 години

23,6%

16 до 20 години

37,8%

21 до 25 години

19,6%

26 до 30 години

15,4%

Над 30 години

0%

Най-предпочитаният срок за връщане на ипотечни кредити е между 16 и 20 г. – 37,8% от заемите са за такъв период. След тях за кредитите, взети за период от 10 до 15 г., чийто дял е 23,6%. Оптимизмът на потребителите все още е достатъчно умерен и не ги мотивира да търсят кредити с дълъг период на погасяване, затова и по-дългосрочните – между 21-25 г. и 26-30 г., са съответно 19,6% и 15,4% от всички. Най-малък е процентът на ипотечните заеми със срок на връщане до 10 години – 3,6%.

% на финансиране – февруари 2011 г.

До 40%

2,6%

40% – 50%

12,1%

50% – 60%

17,4%

60% – 70%

23,7%

70% – 80%

33,7%

80% – 90%

10,5%

90% – 100%

0%

Ипотечните заеми покриват най-често между 70% и 80% от стойността на имота, сочи статистиката на кредитните консултанти. Всеки трети кредит, отпуснат през февруари, е с такъв размер. По-високо финансиране – между 80% и 90% от необходимата сума, са получили 10,5% от клиентите, а кредити над тази граница не са отпуснати. Почти всеки четвърти ипотечен заем (или 23,7% от всички) е за 60% до 70% от цената на жилището. Следват кредитите, покриващи от 50% до 60% от сумата на имота, които са 17,4% от всички. Близо до тях – 12,1%, е финансирането за 40-50% от стойността на имота.

Масовата част от домакинствата, които теглят ипотечни кредити (82,6%), са с доходи от 1500 до 2500 лв. Според данните на КредитЦентър, само 7,1% от получателите на подобни кредити имат месечни доходи между 2500 и 4000 лв., а над 4000 лв. – 1,2% от клиентите. На другия полюс – с месечен доход до 1500 лв., са 9,1% от кредитополучателите.

< >< ><-->

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: