най-големият кредитен консултант в България

Депозитите със стъпаловодно нарастване на лихви – най-изгодни

chartДепозитите със стъпаловидно нарастване на лихвата се установиха като най-изгодни на пазара, показват резултатите от изчисленията на различни оферти. Този тип са и сред най-предлаганите напоследък на пазара – няма банка сред активните на пазара, която да не предлага такъв депозит. Освен по-високите лихви удобство при тях е и гъвкавостта, резултат от начина им на структуриране. Срокът е разделен на няколко лихвени периода, като лихвата нараства постепенно и в края на срока достига доста атрактивни стойности (на този етап на пазара). Вариантите на разделение на лихвените периоди в зависимост от срока на депозита не са малко – два тримесечни, три двумесечни, три тримесечни, дванайсет едномесечни, четири тримесечни и др. При някои предложения и периодите са нарастващи – например първият лихвен период е от един месец, вторият от два и третият от три месеца. Така клиентът има възможност да изтегли парите си или част от тях след изтичане на някой от периодите, ако няма възможност да чака последния, и в същото време да получи лихва за съответния период.

Ако се вложат 10 000 лв. за период от шест месеца например, клиентът може да избира между различни схеми на лихвени периоди. При три лихвени периода от по два месеца и лихви за всеки период съответно 6, 9 и 12% годишно в левове за първите два месеца доходността е 10 000 х (6/6)/100) = 100 лв. Ако лихвата не се капитализира, тоест за всеки от периодите се олихвява само главницата, като лихвата се начислява по отделна сметка, за втория лихвен период доходът е: 10 000 х ((9/6/)100) = 150 лв., а за третия 10 000 х ((12/6)/100) = 200 лв. Така общият доход от 10 000 лв. за шест месеца при тази схема е 450 лв.

Друга възможност е с два лихвени периода от по три месеца с лихви 7 и 11% годишно в левове. Тогава за първия период сметката е 10 000 х ((7/4)/100) = 175 лв., а за втория – 10 000 х ((11/4)/100) = 275 лв. Общият доход също е 450 лв. Има и трети вариант: три лихвени периода от по един, два и три месеца с лихви съответно 6.50, 8 и 9% годишно за левове. Сметката е 54.2 лв. за първия период, 133 лв. за втория и 225 лв. за третия, или общо 412.2 лв. При стандартен срочен депозит за 6 месеца и лихва 8.60% доходността е 430 лв. Разликата е в това, че по-кратките лихвени периоди в срока на депозита дават възможност за оперативност с по-голяма честота – на падежа да се изтегли сумата или част от нея. Ако не може да се чака шест месеца, има вариант и за прилична доходност за три месеца – при лихва 9.75% тези 10 000 лв. “изкарват” 243.75 лв. Ако 10-те хил. лв. се вложат за девет месеца с три тримесечни периода и стъпаловидно нарастващи лихви – 7, 8 и 9% годишно за левове, общата доходност е 600 лв. Ако се депозират за 12 месеца при схема с два шестмесечни периода с лихва за всеки период съответно от 7 и 9% годишно в левове, сметката показва 10 000 х ((7/2)/100) = 350 лв. и за втория период 10 000 х ((9/2)/100) = 450 лв., или общо 800 лв. Ако тези 10 000 лв. се вложат за 12 месеца при обикновен срочен депозит, без стъпаловидно олихвяване, се получава 10 000 х ((8.90/12)/100) = 74.2 лв.
Тенденции + важни детайли

Забелязва се, че шестмесечните депозити се очертават като най-оптималното съчетание между срок на “затваряне” на парите в банката и доходност. Ако допреди шест-седем месеца лихва от 10% годишно се предлагаше за 36-месечен депозит в последния период, сега по 6-месечни депозити лихвите достигат 10-12% годишно. Преди три-четири месеца тримесечните депозити бяха най-изгодни като съчетание между доходност от лихва и срок. Сега самите банки се ориентираха към предлагане на по-високи лихви по депозити с по-дълъг срок. Кой депозит доколко е изгоден зависи от това за колко време клиентът е склонен и може да си позволи да се лиши от определена сума. Влагайки парите си на депозит, клиентите трябва да имат предвид няколко важни детайла – обявяваната лихва е номинална, не реална; обявява се на годишна база (тоест, ако е 9.75% годишно за тримесечен депозит, това означава: 9.75/4=2.44% ефективна лихва за трите месеца престой на парите в банката); с парите може да боравите само на датата на падежа (в противен случай не се начислява лихва); високите лихви са само за обявения промоционален период и при подновяване на депозита обикновено се начислява лихва като по стандартен срочен депозит.

информацията е от dnevnik.bg

Вижте още:

Какви са нивата на отпуснатите заеми по време на мораториума? Бум на ипотеките за къщи С какви средства ходят българите на почивки и екскурзии? Тихомир Тошев, “Кредит Център”: COVID-19 отказа от потребителски заем половината клиенти Тихомир Тошев: Не бързайте да отлагате кредити, ще ви скочи вноската Каква е месечната вноска по ипотечен кредит в началото на 2020 година? Тихомир Тошев: Бързите кредити вече не са толкова бързи С какви средства ходят българите на почивка? Идва ли краят на изгодните жилищни заеми? За какво теглят кредити хората на възраст от 20 до 25 години? Има ли спад на лихвите по потребителските кредити? Задава ли се нов крах на пазара на имоти? Ще нарастват ли лихвите по ипотечни кредити? Как предпочита да живее българинът??? Добър ли е моментът за сделки с имоти? Ще скочат ли лихвите по кредитите? Имотен бум! Скачат лихвите, скача и вноската Kолко и как може да спестите при предоговарянето на ипотечните заеми Лихвите са твърде ниски за нашия пазар заради рисковата премия Вноските по кредитите не трябва да надхвърлят 25% от доходите