най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за юни 2010 г.

РЪСТ НА ОБЕМИТЕ, СПАД НА РАЗМЕРИТЕ
отчитат Кредит Център в месечния си анализ

изтегли анализа тук
•    банките предлагат продукти за българите в чужбина, които отново търсят жилища в България
•    активността и в малките населени места се засилва

Броят на отпуснатите ипотечни кредити расте, но средният им размер през последния месец е спаднал с над 16%. Клиентите искат по-малки суми по две причини – по-ниските цени на имотите и ползването на по-малък процент на външно финансиране. Въпреки появата на първите положителни тенденции за подобряване на икономическата среда, хората изпитват притеснение за финансовата си стабилност в краткосрочен план и предпочитат да се възползват от възможността да се сдобият с нов дом с минимално ниво на риск.

В малките областни градове предимно се купуват жилища на цена между 20 и 30 000 евро, като често за това се теглят кредити с размер 10-15 хиляди евро. Това означава месечна вноска от 160 до 250 лева при срок от 20 години – сума, съвсем поносима за масовите български домакинства. Клиентите съвсем основателно считат, че ще могат да се справят с покриването на тези суми, дори временно да загубят работата си. За сравнение само преди две години средният размер на ипотечните кредити достигна 44 000 евро, което се равняваше на месечни вноски от около 650 лева за срок от 20 години.

През месец юни се заговори активно и за 100% финансиране, но тези условия продължават да са достъпни за ограничен брой клиенти и имоти.

„Добрата новина за пазара е желанието на клиентите да купуват. През последния месец, привлечени от ниските цени, се завръщат и българите, които работят в чужбина” споделя Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на КредитЦентър. „Няколко банки направиха специални предложения за тази група купувачи, което е поредният положителен сигнал за развитието на ипотечния пазар”, допълва Тошев.

По данни на КредитЦентър през месец юни 6 % от запитванията са дошли от наши сънародници, които са извън страната. Тенденцията е положителна не само за пазара на ипотечни кредити и ако се запази, ще бъде ясен знак за развитието на жилищния пазар през есента.

Средният размер на изтеглените през месец юни ипотечни кредити е 30 480 евро. Съотношението евро/лева на изтеглените кредити се запазва в полза на еврото.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева
%
София    32 944    97/3
Варна    28 175    92/8
Бургас    27 820    91/9
Пловдив    24 510    89/11

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в София възлиза на близо 33 000 евро, което бележи понижение спрямо предходните месеци. В морските градове Варна и Бургас пък средната стойност на изтеглените кредити е съответно 28 175 и 27 820 евро. Пловдив е градът с най-нисък среден размер на ипотечните кредити – под 25 000 евро, като 11% от тях са изтеглени в български лева.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст
% от 01.6.2010 г. до 30.6.2010 г.

18 – 25 г.    1,4%
26 – 35 г.    63,30%
36 – 45 г.    29,40%
Над 45 г.    5,9%

И през първия летен месец на 2010 година най-активните кредитополучатели са били хората на възраст между 26 и 35 години. Те съставляват повече от 63% от всички, сочат данните на Кредит Център. По-възрастните потребители на ипотечни кредити – тези между 36 и 45 години, са следващата по активност група, като техният процент представлява 29.4% от всички. Най-младите кредитополучатели, а именно хората между 18 и 25 години, през юни са едва 1.4% от всички потребители на ипотечни кредити в страната. По-големият процент самоучастие, което гарантира високо ниво на сигурност, е проблем за тези потребителите и ги оставя в сянката на масовия средностатистически купувач на имоти.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро    % от 01.6.2010 г. до 30.6.2010 г.
от 0 до 10 000    5,9%
от 10 000 до 30 000    52,90%
от 30 000 до 50 000    29,40%
от 50 000 до 70 000    11,8%
от 70 000 до 90 000    0%
над  90 000    0%

През изтеклия месец най-предпочитаните кредити отново бяха тези на стойност между 10 000 и 30 000 евро. Те представляваха повече от половината от всички изтеглени кредити, сочи анализът на Кредит Център. До кредити между 30 000 и 50 000 евро са прибегнали близо 30% от кредитополучателите, а 11.8% от тях са изтеглили сума между 50 000 и 70 000 евро. Исканията за големи суми трайно намаляха. Основна причина за това са проблемите, които част от по-заможните българи срещат с управлението на бизнеса си напоследък. Това измести акцента на тези хора и те насочват усилията си към спасяване на бизнеса си, вместо към увеличаване на размера на личното си имущество.

Видове ипотечни кредити –
юни 2010 г.
Покупка на жилище    94,1%
СМР    0%
Лично ползване    5,9%

Срок на изтеглените ипотечни кредити – юни 2010 г.
До 10 години    0%
10 до 15 години    30,8%
16 до 20 години    38,4%
21 до 25 години    12,8%
26 до 30 години    12,4%
Над 30 години    5,6%

Малко над 94% от кредитополучателите през юни са изтеглили ипотечен кредит, за да се сдобият с жилище. За лично ползване пък до кредит са прибегнали 5.9% от потребителите, коментираха от Кредит Център.
Между 16 и 20 години продължава да бъде най-предпочитаният период за погасяване на кредит. Над 38% от кредитополучателите са избрали такъв период. По-кратък срок за погасяване – между 10 и 15 години, са избрали малко над 30% от кредитополучателите.

% на финансиране – юни 2010 г.

До 40%    8,1%
40% – 50%    19,6%
50% – 60%    30,4%
60% – 70%    18,4%
70% – 80%    20,1%
80% – 90%    3,4%
90% – 100%    0%

До финансиране на 50% до 60% от стойността на сделката са прибегнали над 30% от кредитополучателите през юни. Около 1/5 от всички потребители на ипотечни кредити пък ще финансират с кредит между 70% и 80% от стойността на покупката си. Появили са се кредитополучатели, които използват външно финансиране в размер на 80% до 90% от общата й стойност – те представляват едва 3.4% от всички, сочат данните на Кредит Център.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: