най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за март 2010 г.

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОКУПКА НА ПАНЕЛНИ АПАРТАМЕНТИ
С КРЕДИТ СЕ ВРЪЩА
отчитат Кредит Център в анализа за месец март

Появиха се и първите клиенти търсещи 100% финансиране

През месец март търсенето на жилищни кредити продължи да бъде устойчиво и запитванията за нови кредити се увеличиха с 6% спрямо предходния месец. Две нови тенденции се оформиха на пазара. Първата е свързана с ръста на покупките на панелни апартаменти с кредит. Ниските цени на панелните апартаменти привличат интереса на най-голямата активна група купувачи. Това са  хората, които търсят да закупят двустайни жилища на цена между 35 000 и 45 000 евро.

През последните два месеца се подобриха и условията, при които банките кредитират покупките на панелни апартаменти. Финансирането на такива сделки най-често става на 70 до 75% от стойността им, което означава, че кредитите се движат между 25 000 и 30 000 евро. При срок на кредитите от 20 години, купувачите ще плащат месечна вноска между 400 и 500 лева – приемлив разход за семействата със средни за големите градове доходи. В повечето случаи клиентите, които искат да закупят такова жилище, живеят под наем и плащат наеми от същия порядък. Възможността да се сдобият със собствено жилище, плащайки същите месечни вноски като месечния наем, ги мотивира да пристъпят към сделка.
Ниските цени на имотите доведоха до още една нова за пазара тенденция – появата на клиенти, които искат 100% финансиране на сделката с недвижим имот. Желанието да направят изгодна сделка на качествено жилище на добра цена в момента повишава активността и на хора, които не са готови за такава сделка. Това най-често са хора с добри и стабилни доходи, но без спестени собствени средства, с които да поемат необходимото самоучастие и другите разходи, съпътстващи тегленето на кредит и покупката на недвижим имот.

Днес финансирането на 100% от сделката е невъзможно, освен ако клиентите нямат второ жилище, което да ипотекират, а допълването на липсващите средства с потребителски кредит или заеми от приятели и роднини невинаги е добро решение. Анализирайки лошите кредити виждаме, че по-голямата част от тях се дължат именно на теглене на максималните размери кредити или допълнителното теглене на един или два потребителски кредита освен ипотечния. Дори при ниски цени, не трябва да се прави сделка на всяка цена, защото такива покупки крият много бъдещи рискове и в голямата си част завършват като лоши кредити.

През март лихвените проценти продължиха да падат в рамките на различни промоционални предложения. Продуктите, разработени специално за кризата с фиксирана лихва през първата година, набраха сила и популярност, като активизираха интереса на потребителите, според които високите лихви са били основна причина за отлагане на сделка.
Високата активност на купувачите доведе до повишение в средния размер на кредита в края на първото тримесечие на годината. Цифрата надхвърля 40 000 евро при данни за предходния февруари от малко над 38 хиляди. Причините са основно в по-високите обеми и активизирането на покупките с инвестиционна цел, които традиционно се извършват от по-платежоспособни клиенти.
Съотношението между еврото и лева отново е изцяло в полза на европейската валута, където кредитирането се извършва на много по-добри условия. Данните сочат, че през март съотношението е 93 на 7.

Град/ Среден размер на изтеглените кредити в евро/   Съотношение в евро/лева
София 45 500   98/2
Варна 39 650    87/13
Бургас 35 240    85/15
Пловдив 27 860    83/17

Средният размер на ипотечните кредити, изтеглени в столицата, възлизат на 45 500 евро, като едва 2% от тях са в лева. Във Варна пък продължава тенденцията към увеличаване на средния размер – той е 39 650 през месец март, което е с около 2000 евро повече отколкото през февруари. Пловдив и Бургас все още остават далеч от активността в София и Варна. През летните месеци се очаква да нараства делът на получените кредити в морските ни градове, което да доведе и до по-големи движения в средния размер.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст

18 – 25 г.    2,9%
26 – 35 г.   46,8%
36 – 45 г.    35,8%
Над 45 г.    14,5%

Хората на възраст между 26 и 35 години представляват над 45% от активните кредитополучатели през периода и така запазват лидерската позиция. Нараства обаче делът на кредитополучателите между 36 и 45 години, който вече е близо 36%, докато през предходния месец – 29%. Причината е в стабилността на спестяванията на тези клиенти – фактор, изключително важен в период на ниски цени и динамични преговори с продавачите. Тези клиенти си позволяват и по-къси срокове на кредита, които имат и по-ниско оскъпяване. Най-пасивна остава групата на най-младите кредитополучатели – те представляват едва 2.9% от всички. Дори да заявят интерес, тези клиенти рядко отговарят на изискванията на финансиращите институции, защото най-често попадат в групата на желаещите 100% финансиране на сделката. Хората над 45-годишна възраст са близо 15% от потребителите на ипотечни кредити – техният дял остава сравнително стабилен във времето.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро    %
от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    41,8%
от 30 000 до 50 000    39,6%
от 50 000 до 70 000   17,5%
от 70 000 до 90 000    1,1%
над  90 000  0%

Кредитите в размер на 10 000 до 30 000 евро отново заемат водещата позиция и са най-предпочитани от кредитополучателите – 41.8%. Страхът от риска на големите кредити обаче постепенно започва да отстъпва и потребителите на ипотечни кредити стават по-смели през март. Доказателство за това е стопилата се разлика между най-популярните кредити в момента и заемащите втора позиция стойности между 30 000 и 50 000 евро, които представляват близо 40% от всички. Все още единични са исканията за кредити над 70 хиляди евро. Причината, освен в нежеланието на клиентите да се ангажират с изплащането на големи суми, се крие и в по-ниската абсолютна стойност на изгодните предложения за покупка на жилища.

Видове ипотечни кредити – Март  2010 г.
Покупка на жилище    87,2%
СМР    0%
Лично ползване    12,8%

Срок на изтеглените ипотечни кредити – март 2010 г.
До 10 години    6,4%
10 до 15 години    34,2%
16 до 20 години    35,8%
21 до 25 години    12,6%
26 до 30 години    11%
Над 30 години    0%

Най-предпочитан вече не е срокът между 10 и 15 години, макар разликата с лидера през март да е малка. Над 35% от всички получени за периода кредити са със срок между 16 и 20 години – период, считан за оптимален при тегленето на жилищен заем. Тенденцията за удължаване на срока е още един показател за стабилизиране на пазара. Дългосрочните кредити обаче се теглят по-рядко, поради ширещото се все още усещане за високи лихви и по-голямо оскъпяване.

% на финансиране – март 2010 г.

До 40%    7,1%
40% – 50%    21,3%
50% – 60%    35,4%
60% – 70%    18,3%
70% – 80%    17,9%
80% – 90%    0%
90% – 100%   0%

Процентът на финансиране остава главно между 50% и 60% от общата стойност на покупката. Кредитополучателите, избрали такъв процент, представляват 35.4 на сто от всички. Следват ги тези, които покриват с ипотечен кредит между 40% и 50% от цената на имота си – те са 21.3% от кредитополучателите.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: