най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на ипотечния пазар за септември 2009 г.

ЗАПИТВАНИЯТА ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ СА НАРАСНАЛИ С 15%
На пазара се появяват и големи суми за покупка на луксозни имоти
сочат данните на КредитЦентър за изминалия месец септември

изтегли тук анализ за кредитния пазар за септември 2009 г. Активността на кредитния пазар у нас се засилва, като запитванията отбелязват ръст от 15% за месец, а реализираните обеми нарастват не само заради по-големия брой, но и поради нарастващия размер на исканото финансиране.

Основната новина дойде от банките, които влязоха в промоции, валидни до края на годината и предложиха на клиентите както по-ниски лихви, така и отстъпки при застраховането на имотите, 0% такса при погасяване със собствени средства и други ползи за клиентите.

Спадът на лихвите в рамките на преференциалните оферти средно е между 0,2% и 0,8% при евровите и 0,5 и 1 % при левовите вземания. Експертите от КредитЦентър обясняват оптимистичните нагласи на финансиращи организации и потребители с дългия период, който изтече от началото на кризата.

В рамките на последната година всички субекти в икономическия живот успяха да проследят отражението на кризата, да измерят ефектите от нея и да стартират работа при новите условия. Към настоящия момент всички страни считат, че пазарът е по-стабилен и по-предвидим. Това кара клиентите да се чувстват по-спокойни в дългосрочен план и дава на банките основание да излязат с нови по-атрактивни предложения. Това не означава, че либерализмът, познат през 2007-ма година се е завърнал – все още клиентите трябва да отговарят на редица изисквания, за да получат финансиране и трябва да са наясно с това.

Ръстът от 15% на запитванията доведе до ръст и на обработваните кредити. Пълното отражение на вълната на оптимизъм, допълнително засилена от възможността за договаряне на ниска цена на новозакупеното жилище, ще видим едва в края на годината. Важно е, че за да подкрепят нарастващото търсене, банките дадоха още една възможност за намаляване на стандартните лихви – все по-голяма част от тях предлагат натрупване на бонуси за ползвани други продукти или услуги в същата банка. Най-често това са разплащателни сметки, превод на работна заплата, депозит, картови сметки и др., които носят на клиента възможност да получи преференциална лихва по ипотечния си кредит.

През последните месеци финансовите институции стават все по-отворени за индивидуални преговори и предложения, което улеснява и насърчава добрите клиенти да вземат решение за покупка.

Всичко това доведе до ръст на средния размер на отпуснатите ипотечни кредити и той се възстанови до нива от 32 609 евро при съотношение евро/лева за страната –  81/19.

Добра новина е и засилването на активността не само в София. В градове като Стара Загора, Благоевград, Сливен, Ямбол, където месеци наред се реализираха единични сделки, показват признаци на съживяване. Търсенето е за по-малки суми при по-кратки срокове, но също показва връщане на доверието в пазара.

Град    Среден размер на изтеглените кредити в евро    Съотношение в евро/лева
София    37 804    91/9
Варна    30 680    80/20
Бургас    28 920    71/29
Пловдив    24 380    76/24

Въпреки че са изключително активни купувачи на пазара на жилища, възрастните потребители губят позиции на кредитния пазар. Най-силни продължават да са работещите хора със стабилни доходи, които могат да докажат запазване на личния си финансов статус, независимо от общото негативно влияние на кризата.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

18 – 25 г.    4,7%
26 – 35 г.    54,3%
36 – 45 г.    29,8%
Над 45 г.    11,2%

Кредити с размер над 70 000 и дори над 100 000 евро отново се появяват в статистиката, което е знак за съживяване на още един сектор – този на луксозните имоти. Купувачите са домакинства, за които икономическата логика не е чужда – от опит и в резултат на бизнес контактите си, те знаят, че сега е добро време за инвестиция и купуват мезонети, къщи или просто по-големи апартаменти на елитни локации. Финансирането дори при големите общи суми може да достигне до 70% от стойността на жилището. Но за да достигнат до отпускане на сумата, тази категория клиенти трябва да знае, че доказването на дългосрочна сигурност на приходите е ключов фактор.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро    % от 01.09.2009 г. до 30.09.2009 г.
от 0 до 10 000    0%
от 10 000 до 30 000    42,86%
от 30 000 до 50 000    36,53%
от 50 000 до 70 000    9,82%
от 70 000 до 90 000    6,24%
над  90 000    4,55%

Почти всички ипотечни кредити през септември са били за покупка на имот, За повечето клиенти това е и първо основно жилище. Кредити за покупка на парцели не са актуални, тъй като купувачите на парцели или разрушени къщички в близост до големите градове извършват сделките със събрани лични средства.

Видове ипотечни кредити – Септември 2009 г.
Покупка на жилище    96%
СМР    0%
Лично ползване    4%
УПИ    0%

Срок на изтеглените ипотечни кредити – септември 2009 г.
До 10 години    0%
10 до 15 години    22,63%
16 до 20 години    48,22%
21 до 25 години    21,64%
26 до 30 години    7,51%
Над 30 години    0%

% на финансиране – септември 2009 г.

До 40%    17,6%
40% – 50%    36,9%
50% – 60%    30,8%
60% – 70%    9,1%
70% – 80%    5,6%
80% – 90%    0%
90% – 100%    0%

Макар и плахо на пазара се появява финансиране между 70 и 80 процента от стойността на имота. Това са случаи най-често за имоти, чиято цена на покупка е по-ниска от средната за района и типа имот. Най-често купувачите на имоти търсят външно финансиране за около половината от цената.

Очакванията на КредитЦентър са до края на годината пазарът да запази нивата си като повече клиенти се възползват от промоционалните предложения на банките. Предстоящите месеци ще очертаят поведението на играчите и през следващата година.

Ако тенденцията на стабилност се запази, в началото на следващата година можем да видим и по-масово увеличаване на процента финансиране. Най-оптимистичните прогнози са той да достигне 80% – 85% при обеми по-високи от тези през настоящата година.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: