най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на ипотечния пазар за октомври 2009 г.

НАД 80% ОТ ЗАПИТВАНИЯТА ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ПОЛУЧАВАТ ОДОБРЕНИЕ
Активността на банките на ипотечния пазар и повишената финансова култура на потребителите стоят в основата на добрите тенденции

изтегли тук анализа за кредитния пазар за октомври 2009

По-висока активност от страна на банките и клиентите, повишаване на средния размер на изтеглените ипотечни кредити, ръст на реализираните обеми и 10% повече запитвания в сравнение с тези през септември сочат данните на КредитЦентър за изминалия месец октомври. Движение нагоре отбелязва и процентът финансиране, а единственият показател, отбелязал понижение през октомври 2009-та, е възрастта на кредитополучателите.

Ръстът на средния размер, който достигна 36 800 евро за страната, се дължи на засилената активност от една страна и на все по-честите покупки на тристайни и по-големи апартаменти. Друга причина е повишеният процент на финансиране, който в някои случаи – за по-ликвидни имоти и при хора със стабилни доходи, достига 80% от цената на имота.

Ръстът на обемите беше стимулиран изцяло от поведението на банките – телевизионните реклами върнаха на пазара част от изчакващите клиенти, които направха по-детайлно проучване на възможностите за покупка на жилище. Запитванията през октомври са с 10% повече от тези през септември, като 80% от тези потребителите отговарят на условията, поставени от банките, което е знак за повишилата се в резултат на кризата финансова култура на българина.

С ипотечен кредит през октомври са се купували предимно имоти за първо жилище, макар да нараства и процентът на българите, които живеят в чужбина и използват възможността да направят добра инвестиция във време на ниски ценови нива и голямо предлагане. Това най-често са живущи в развитите западни страни като Великобритания, където сериозно се усеща края на кризата, което освен ясна перспектива за очакваните събития у нас, дава на тези клиенти и спокойствие за техните доходи.

Всичко това доведе до ръст на основните показатели, но според консултантите на КредитЦентър е и ясен знак за повишаване на финансовата култура на потребителите в резултат на кризата.

Съотношение евро/лева за страната вече е  80/20 в полза на еврото, като в София, където се реализират и най-голям дял от ипотечните кредити, той достига 90/10.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева
София    41 475    90/10
Варна    36 210    76/24
Бургас    31 900    75/25
Пловдив    27 280    79/21

Младите продължават да бъдат по-активни на пазара на ипотечни кредити. Според агенциите за недвижими имоти пенсионерите са активни на имотния пазар, но основно като продавачи и участници в двойни сделки. Младите с характерния за възрастта си оптимизъм показват по-висока решителност при вземането на решения и често за кратко време успяват да сключат изгодна сделка. Обективно погледнато, по-голям процент от тях имат и по-добри перспективи за доходите, в общия случай поради по-доброто образование и възможността за получаването на кредит с по-дълъг срок.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Възраст – 01.10.2009 г. до 31.10.2009 г.

18 – 25 г.    5,9%
26 – 35 г.   58,4%
36 – 45 г.    25,9%
Над 45 г.    9,8%

Намаляването на дела на най-големите ипотечни кредити се дължи на активизирането на клиентите в средния ценови сегмент. Тези потребителите търсят имоти на стойност около 50 – 60 хиляди евро.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро   от 01.10.2009 г. до 31.10.2009 г.

от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    38,6%
от 30 000 до 50 000    37,9%
от 50 000 до 70 000    18,4%
от 70 000 до 90 000   4,2%
над  90 000    0,9%

Все по-активни в желанието си да отпускат ипотечни кредити, банките все още не са готови да финансират закупуването на парцели, тъй като загубата в стойността на този тип собственост продължава да е твърде голяма, а предлагането много голямо. И през октомври почти всички ипотечни кредити са били за покупка на имот, като впечатление с оглед на предстоящия зимен сезон прави появата на кредитиране за строителство и ремонти.

Видове ипотечни кредити – Октомври 2009 г.
Покупка на жилище   94%
СМР  2%
Лично ползване   4%
УПИ 0%

Срок на изтеглените ипотечни кредити – октомври 2009 г.
До 10 години    3,6%
10 до 15 години    28,4%
16 до 20 години    46,1%
21 до 25 години    18,9%
26 до 30 години    3%
Над 30 години    0%

% на финансиране – октомври 2009 г.

До 40%    15,3%
40% – 50%   32%
50% – 60%   38,5%
60% – 70%    7,9%
70% – 80%    6,3%
80% – 90%    0%
90% – 100%    0%

По-високите изисквания на банките по време на кризата извадиха от пазара на ипотечни кредити групата на домакинствата с доход между 750 и 1500 лв. Тези потребители не са активни дори в по-малките градове, тъй като за повечето то тях ангажирането с дългосрочен кредит за тях при ръст на безработицата е изключително рискова постъпка. Добрата новина на пазара у нас е, правилната самооценка, която потребителите се научиха да правят за последните 18 месеца.

През октомври близо 80% от запитванията за кредит са били реални – т.е. избраните имоти и доказаните доходи са били преценени от самия клиент достатъчно добре, за да може той да получи и одобрение за кредит от банката.

Едва 20% от кредитоискателите са надценили своите възможности за погасяване на месечни вноски или са избрали имоти, за покупката на който нямат достатъчен процент събрани собствени средства. Независимо от оптимизмът, който наблюдаваме на пазара и изкушението на по-ниските цени на имотите, консултантите на КредитЦентър съветват да не се опитвате да действате на ръба своите финансови възможности, като се придържате към правилото не повече от 30% от приходите на домакинството да отиват за погасяване на кредити.

Любопитна тенденция, която е още едно доказателство за повишената култура на управление на средства, се наблюдава през октомври. Купувачи, които са сложили събраните лични средства на срочен, в най-честия случай тримесечен депозит, избират имот, кандидатстват за ипотечен кредит, но сключват предварителния договор с условието изповядването и окончателното плащане да бъдат след датата на падеж на депозита. Примерната калкулация сочи, че ако имате спестени 20 000 евро, за три месеца при лихва от 7,5% могат да ви донесат 373 евро, с които да покриете част от допълнителните разходи при сключване на сделка и това да се случи без никакви усилия във времето, през което избирате имот.

Очакванията на КредитЦентър са през ноември пазарът да покаже по-високи от настоящите стойности, като е възможно това да бъде и най-силния период за отиващата си година.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: