най-големият кредитен консултант в България

“Спад на лихвите в края на годината”

Виолина Марионова, Председател на Асоциацията на банките в България

Какво е състоянието на банковия сектор в момента и какви са тенденциите?
Банковата система е стабилна. Капиталовата адекватност към края на юли е 17.6%, което означава, че стабилността на банките е налице. Знаете, че изискваната капиталова адекватност е 12%. Ликвидността също е много добра, тя е 20.7%. Освен това напоследък се забелязва и тенденция на съживяване на кредитирането.

Всичко това означава, че вместо да инвестираме свободните парични средства на междубанковия пазар, където лихвите са значително по-ниски, по-добре е да кредитираме при по-ниски лихвени нива, като трябва да бъде много добре преценен рискът за тези физически или юридически лица, които ще кредитираме. По мои наблюдения в нашата банка около 30% от постъпилите искания за кредити на физическите лица са отказани поради това, че, от една страна, те не се осигуряват, т.е. доходите, които те декларират, се разминават с базата за осигуряване. И второ – в кредитния регистър са отбелязани задължения, в това число и стари. Не бихме искали допълнително да се утежнява тяхното положение, защото виждаме, че безработицата също нараства.

В момента по регистрация в България към края на месец юли има над 282 хиляди безработни, но това са само регистрираните, а реалната безработица е по-висока. Това, че хората не се осигуряват, означава също, че икономиката посивява. Как да кредитираме такива физически лица? От друга страна са фирмите – както отбелязах, ликвидни сме, но кредитираме такива проекти, които не крият висок риск. Защото трябва да сме сигурни, че това, което ще финансираме, ще има възможност да се реализира, тази продукция, която се произведе – да се продаде на пазара, защото виждаме, че и потреблението е паднало, че външните пазари са затворени за нашите фирми износители. Така че трябва да бъдем много предпазливи. Рискът е доста висок, кредитиране на всяка цена няма да има.

В каква посока ще вървят лихвите по кредитите?

Тенденцията е през четвъртото тримесечие да има спад на лихвените проценти по депозитите по две причини – първо заради това, че имаме ликвидност, и второ заради това, че рисковата надбавка за страната падна с 2.5 до 3 процентни пункта, а когато беше разгарът на кризата, тя беше 12%. Това ни дава основание да смятаме, че ресурсите, които бихме ползвали от международните пазари, биха били на по-ниска цена и това ще ни даде основание да кредитираме на по-ниска цена. Но на първо място трябва да се подобри икономическата среда, за да се търси от банките оживено кредитиране.

Трябва много добре да е ясно, че лихвените нива няма да се върнат на онези стойности, които са били преди кризата. Доста време ще мине до затихване на кризата, да се стабилизира икономическата обстановка в страната, за да се кредитира на едни разумни нива. По отношение на качеството на портфейла това, че не се обслужват задълженията, за банките означава заделяне на провизии – на 180-ия ден се заделят 100% провизии. До края на юли за цялата банкова система редовните експозиции са 88%. Извън редовните са останалите 12%, като тези, които са класифицирани над 90 дни, са в размер на 5.7%. Това е един не толкова тревожен, но и не толкова успокояващ процент на качеството на портфейла и затова банките предприемат доста мерки, имат и специални програми, с които предлагат на своите клиенти разсрочване и предоговаряне. Но и от двете страни трябва да има желание това да се случи.

Трябва да се знае, че лихвените проценти в момента са по-високи от тези преди кризата, но това е в резултат на цялостната икономическа среда. Напоследък някои доста активно съдействат, говорят и приканват хората да не си плащат задължението, което е много вредно. Защото при забава клиентът ще попадне в кредитния регистър като некоректен платец и няма да може да ползва кредити после, тъй като кредитната му история няма да е добра.

още информация на capital.bg

Вижте още:

Какви са нивата на отпуснатите заеми по време на мораториума? Бум на ипотеките за къщи С какви средства ходят българите на почивки и екскурзии? Тихомир Тошев, “Кредит Център”: COVID-19 отказа от потребителски заем половината клиенти Тихомир Тошев: Не бързайте да отлагате кредити, ще ви скочи вноската Каква е месечната вноска по ипотечен кредит в началото на 2020 година? Тихомир Тошев: Бързите кредити вече не са толкова бързи С какви средства ходят българите на почивка? Идва ли краят на изгодните жилищни заеми? За какво теглят кредити хората на възраст от 20 до 25 години? Има ли спад на лихвите по потребителските кредити? Задава ли се нов крах на пазара на имоти? Ще нарастват ли лихвите по ипотечни кредити? Как предпочита да живее българинът??? Добър ли е моментът за сделки с имоти? Ще скочат ли лихвите по кредитите? Имотен бум! Скачат лихвите, скача и вноската Kолко и как може да спестите при предоговарянето на ипотечните заеми Лихвите са твърде ниски за нашия пазар заради рисковата премия Вноските по кредитите не трябва да надхвърлят 25% от доходите