най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за август 2010 г.

ЕСЕННИ ПРОМОЦИИ НА ПАЗАРА НА ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ

•    средният размер на ипотечните кредити отбелязва лек ръст
•    случаи на ниски експертни оценки на закупуваните имоти изненадват кандидат-купувачите
изтегли анализа тук
Пазарът на ипотечни кредити в страната беше активен през традиционно слабия за икономиката месец август, сочи анализът на КредитЦентър. По-големият обем отпуснати ипотечни кредити до голяма степен се дължи на удължения срок за усвояване, който през 2010 година се движи между 2 и 3 месеца.

Тенденцията се дължи от една страна на трайно установилите се нови правила на пазара – процедурата започва от предварително одобрение, едва след това купувачите избират имот и стартират реалните стъпки към получаване на финансирането.

Активността на кредитните институции привлече клиенти, но през последните три месеца едва 16% от изпратилите запитвания са отговаряли на критериите на банките за исканото от тях финансиране.

Основните грешки, които създават проблеми на кредитополучателите:

    Сключват предварителен договор за покупко-продажба на имота и едва тогава стартират търсенето на кредит. Често тези клиенти срещат отказ поради несъответствие между доходите и очакванията си за размера на външното финансиране.
    Надценяват възможностите си като избират по-голям и по-скъп имот от това, за което могат да плащат.
    Очакват по-голям процент финансиране от този, който банката счита за приемлив и нерисков за конкретния клиент.
През последните месеци клиентите се сблъскват и с един независещ от тях проблем – експертните оценки, на базата на които се определя размерът на кредита, са по-ниски от сумата, за която се купува имотът. Оценителите са все още предпазливи в определянето на справедлива пазарна стойност и за имоти в квартали с лоша инфраструктура, по-слабо търсене, лоши транспортни връзки и др. подхождат по-консервативно. Те определят пазарна стойност, която е по-ниска от стойността, която купувачът реално заплаща на продавача на имота. Подценяването на имотите е един вид защита за финансиращите институции, но създава проблеми на клиентите купувачи, защото получават одобрение за по-малък от очаквания от тях кредит.
„Нагласите на потребителите са точно на другия полюс,”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. „Все по-често те изразяват оптимизма си, като настояват кредитът, който избират, да е за кратък срок, с минимално оскъпяване и без такса за предсрочно погасяване. Те отново вярват, че доходите им ще нарастват и ще могат да върнат сумата на банката по-бързо.”
Очакванията на експертите са и интересът, и отпуснатите кредити да растат през предстоящите месеци, допълнително стимулирани от есенните промоции на банките. В рамките на специалните предложения лихвите по ипотечните заеми паднаха до около 7 – 7.5% за кредити в евро и под 9% за тези в лева.

Атрактивните предложения за нови клиенти е възможно в дългосрочен план да повдигнат въпроса за рефинансирането и предоговарянето на старите задължения.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през месец август бележи умерен ръст и достига 29 855 евро. Отново е голям делът на кредитите в евро –  95 на сто от всички изтеглени за периода в страната по данни на КредитЦентър.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева

София    37 644    92/8
Варна    32 120    96/4
Бургас    24 160    94/6
Пловдив    20 380    91/9

По-съществен ръст се наблюдава в средния размер на изтеглените ипотечни кредити в София – през август той е 37 644 евро. Най-много е нараснал средният размер в морската столица  – с близо 6000 евро в рамките на месец. В Пловдив и Бургас средният размер е по-нисък спрямо юли и е съответно 24 160 и 20 380 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
18 – 25 г.    4,6%
26 – 35 г.    66,3%
36 – 45 г.    21,8%
Над 45 г.    7,3%

Общият оптимизъм се вижда и в статистиката по възраст на кредитополучателите. Активизират се както младите на възраст под 25 години, така и най-възрастните клиенти.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

от 0 до 10 000    4,4%
от 10 000 до 30 000    59,2%
от 30 000 до 50 000    24,6%
от 50 000 до 70 000    8,3%
от 70 000 до 90 000    2,2%
над  90 000    1,3%

Най-популярните кредити и през август остават тези между 10 000 и 30 000 евро – близо 60% от кредитополучателите са предпочели сума в такъв размер. Кредит между 30 000 и 50 000 евро пък са изтеглили близо ¼ от потребителите. Все по-често се отпускат  кредити над 70 000 евро на клиенти със стабилни високи доходи и достатъчно спестени лични средства.

Видове ипотечни кредити – август 2010 г.
Покупка на жилище    91,8%
СМР    0%
Лично ползване    8,2%

Близо 92% от отпуснатите заеми са целеви за покупка на имот и едва 8% за  лично ползване. Част от тези сделки са за покупка на терени, които не се финансират целево, други за бизнес, рефинансиране на задължения или сериозен ремонт.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – август 2010 г.

До 10 години    0%
10 до 15 години    34,2%
16 до 20 години    39,6%
21 до 25 години    14,3%
26 до 30 години    11,9%
Над 30 години    0%

Най-предпочитаният срок за погасяване на ипотечен кредит през изминалия месец е бил този между 16 и 20 години – близо 40% от кредитополучателите са избрали такъв период. Малко над 34% от кредитите пък ще бъдат погасени в рамките на следващите 10 до 15 години. Срок на ипотечните кредити от над 25 години са избрали близо 12% от кредитополучателите през август.

% на финансиране – август 2010 г.

До 40%    5,4%
40% – 50%    18,3%
50% – 60%    24,9%
60% – 70%    22,3%
70% – 80%    24,8%
80% – 90%    4,3%
90% – 100%    0%

Финансирането на около 50% от цената, което се счита за най-малко рисково, е било и най-масово през август. Близо ¼ от всички сделки са се движели около този параметър. Само с 0.1% по-малко са сделките, финансирани на 70% до 80%, а малко над 4% от кредитополучателите са прибегнали до финансиране на 80% до 90% от цената на имота.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: