най-големият кредитен консултант в България

Кредитният пазар се възстановява

chartКредитирането увеличи ръста си и възстанови месечния си темп отпреди една година. Това показват данните на БНБ към края на септември. След близо 12 месеца на символични покачвания през изминалия месец фирмените заеми са се увеличили с 1.1% спрямо август 2009 г., или с 335.4 млн. лв. Заемите за корпоративния сектор са имали такова повишение за последно през миналия октомври. Точно преди една година и кредитите за домакинствата са имали месечен ръст, сходен на реализирания през септември тази година – 2.7%, или нарастване на портфейла с 493.3 млн. лв.

На годишна база обаче темповете на растеж остават ниски в сравнение с тези през предходната година. През септември годишният темп на прираст на фирмените заеми пада до 3.7%. Обемът им в края на деветмесечието е 30.8 млрд. лв. В края на миналата година кредитите за бизнеса приключиха с 33.1% ръст на годишна база, а през 2007 г. – със 71.%. Подобна е ситуацията и при финансирането за домакинствата – годишният ръст в края на септември е 7.3 на сто при 31.4% в края на миналата година и 52.2% в края на 2007 г. Кредитите за населението достигат 18.9 млрд. лв.

Още в началото на септември тази година се появиха прогнози за плавно и бавно увеличаване на обемите на кредитиране. Това е и първият месец, в който се наблюдава по-оживен ръст на портфейлите на банките на фона на реализирания месечен растеж до септември. Все още е рано да се каже дали наблюдаваното раздвижване ще се задържи и през следващите месеци, коментират представители на банките. Дали появилият се в началото на миналия месец оптимизъм ще се задържи зависи много от представянето на международната икономика и данните както за Европа, така и за България, допълват те.

В началото на септември няколко банки обявиха намаления на лихви по ипотечни заеми и кредити за бизнеса. Те бяха сред основните играчи на пазара, което предполага, че във възстановяващата се пазарна надпревара ще бъдат увлечени и други кредитни институции. Тогава се появиха и първите прогнози на банкери, че лихвените намаления ще бъдат последвани и от нарастване на обемите на кредитиране, но много предпазливо и бавно.

Стабилният спад в ръстовете и обемите на кредитиране е съпроводен със стабилно покачване на ръста и обема на проблемните заеми. Те са и голямото предизвикателство на банките в момента, тъй като изискват нарастващи разходи за обезценки и провизии, което означава по-ниски печалби. Все пак банките у нас продължават да реализират положителен финансов резултат на фона на увеличаващи се разходи, намаляващи приходи и регистриране на загуби от европейските банки. Към края на септември обемът на лошите и преструктурирани заеми достига 3.113 млрд. лв. За един месец те са се увеличили с 360 млн. лв., или малко над 13%.

През август месечният темп беше 10.6%, а през юли – 8.5 на сто. Делът им в общия портфейл от кредити за бизнеса и домакинствата (без овърдрафтите) достига 8.14%. Прогнозите за пика на необслужваните заеми са за 2010 г. Такива очаквания изказаха от “Уникредит груп”, Райфайзенбанк, Deutsche Bank Research, като последните прогнозират дял на лошите заеми от 15-20% за България и Румъния. Според МВФ нивото на лошите заеми в развиващите се икономики в Европа ще продължи да расте през следващите 12 до18 месеца, като ръстът ще варира между 50 и 10%.

източник dnevnik.bg

Вижте още:

Какви са нивата на отпуснатите заеми по време на мораториума? Бум на ипотеките за къщи С какви средства ходят българите на почивки и екскурзии? Тихомир Тошев, “Кредит Център”: COVID-19 отказа от потребителски заем половината клиенти Тихомир Тошев: Не бързайте да отлагате кредити, ще ви скочи вноската Каква е месечната вноска по ипотечен кредит в началото на 2020 година? Тихомир Тошев: Бързите кредити вече не са толкова бързи С какви средства ходят българите на почивка? Идва ли краят на изгодните жилищни заеми? За какво теглят кредити хората на възраст от 20 до 25 години? Има ли спад на лихвите по потребителските кредити? Задава ли се нов крах на пазара на имоти? Ще нарастват ли лихвите по ипотечни кредити? Как предпочита да живее българинът??? Добър ли е моментът за сделки с имоти? Ще скочат ли лихвите по кредитите? Имотен бум! Скачат лихвите, скача и вноската Kолко и как може да спестите при предоговарянето на ипотечните заеми Лихвите са твърде ниски за нашия пазар заради рисковата премия Вноските по кредитите не трябва да надхвърлят 25% от доходите