най-големият кредитен консултант в България

Нови инвестиционни кредити за малките и средни предприятия

В началото на годината по специална правителствена програма Българска банка за развитие договори с 13 търговски банки кредитни линии за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране на български малки и средни предприятия. Максималният размер на кредитите е до 2 млн. лева, а лихвеният процент е фиксиран за целия срок на заемите и е в размер до 8%. Срокът на кредитите е до 10 г., а гратисният период – до 3 години.

50% от предоставените от Българска банка за развитие 250 млн. лв. вече са стигнали до крайните кредитополучатели.

Банките, които предоставят инвестиционни кредити, са ЦКБ, Корпоративна Търговска Банка, Банка ДСК, Търговска банка Д, Алианц Банк България, МКБ Юнионбанк, Юробанк И Еф Джи България, Първа Инвестиционна Банка, ТБ Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Обединена Българска Банка, Уникредит Булбанк, Сосиете Женерал Експресбанк.

Вижте още:

Какъв ще е ръста на бизнес кредитите до края на 2013 година? Нови инвестиционни кредити за малките и средни предприятия