най-големият кредитен консултант в България

Лихвите по ипотечните кредити могат да паднат с 0,5-1%

euro-houseОсновните причини за негативното движение бяха изключително слабата активност през първата полoвина на годината, спадът на цените на имотите и на процентa финансиране, както и покачването на процентa самоучастие.Отминалата 2009 г. се характеризираше със силен спад на почти всички следени показатели. Средният размер на отпуснатите кредити, който се счита за най-ясен изразител на тенденциите на пазара, намаля с 22%  и вече е 36 260 евро при 46 800 евро за 2008-ма и 38 600 евро през 2007-ма година, отчитат от КредитЦентър.

Основните причини за негативното движение бяха изключително слабата активност през първата полoвина на годината, спадът на цените на имотите и на процентa финансиране, както и покачването на процентa самоучастие.

Лихвите през изминалата година се движеха между 8.5% и 9.5% за евровите и между 9.5% и 11% за левовите кредити, уточняват от консултанта.

В анализа на КредитЦентър за ипотечното кредитиране за 2009 г. се казва, че първите месеци на годината се характеризираха с изключително слаб интерес към търсенето на кредити. Очакванията за липса на добри финансови перспективи накараха повечето потребители да преразгледат дългосрочните си планове за инвестиция в имот и да потърсят  краткосрочни решения за възникналите нужди.

Така месец януари бе белязан от слабо търсене и според данните на консултанта през първия месец на 2009 г. средният размер на изтеглените кредити за страната е бил едва 34 207 евро – нива близки до тези през юни 2007 г. Единичните сделки през този период на годината се сключваха на цени около 60 000 евро за апартамент при около 60% банково финансиране.

Новите условия по ипотечните кредити доведоха до увеличение на  самоучастието на потребителите, което целеше тегленето на по-малки по размер кредити и плащането на по-малки месечни сделки.

Леко покачване на средния размер на ипотечните кредити се появи през месец март. Нарасна делът на продажбите на ипотекирани жилища, чиито собственици изпитват затруднения. Част от тези жилища също се купуваха с ипотека.

Април е месецът, през който имаше първото оживление на пазара на ипотечните кредити, предизвикано от активизирането на пазара на жилища. През пролетта  се увеличи делът на новорегистрираните клиенти, които в рамките на един месец заявиха интерес и не спряха до там, а пристъпиха към следващ етап на сключване на сделка. През месец май средният размер на отпуснатите ипотечни кредити нарасна до 39 200 евро. Месеците май и юни белязаха началото на оптимистичните тенденции и леко покачване на цялостната активност в сектора. Оптимизмът се задържа и през месец юли, когато на пазара се завърнаха клиентите от ниския сегмент на средната класа. Ниските цени на недвижимите имоти накараха хората с невисок, но стабилен доход да предприемат сключване на реални сделки. Средният размер отпуснати кредити обаче падна на 29 650 евро, тъй като клиентите продължаваха да търсят по-малък процент финансиране и по-ниски месечни вноски.

През месец август на пазара на жилища се появи нов интерес към потребителските кредити. Част от потребителите потърсиха тази алтернативна възможност за дофинансиране на покупките си, тъй като режимът е много по-либерален и подходящ при сключване на бързи изгодни сделки. Това обаче беше възможно само за клиентите с високи и стабилни месечни доходи.

Както обикновено, есента донесе по-сериозна активност на кредитния пазар. Запитванията за ипотечни кредити през септември отбелязаха ръст от 15%. Нараснаха не само сключените сделки, но и исканото финансиране. Средният размер на отпуснатите кредити се качи на 32 609 евро през първия есенен месец.

През октомври се чуха други добри новини, посочват в анализа Кредит Център, като по техни данни над 80% от запитванията за ипотечни кредити получавали одобрение, защото банките са поставили условията ясно, а в резултат на кризата купувачите са станали реалистични в очакванията си.

През октомври на сцената се завърнаха и по-младите потребители. Ноември се оказа кулминационен за позитивните тенденции – средният размер на ипотечните кредити достигна нивата от 2008 г. и надхвърли 40 000 евро.. До края на годината тези тенденции се запазиха и в самия край на годината секторът отчете съществен ръст спрямо нейното начало.

Според кредитния консултант, рекорден спад отбеляза средният размер на отпуснатите кредити в София, където бяха реализирани най-големи обеми, а и цените на жилищата претърпяха най-голяма загуба на стойността си. Основните причини за това рекордно понижение бяха във високата активност на този пазар и то основно в най-ниския ценови сегмент. Населението на столицата има най-високи доходи, което означава и повече спестени средства за самоучастие и при новите условия на пазара столичани можеха да си позволят да теглят от банките по-малки суми. Най-неосезаемо бе движението в Бургас – малко над 8%. Това се дължи на слабата активност и сравнително затворения пазар. Сходно беше положението и във Варна, където се търгуваха жилища в средния и високия ценови сегмент.

