най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за април 2010 г.

изтегли анализа тук

ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ИМОТА ДАВА СИГУРНОСТ
отчита Кредит Център в анализа за месец април

•    експертите съветват клиентите да правят експертна оценка на имота преди да пристъпят към сделка, за да са сигурни, че ще получат искания кредит

Въпреки че са активни в привличането на клиенти за кредитните си продукти, банките остават предпазливи и внимателно оценяват активите, които получават като обезщетение. През месец април на пазара на ипотечни кредити се появиха сделки и за над 80% финансиране, но това се случва само за имоти с добра локация и високо качество на строителството. За да са сигурни в реалната стойност на имота, клиентите, все по-често прибягват до изготвянето на пазарна оценка преди да подпишат предварителния договор за покупка на имота. Това им позволява да получат сигурност, че сделката им ще бъде финансирана от банката с необходимата им сума, за да закупят имота и ги предпазва от грешка, която може да доведе и до загуба на капарото.

На пазара има предложения за финансиране до 85% от стойността на имота, но крайното решение за финансирането на конкретен имот се взема в зависимост от много фактори, като локация, година на строителство, качество на строителство, качество на поддръжка на имота, текущото му състояние, състоянието на ЕЛ и ВиК инсталациите, състоянието на общите части и много други фактори. Всичко това се взема предвид при изготвянето на експертната оценка, за да се определи пазарната стойност на обекта, а тя е основа за вземането на крайното решение какъв процент финансиране да се отпусне за този имот.

„Независимо какъв тип жилище избирате, когато купувате с кредит, е добре да видите как ще го оцени сертифициран оценител на недвижими имоти.”, съветва Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на Кредит Център. „Пазарът е изключително динамичен по отношение на цените и много малко хора, предимно специалисти, могат да определят справедливата цена на един имот. Притежаването на официална оценка ще ви спести много неприятности – риска да платите повече, отколкото си струва, от една страна, и опасността банката да ви откаже исканото финансиране, от друга.”, обяснява Тошев.

През април средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната е бил 38 040 евро, което представлява известен спад спрямо предходните месеци и се дължи на покупката на по-малки и евтини апартаменти.  Съотношението на изтеглените кредити в лева и евро е 92/8 в полза на европейската валута, сочат данните на Кредит Център.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева
%
София    43 320    97/3
Варна    39 470    89/11
Бургас    34 180    81/19
Пловдив    26 430    84/16

Средният размер на изтеглените кредити в София през месеца е 43 320 евро, което е с около 2 000 евро по-малко в сравнение с месец март. В морската ни столица средният размер на кредитите е 39 470. Най-ниска е средната стойност на кредитите в Пловдив – 26 430 евро, като 16% от тях са в българска валута.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст
% от 01.4.2010 г. до 30.4.2010 г.

18 – 25 г.    4,1%
26 – 35 г.    49,3%
36 – 45 г.    31,9%
Над 45 г.    14,7%

Най-активните кредитополучатели продължават да са хората на възраст между 26 и 35 години. Техният процент продължава да расте спрямо останалите потребители на ипотечни кредити и през месец април те съставляват близо половината от кредитополучателите. Хората между 36 и 45 години не са били така активни през този месец, както през март, и представляват около 32% от всички кредитополучатели. Известно активизиране обаче се наблюдава при най-младите – те заемат 4.1% от потребителите на ипотечни кредити.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро    % от 01.4.2010 г. до 30.4.2010 г.
от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    42,9%
от 30 000 до 50 000    40,2%
от 50 000 до 70 000    13,8%
от 70 000 до 90 000    3,1%
над  90 000    0%

Най-„популярните” кредити през периода отново са били тези на стойност между 10 000 и 30 000 евро – близо 43% от всички изтеглени ипотечни кредити са именно за такива суми. Процентът на изтеглените кредити за суми между 30 000 и 50 000 хиляди евро обаче продължава да расте в следствие на растящата смелост на потребителите и през април този процент надхвърли 40%.

Видове ипотечни кредити –
Април 2010 г.
Покупка на жилище    91%
СМР    0%
Лично ползване    9%

Лек ръст отбелязват кредите за лично ползване. Активизирането при този продукт се дължи на подобрените условия и по-ниските лихви, което прави клиентите по-смели, дори да нямат крайна необходимост от средства.

Срок на изтеглените ипотечни кредити – април 2010 г.
До 10 години    4,1%
10 до 15 години    29,6%
16 до 20 години    36,4%
21 до 25 години    13,2%
26 до 30 години    16,7%
Над 30 години    0%

Срокът, който най-голям процент от потребителите са избрали, е 16 до 20 години  – над 36% от кредитополучателите. Близо 30% пък предпочитат по-кратък срок с по-малко оскъпяване – тези потребители ще изплащат кредита си от 10 до 15 години. Дългите кредити остават по-малко, въпреки че лихвите продължават да намаляват.

% на финансиране – април 2010 г.

До 40%    6,6%
40% – 50%    18,8%
50% – 60%    31,4%
60% – 70%    19,0%
70% – 80%    21,1%
80% – 90%    3.1%
90% – 100%    0%

Най-много остават кредитополучателите, които финансират с кредит 50% до 60% от покупката си. Те представляват над 30% от всички. Расте броят на онези, които ще използват кредит за финансирането на 60% до 70% от общата стойност на сделката – тези кредитополучатели заемат над 22%. Това ясно очертава тенденция на по-голямо външно финансиране.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: