най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за февруари 2010 г.

ПОВИШЕНА АКТИВНОСТ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТИТЕ И НОВИ НАМАЛЕНИЯ НА ЛИХВИТЕ ПО ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ
отчитат Кредит Център в анализа за месец февруари

изтегли анализ на ипотечния пазар тук
Въпреки че е най-краткия месец в годината, февруари бе записан в статистиката с ръст на усвоените ипотечни кредити. По данни на консултантите от КредитЦентър повишението спрямо януари е 9%. Тенденцията е резултат от активното предлагане на нови кредитни продукти и доброто медийно представяне на новите предложения за жилищно кредитиране. По-голям е и броят на запитванията, но част от потребителите все още проявяват плахост и предпочитат по-малки суми и по-кратки срокове.

През месец февруари се увеличи броят на активните предложния от страна на банките. Лихвите продължиха да падат, като започват да доближават нивата от преди кризата. Част от банковите институции върнаха официалното предварително одобрение за кредит, което помага на купувачите да определят правилно бюджета си за покупка на нов дом и да постигнат по-добри условия при преговорите с продавачите на имота. Това е особено важно в момент, когато и двете стани в процеса са несигурни в бъдещето развитие на пазара.

Друго предимство на пазара са по-бързите процедури по разглеждане на документация и повишената гъвкавост при оценка на кандидатите и тяхното одобрение. Това помага особено в случаите, когато купувача е успял да намери имот на изключително добра цена, но продавача очаква бързо плащане.

Ако сте средно статистически купувач на жилище и искате завършено тухлено жилище за 50 000 евро, трябва да покривате следните изисквания:
–    да разполагате с около 10 000 евро за самоучастие
–    да имате 2 500 – 3 000 евро за разходи по теглене на кредита, изповядване на сделката и заплащането на съпътстващите сделката данъци и такси;
–    ако сте семейство с едно малко дете, месечния доход на семейството трябва да е по-голям от 1600 лв.
–    да не сте били безработни през последните 6 месеца
Добрата новина е, че за кредит от 40 000 евро днес, ще плащате с около 60 лв. по-малка месечна вноска в сравнение с кредит, изтеглен в края на 2008 и първата половина на 2009г.

Средният размер на изтеглените  ипотечни кредити за страната през февруари  38 576 евро, което е с около 4 000 евро повече от средния размер за месец януари. Ръстът се дължи на повишената активност в различните ценови сегменти на пазара.

Съотношението евро/лева  е 92 на 8 в полза на еврото.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева
%
София    46 950    93/7
Варна    38 260    83/17
Бургас    33 140    81/19
Пловдив    26 980    78/22

Средният размер на изтеглените в София ипотечни кредити нараства, макар и малко и е в размер на близо 47 000 за месеца. Във Варна обаче ръстът е значителен в сравнение с предходния месец – през януари той е бил по-малко от 35 000, докато през последния месец средният размер на ипотечните кредити е бил малко над 38 000.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст
% от 01.2.2010 г. до 28.2.2010 г.

18 – 25 г.    2,4%
26 – 35 г.    56,2%
36 – 45 г.    28,9%
Над 45 г.    12,5%

Най-активната група кредитополучатели през месеца продължи да бъде тази на хората между 26 и 35 години. Техният процент е нараснал с повече от 10 и сега младите представляват повече от половината активни кредитополучатели. Следват ги хората между 36 и 45 години, а кредитополучтелите над 45 години са били по-пасивни през периода и представляват около 12.5% от всички, докато през януари тези потребители на ипотечни кредити за били над 20% от всички.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро    % от 01.2.2010 г. до 28.2.2010 г.
от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    42,6%
от 30 000 до 50 000    38,1%
от 50 000 до 70 000    16,2%
от 70 000 до 90 000    1,7%
над  90 000    1,4%

Най-голям дял продължават да заемат кредитите между 10 и 30 хиляди евро и през втория месец от 2010 година. Това показва, че въпреки либерализираната политика на отпускане на кредити, потребителите все още избягват рисковете на големите кредити. През месеца обаче ставаме свидетели на изтеглени ипотечни кредити над 90 000 – недвусмислен знак на събуждане на пазара.

Видове ипотечни кредити –
февруари 2010 г.
Покупка на жилище    88,6%
СМР    2,2%
Лично ползване    9,2%

Срок на изтеглените ипотечни кредити – февруари 2010 г.
До 10 години    4,6%
10 до 15 години    38,2%
16 до 20 години    34,8%
21 до 25 години    12,1%
26 до 30 години    10,3%
Над 30 години    0%

Срок между 10 и 15 години продължава да бъде най-желаният срок за изплащане на ипотечен кредит (38.2%). Спрямо януари нараства и срокът между 16 и 20 години. Макар и потребители на кредити със срок над 30 години все още да липсват, тенденцията ясно показва удължаване на периода за изплащане. Кредитите, изтеглени за срок между 26 и 30 години са нараснали с около 5% спрямо януари, а най-краткосрочните кредити – тези до 10 години, бележат спад с около 8% спрямо предходния месец.

% на финансиране – февруари 2010 г.

До 40%    8,4%
40% – 50%    25,2%
50% – 60%    36,8%
60% – 70%    16,3%
70% – 80%    13,3%
80% – 90%    0%
90% – 100%    0%

Процентът на финансиране се задържа със сходни показатели, както и през последните няколко месеца. Близо 37% от кредитополучателите покриват между 50 и 60% от разходите си с кредит.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: