най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за март 2009 г.

ПОКУПКИ НА ИПОТЕКИРАНИ ИМОТИ С ИПОТЕКА
и лекo покачване на средния размер сочи анализа на КредитЦентър за март

изтегли тук анализа на ипотечния пазар за месец март

изтегли тук данните за потребителското кредитиране за месец март

Ипотекираните жилища, чиито собственици изпитват затруднения, са най-добрите оферти на пазара в момента и затова делът им в общия брой сключени сделки нараства.Според анализ на КредитЦентър атрактивните цени на тези имоти привличат голям интерес от страна на купувачите, нуждаещи се от основно жилище. В резултат, постепенно нараства делът на ипотекираните жилища, които се купуват с ипотека и техният дял вече е около 8% от сделките на КредитЦентър. Процедурата е сравнително непозната на широката аудитория, поради което доскоро потребителите избягваха подобни оферти или ги мислеха за нерелани. Натрупването им на пазара обаче и наистина добрите отстъпки, на които затруднените продавачи са склонни, правят един подобен избор в повечето случай изгоден.

Каква е процедурата за финансиране с кредит на покупката на вече ипотекирано жилище ?
1. Купувачът, харесал ипотекиран имот, внася в банката документите си за доход и експертна оценка на избрания имот, за да получи одобрение за отпускане на кредит.
2. Ако сумата, която може да му отпусне банката е достатъчна за закупуване на избрания имот, той подготвя пълния комплект документи за кандидатстване за кредита – нотариален акт, данъчна оценка, скица, удостоверение за тежести, предварителен договор и др. Допълнително предоставя и документ / удостоверение / от банката, в която е ипотекирано жилището, в който се посочва сумата, която е необходимо да бъде внесена за покриване на кредита на продавача на жилището и заличаване на ипотеката.
3. Кредитиращата банка разглежда всички документи и излиза с крайно становище за отпускане на кредита на купувача.Изготвя се договор за кредит, който клиентът подписва.
4. Сделката се изповядва пред нотариус т.е. продавача прехвърля на купувача правото си на собственост, като финансиращата банка учредява втора по ред ипотека върху имота.
5. След вписването на сделката в службата по вписвания, финансиращата банка, превежда на банката на продавача, която има първа по ред ипотека, сумата, която е посочена в документа / удостоверението / , необходима за погасяване на кредита на продавача.
6. След получаването на средствата, банката с първа по ред ипотека, погасява кредита на своя клиент и заличава ипотеката си върху имота.
Когато извърви процедурата стъпка по стъпка, клиентът обикновено се сдобива с имот на добра цена, а първоначалният собственик се освобождава от тежащото му задължение без да изпада в неплатежоспособност и да трябва да понесе всички последствия на превръщането си в „лош платец”.

Въпреки отчетеното раздвижване на пазара през последния месец, общите обеми остават ниски спрямо миналогодишните. Средният размер на изтеглените кредити се е повишил като е достигнал 38 147 евро. Това са нивата, характерни за края на 2007 г., където според анализаторите се намират и цените на недвижимите имоти в момента. Спадащите цени на квадратен метър правят възможно купуването на малко по-големи жилища, което качва и общата сума, платена по една сделка.

Съотношение евро/лева за страната е било 87/13.

Среден размер на изтеглените кредити в евро – Съотношение в евро/лева

София 51 500 100/0
Варна 33 950 90/10
Бургас 37 277 95/5
Пловдив 26 400 83/17

Въпреки че нивата на безработица нарастват по-бързо в по-малките населени места, по-голяма част от клиентите със затруднения са в големите градове на страната, поради по-високия дял на ипотеките като цяло и по-високия размер на кредитите, които ползват. Затова и раздвижването, предизвикано от появата на атрактивни оферти се забелязва най-вече в София, Варна и Бургас.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възраст % от 01.03.2009 г. до 31.03.2009 г.

18 – 25 г. – 5,3%
26 – 35 г. – 41,6%
36 – 45 г. – 43,3%
Над 45 г. – 9,8%

Лек оптимизъм се забелязва и сред младите хора, които се връщат на сцената на ипотечното кредитиране у нас. Най-сериозната тежест обаче отново е в средната възрастова граница – 26-45 години. Тези хора и най-лесно получават кредитиране, тъй като имат финансова и професионална история, а и достатъчно добра перспектива за дългосрочен кредит.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро, от 01.03.2009 г. до 31.03.2009 г.

от 0 до 10 000 – 0%
от 10 000 до 30 000 – 21,5%
от 30 000 до 50 000 – 59,8%
от 50 000 до 70 000 – 18,7%
от 70 000 до 90 000 – 0%
над 90 000 0

Кредитите от 500 хиляди евро, за които се говореше до преди 6 месеца вече са в миналото. На пазара почти липсва финансиране на големи сделки. Изключения има, но само при идеалната комбинация от изключителен имот и кредитоискател.

Видове ипотечни кредити – март 2009 г.
Покупка на жилище – 100%
СМР – 0%
Лично ползване – 0%
УПИ – 0%

Срок на изтеглените ипотечни кредити – март 2009 г.
До 10 години – 16,7%
10 до 15 години – 33,2%
16 до 20 години – 33,4%
21 до 25 години – 16,7%
26 до 30 години – 0%
Над 30 години – 0%

% на финансиране – март 2009 г.

До 40% – 9,6
40% – 50% – 31,7
50% – 60% – 34,4
60% – 70% – 24,3
70% – 80% – 0
80% – 90% – 0
90% – 100% – 0

Очакванията на КредитЦентър са през следващите няколко месеца до лятото тенденциите да се запазят, като нараства предлагането на ипотекирани имоти, без това да се отрази значително на общия обем сделки. Лихвите, ще продължат да се движат около сегашните си нива, а клиентите ще бъдат все така внимателни и предпазливи в избора на кредитна сделка.

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: