най-големият кредитен консултант в България

Анализ на ипотечния пазар за януари 2011 г.

РЪСТ НА ГОЛЕМИТЕ жилищни КРЕДИТИ

· значителният спад в цените на най-скъпите имоти привлече по-смелите купувачи във високия сегмент

· търсенето на потребитеско и фирмено финансиране остава умерено

изтегли анализа тук

Според анализа на КредитЦентър на пазара на ипотечно кредитиране в страната, 2011 г. започва с отчетлив оптимизъм. Расте броят на запитванията за кредитиране, нараства и делът на големите кредити. Движението на тези два показателя предвещава ръст в обема усвоени кредити още през февруари.

„През предходната 2010 г. изгодни предложения за покупка на имот се намираха във всички сегменти на пазара на имоти. Това остави у потребителите усещането, че цените трайно ще вървят надолу. През последните два месеца на годината, обаче, продавачите и инвеститорите нееднозначно демонстрираха твърдост и цените в средния сегмент се стабилизираха.”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „Разминаването между търсене и предлагане остана най-голямо във високия ценови сегмент. Луксозните имоти с цени над 100 000 евро продължават да намират купувачи бавно и трудно. Това кара много желаещи да притежават подобно жилище да дебнат в търсене на притиснат продавач. Именно подобни сделки са причината за растящия брой на кредитите над 70 000 евро. И имаме всички основания да считаме, че тази тенденция ще се запази през цялата 2011 г.” , допълва Тошев.

Положителните тенденции се виждат и в профила на запитващите. През цялата 2010 г. най-голям дял от кредитополучателите бяха нуждаещи се от жилище домакинства, които най-често попадаха в категорията на „средностатистически българи”, сключващи сделка в ниския до среден сегмент на пазара. Банките подобриха условията, така че да срещнат техните нужди и сделки започнаха да се случват. От началото на годината виждаме надграждане на тези положителни тенденции – от една страна по-заможните хора започват да се оглеждат за сключване на изгодна сделка, а от друга – банките удължиха периода на промоциите и ги обогатиха с допълнителни екстри и бонуси, за да мотивират допълнително колебаещите се. Ставаме свидетели на запитвания и усвоени кредити за по-големи суми при по-голям процент финансиране и за по-дълъг период. И всеки от тези показатели е знак за успокоение на пазара и предстоящ ръст в сегмента.

През месец януари средният размер на изтеглените в страната ипотечни кредити се равнява на 35 650 евро. Съотношението европейска-българска валута отново е в осезаема полза за еврото – 96% от кредитите са изтеглени в такава валута.

Град

Среден размер на изтеглените кредити в евро

Съотношение в евро/лева

%

София

42 167

97/3

Варна

33 650

98/2

Бургас

26 320

95/5

Пловдив

23 350

96/4

Най-голям е размерът на изтеглените ипотечни кредити в столицата – над 42 000 евро. Втора в подреждането е Варна – 33 650 евро. Малко по-нисък от средния за 2010 година е размерът на кредитите в Бургас и Пловдив – стойностите там са съответно 26 320 и 23 350 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст

% от 01.1.2011 г. до 31.1.2011 г.

18 – 25 г.

13,6%

26 – 35 г.

64,3%

36 – 45 г.

18,9%

Над 45 г.

3,2%

Най-активната възрастова група получатели на ипотечни кредити и през първия месец от годината остава тази между 26 и 35 години. Те представляват над 64% от кредитополучателите. Годината стартира силно и за най-младите – тези между 18 и 25 години. Те формират над 13.5% от всички потребители на ипотечни заеми. Това е повече от двойно увеличение в броя им в сравнение с цялата 2010 година, което е позитивен знак за възможностите, които предлага пазарът на кредити на най-младите си клиенти. Кредитополучателите между 36 и 45 години заемат около 1/5 от всички клиенти, сочат данните на Кредит Център.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро

% от 01.1.2011 г. до 31.1.2011 г.

от 0 до 10 000

0%

от 10 000 до 30 000

53,3%

от 30 000 до 50 000

28,6%

от 50 000 до 70 000

9,3%

от 70 000 до 90 000

5,2%

над 90 000

3,6%

Безспорен знак за растящата увереност на потребителите е липсата на изтеглени кредити до 10 000 евро в началото на годината. Поведението им е резултат от оптимизма, който се очаква да характеризира пазара през цялата 2011 година. Въпреки това все още повече от половината кредитополучатели предпочитат да изтеглят заем между 10 000 и 30 000 евро. А делът на кредитите над 70 000 евро доближава 9%. Втората по големина група на кредитите е тази между 30 000 и 50 000 евро. До кредит в такъв размер са прибегнали близо 29% от потребителите на ипотечни кредити.

Видове ипотечни кредити –

януари 2011 г.

Покупка на жилище

95,2%

СМР

0%

Лично ползване

4,8%

Покупката на жилище е мотивирала над 95% от клиентите да прибягнат до външно финансиране. Останалите близо 5% са избрали ипотечния заем за лично ползване, сочат още данните на Кредит Център.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – януари 2011 г.

До 10 години

2,6%

10 до 15 години

24,9%

16 до 20 години

36,2%

21 до 25 години

18,1%

26 до 30 години

18,2%

Над 30 години

0%

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечен заем остава този между 16 и 20 години. Избрали са го над 36% от кредитополучателите. Смелостта на повечето потребители на ипотечни кредити, макар и нарастваща, все още трудно им позволява да изтеглят заем със срок на погасяване над 30 години и такива през януари липсват. Около 18% от потребителите на кредити ще ги изплащат от 21 до 25 години, също толкова клиенти ще погасяват задълженията си между 26 и 30 години. Период на изплащане под 10 години са предпочели малко над 2.5% от потребителите на ипотечни кредити, сочи месечният анализ на Кредит Център.

% на финансиране – януари 2011 г.

До 40%

2,2%

40% – 50%

13,4%

50% – 60%

18,6%

60% – 70%

23,2%

70% – 80%

32,8%

80% – 90%

9,8%

90% – 100%

0%

Най-много клиенти на ипотечни заеми са избрали да покрият между 70% и 80% от стойността на сделката с външно финансиране. Тези клиенти представляват близо 33% от всички. Около 10% от всички потребители пък ще реализират с ипотечен кредит между 80% и 90% от сделката си. До 100% финансиране първите клиенти на 2011 година не са прибегнали. Втората по активност група е тази на хората, решили да прибягнат до кредит, за да покрият между 60% и 70% от дължимата сума – те представляват малко над 23% от всички кредитополучатели.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: