най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за ноември 2010 г.

АКТИВНОСТ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА 2011 ГОДИНА

за пазара на ипотечно кредитиране

· нови промоционални оферти за жилищни кредити излязоха и през ноември

· клиентите стават все по-смели в исканията си за кредитиране

изтегли анализа тук

През последните два месеца на годината хората се опитват да приключат започнатите проекти, включително да затворят имотните си сделки. В резултат голям процент от изчакващите клиенти предприеха стъпки за финализиране на търсенето и реализиране на покупка. Най-активни сред потребителите остават нуждаещите се от основно жилище, за които заемният капитал е задължителен. Те теглят кредити, като избират най-подходящия за възможностите на семейния им бюджет кредит.

По данни на КредитЦентър, нараства търсенето на по-висок процент кредитиране, което показва по-голям оптимизъм сред клиентите, желание да се купи по-качествен и добър имот въпреки по-големите разходи, които съпътстват такива сделки. Това е пореден знак, че част от клиентите имат положителни очаквания за бъдещето – т.е. предполагат, че в краткосрочен план доходите им ще растат и семейните финанси ще се стабилизират и увеличават. На пазара обаче се вижда и поведение в другата крайност – част от клиентите с по-голяма кредитна задлъжнялост търсят начини за преструктуриране на задълженията си, а някои, които имат възможност, погасяват част от главниците по кредитите си и намаляват месечната тежест на плащанията.

„Оптимизирането на разходите е основната цел на домакинствата в момента” – коментира Тихомир Тошев, партньор и изпълнителен директор на КредитЦентър – „независимо дали тепърва сключват сделка или търсят подобряване на положението си чрез окрупняване или предоговаряне на стари задължения. Приучването към дисциплина и способността да се вземат по-разумни и в по-малка степен емоционални решения са едни от важните ефекти от икономическата криза. Хората днес могат по-ясно да определят възможностите си, затова делът на одобренията за кредит расте, а рискът намалява”, допълва Тошев.

Очакванията на КредитЦентър за първото тримесечие на 2011 година са за сравнително слаба активност на пазара на ипотечно кредитиране. Това се отнася както за търсенето от страна на клиентите, така и за промоционалните кампании на финансовите институции. През първото тримесечие лихвените нива ще се запазят около постигнатите в края на 2010 година, като разликата в лихвените нива на евровите и левовите кредити също ще се запази.

„По-сериозно раздвижване на пазара ще видим през второто и третото тримесечие на годината, като очакванията ни са ипотечното кредитиране в края на деветмесечието на 2011 година да формира ръст спрямо 2010-та в рамките на 6-8%”, прогнозира Тихомир Тошев. „За цялата 2011-та ръстът в ипотечното кредитиране очакваме да е в рамките на 7-9%. Лихвените нива ще следват развитието и активността на пазара, като през втората половина на годината очакваме да слязат на нива 6.25 – 6.75% в евро и 7.5 – 8% в лева”, допълват от КредитЦентър.

През 2011 година тенденцията при лошите кредити най-вероятно ще се обърне и те ще започнат да намаляват, а пазарът на ипотечно кредитиране ще е по-устойчив. Максималният процент на финансиране при покупка на имот ще се движи в рамките на 80-85% за монолитно строителство и 70-75% за панелно строителство. Очакванията на КредитЦентър са през 2011 година да се обогатява гамата от ипотечни кредити и освен продуктите с фиксирана лихва за определен период, преференции за първи дом, флекси кредитите и кредитите в комбинация със спестовни и други продукти, да видим и нови интересни предложения за финансиране. През 2011-та ще се появят и повече продукти, насочени към рефинансиране и обединяване на по-голям брой задължения.

С малко, но плавно продължава да расте средният размер на отпуснатите в страната ипотечни кредити през ноември, сочат данните на КредитЦентър. Съотношението по вид валута продължава да е в полза на еврото – 88% към 12% спрямо лева, като дори бележи леко покачване спрямо октомври, когато е било 86% към 14%.

Град

Среден размер на изтеглените кредити в евро

Съотношение в евро/лева

%

София

40 520

98/2

Варна

32 750

94/6

Бургас

25 410

86/14

Пловдив

23 500

86/14

Наблюденията на консултантите от КредитЦентър сочат, че през ноември 2010 г. отпуснатите в София кредити в евро нарастват, а средният им размер вече надхвърля границата от 40 000 евро при 38 950 през октомври. Средният ипотечен заем в столицата за изминалия месец е бил 40 520 евро. Незначителни колебания, но в посока надолу, характеризират пазара в морските градове Варна и Бургас, където средните кредити за изминалия месец са съответно 32 750 евро и 25 410 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст

% от 01.11.2010 г. до 30.11.2010 г.

18 – 25 г.

13,4%

26 – 35 г.

60,2%

36 – 45 г.

21,8%

Над 45 г.

4,6%

Тенденцията за засилване активността на младите кредитополучатели продължава да се наблюдава отчетливо и през ноември. Делът на кредитите, изтеглени от хора между 18 г. и 25 г., нараства с 0,8 проценти пункта и вече е 13,4%. Най-активни отново са клиентите между 26 г. и 35 г., като при тази категория е и най-голямото повишение – от 58,8% на 60,2%. Кредитополучателите във възрастовата категория от 36 г. до 45 г. през ноември са 21,8%.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

Размер в евро

% от 01.11.2010 г. до 30.11.2010 г.

от 0 до 10 000

0%

от 10 000 до 30 000

58,9%

от 30 000 до 50 000

26,5%

от 50 000 до 70 000

6,4%

от 70 000 до 90 000

5,3%

над 90 000

2,9%

Раздвижването на ипотечния пазар през ноември е свързано главно с категорията на кредитите между 10 000 и 30 000 евро. Суми от този порядък са изтеглили близо 59% от клиентите. Прави впечатление нарастването и в още един сегмент – този на ипотечните заеми между 70 000 и 90 000 евро.

Отчетеното през октомври нарастване на търсенето на луксозни жилища се запазва и през ноември, когато в категорията над 90 000 евро са изтеглени 2,9% от кредитите.

Видове ипотечни кредити –

ноември 2010 г.

Покупка на жилище

93,8%

СМР

0%

Лично ползване

6,2%

Покупката на жилище остава основната цел при тегленето на ипотечен кредит – през ноември близо 94% от заемите са търсени с това предназначение. 6,2% от клиентите са взели ипотечен кредит, за да получат пари за лично ползване.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – ноември 2010 г.

До 10 години

3,2%

10 до 15 години

25,8%

16 до 20 години

34,9%

21 до 25 години

18,6%

26 до 30 години

17,5%

Над 30 години

0%

Данните на КредитЦентър за ноември показват нарастващ интерес към ипотечните кредити с по-дълъг период на изплащане – 21-25 г. и 26-30 г. Въпреки, че най-много остават заемите със срок за погасяване 16-20 г. и 10-15 г., техният дял намалява значително, особено на тези от категорията от 10 г. до 15 г., които вече са 25,8% спрямо 32% през октомври т.г.

% на финансиране – ноември 2010 г.

До 40%

1,9%

40% – 50%

14,2%

50% – 60%

21,3%

60% – 70%

22,6%

70% – 80%

31,4%

80% – 90%

8,6%

90% – 100%

0%

И през ноември продължава да расте процентът на финансиране, отпускан по ипотечните кредити. Между 70% и 80% външно финансиране вече е получил всеки трети клиент с ипотечен заем. В 8,6% от случаите банките са отпуснали кредити между 80% и 90% от стойността на имота. Нарастването в тези категории е за сметка на финансирането в по-ниските нива, където през последния месец имаме спад спрямо октомври.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: