най-големият кредитен консултант в България

Кризата прекрои пазара на ипотечни кредити

Отминалата 2009 г. се характеризираше със силен спад на почти всички следени показателиx, пише в годишния си анализ “Кредит център”.Средният размер на отпуснатите кредити, който се счита за най-ясен изразител на тенденциите на пазара, намаля с 22% и вече е 36 260 евро при 46 800 евро за 2008-ма и 38 600 евро през 2007-ма година. Основните причини за негативното движение бяха: изключително слабата активност през първата полoвина на годината, спадът на цените на имотите и на процентa финансиране, както и покачването на процентa самоучастие.

Лихвите през изминалата година се движеха между 8,5% и 9,5% за евровите и между 9,5% и 11% за левовите кредити.

Повечето заеми – 82%, бяха в евро.

Близо 90% от всички ипотечни кредити през 2009 г. бяха отпуснати целево – за закупуване на жилище, а останалите за ремонт и други разходи.

Силно се сви средният матуритет на отпусканите ипотечни заеми. Делът на кредитите със срок от 10 до 15 години нарасна от 8% на 25%. Кредитите със срок на погасяване между 26 и 30 години, които бяха най-често избирани през 2008-ма година, претърпяха силен спад – от 28% до под 10%.

Финансовата криза засегна най-значително хората с нисък социален статус и тези без сериозна кариера и стабилни лични доходи. Така младите хора между 18 и 25 години почти липсваха. Процентът на хората под 25 години сред общия брой кредитополучатели за цялото първо полугодие беше под 2%. Ръст отбелязаха запитванията на хората на 45 години, които теглеха заеми, за да осигурят жилища за децата си.

източник dir.bg

Вижте още:

За какво теглят кредити хората на възраст от 20 до 25 години? Има ли спад на лихвите по потребителските кредити? Задава ли се нов крах на пазара на имоти? Ще нарастват ли лихвите по ипотечни кредити? Как предпочита да живее българинът??? Добър ли е моментът за сделки с имоти? Ще скочат ли лихвите по кредитите? Имотен бум! Скачат лихвите, скача и вноската Kолко и как може да спестите при предоговарянето на ипотечните заеми Лихвите са твърде ниски за нашия пазар заради рисковата премия Вноските по кредитите не трябва да надхвърлят 25% от доходите Колко от жилищата се купуват с ипотека Ако краят на поевтиняването на кредитите се вижда, струва ли си фиксиране на лихвата! Какви са очакванията за ипотечния пазар през 2017г.? За какво да внимават клиентите, когато решат да рефинансират кредита си? Добра възможност ли са взаимните фондове за инвестиране? Възможни ли са лихви по кредитите под 4% ? Как се движи пазарът на ипотечните кредити в България? Има ли ръст в пазара с луксозни имоти? Проработиха ли ограниченията пред фирмите за бързи кредити?