Финансовата криза засегна най-значително хората с нисък социален статус и тези без сериозна кариера и стабилни лични доходи. Така младите хора между 18 и 25 години почти липсваха в групата на активните кредитополучатели месеци наред. Процентът на хората под 25 години сред общия брой кредитополучатели за цялото първо полугодие беше под 2%. Ръст отбелязаха запитванията на хората на 45 години, които теглеха заеми, за да осигурят жилища за децата си. Работещите хора със стабилни доходи останаха най-активните кредитополучатели през цялата година. Далновидни се оказаха хората между 26 и 35 години, които прецениха изгодните условия за покупка най-правилно и бяха активни на пазара, комбинирайки заделени пари в брой и ипотечен кредит в момента, в който кредитната политика се либерализира.

Потребителите в България през изминалата 2009-та година най-често теглиха суми между 30 000 и 50 000  евро. Общата икономическа ситуация в страната доведе до спад в отпусканите суми над 70 000.

Същевременно от КредитЦентър посочват, че кредитите с кратки срокове властваха на пазара през цялата година. В срок от 16 до 20 години се отпускаше по-голямата част от кредитите, като другият най-често срещан срок бе между 10 и 15 години. Кредитите със срок на погасяване между 26 и 30 години, които бяха най-често избирани през 2008-ма година, претърпяха силен спад, тъй като големите оскъпявания стреснаха предпазливите и чувствителни към общата нелека икономическа картина купувачи.

Потребителите на ипотечни кредити за годината бяха основно с месечен доход на домакинството между 1500 и 2500 лева. Тази група имаше сериозен дял – над 60% от всички кредитополучатели през 2009-та година са попадали в нея. Най-малък бе делът на домакинствата с доход над 4000 лева, тъй като те представляват и малък процент от населението на страната. Повишеният риск на пазара и относително консервативната банкова политика през годината почти изключиха от пазара на ипотечни кредити домакинствата с доход между 750 и 1500 лева, които през 2008 г. бяха над 40% .

Очакванията на експертите за настоящата година са, че началото на 2010 да бъде различно от началото на предходните години. Традиционно слабите месеци януари, февруари и март тази година се очаква да са по-активни от предходните години, от една страна поради оживлението на пазара в края на 2009г. и от друга поради очакванията през тези месеци да се появят повече изгодни оферти на пазара на недвижими имоти от затруднени клиенти, нуждаещи се от свежи пари.

През пролетта активността ще се засили и потребителите ще преразгледат позицията си на изчакване, в резултат на което общите обеми през новата година ще надвишат тези през 2009-та с 20-25%. Лихвите също ще продължат да следват тенденцията на намаляване оформила се в края на 2009 г., като се очаква да се понижат между 0.5 и 1%, като при някои левови кредити спадът може да достигне и 1,5%. Така в края на 2010 г. лихвите за кредитите в евро се очаква да се движат между 7.25 и 7.75%, а в лева между 8.5 и 9.5%. Не се очаква сериозна промяна на другите параметри на кредитите с изключение на  промоционални кампании, в рамките на които може да има намаление на отделни такси или комисионни. Средният размер на отпуснатите кредити ще нарасне, тъй като ще се раздвижи и средния ценови сегмент на имотния пазар. Финансирането ще се задържи около 55-70% от цената на сделката, като за по-ликвидни имоти то ще достига до 80%.

източник darikfinance.bg

Вижте още:

Какви са нивата на отпуснатите заеми по време на мораториума? Бум на ипотеките за къщи С какви средства ходят българите на почивки и екскурзии? Тихомир Тошев, “Кредит Център”: COVID-19 отказа от потребителски заем половината клиенти Тихомир Тошев: Не бързайте да отлагате кредити, ще ви скочи вноската Каква е месечната вноска по ипотечен кредит в началото на 2020 година? Тихомир Тошев: Бързите кредити вече не са толкова бързи С какви средства ходят българите на почивка? Идва ли краят на изгодните жилищни заеми? За какво теглят кредити хората на възраст от 20 до 25 години? Има ли спад на лихвите по потребителските кредити? Задава ли се нов крах на пазара на имоти? Ще нарастват ли лихвите по ипотечни кредити? Как предпочита да живее българинът??? Добър ли е моментът за сделки с имоти? Ще скочат ли лихвите по кредитите? Имотен бум! Скачат лихвите, скача и вноската Kолко и как може да спестите при предоговарянето на ипотечните заеми Лихвите са твърде ниски за нашия пазар заради рисковата премия Вноските по кредитите не трябва да надхвърлят 25% от доходите