най-големият кредитен консултант в България

Месечен анализ на кредитния пазар за февруари 2009 г.

ПО-МАЛКИ ЗАЕМИ И ПО-ГОЛЯМО САМОУЧАСТИЕ
Няма съществена промяна на пазара на ипотечно кредитиране през
февруари според данните на КредитЦентър

изтегли тук анализа за февруари

Клиентите за ипотечни кредити стават все по-малко и по-предпазливи. Данните на КредитЦентър за изминалия месец февруари сочат, че 67% от клиентите проучват пазара и възможностите за кредитиране и покупка на имот, но не пристъпват към действие. Над 50% от тях планират да изчакат около година преди да влязат в процедура, защото вярват, че толкова време ще отнеме възстановяването на пазарите от започналата криза. Притесненията на клиентите са в две направления – за финансовата им стабилност и за бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти. Неяснотите в тези две направления са в основата на намалените обеми отпуснати ипотечни кредити у нас и през втория месец на 2009-та година. Друга група клиенти имат готовност и желание за сделка, част от тях дори са капарирали жилище, но не отговарят на новите условия на банките. През февруари те са били 8% от всички клиенти и за съжаление част от тях са загубили вложената първоначална сума. При отказ от страна на банките тези клиенти нямат много възможности – те трябва да намерят пари назаем или да се откажат от сделката. Затова основният съвет на кредитните консултанти в момента е „Не капарирайте имот преди да сте получили одобрение за кредит от банката!”.

Средният обем на изтеглените кредити леко се е покачил през изминалия месец като е достигнал 36 100 евро, но движението е несъществено и се дължи до голямата степен на по-малкия обем сделки. Най-активни в тегленето на кредити в момента са хората, които имат спестени средства за над 40% от стойността на имота, но са изчакали спада на пазара на недвижими имоти. Те имат възможност за изгодна сделка и сравнително лесно получават заемен капитал. Те са 14% от всички обърнали се за съвет потребители.

Забелязва се и делът на потребителите, стартирали покупката на имот на зелено преди започването на кризата. Тези 11% от клиентите са заплатили вече между 30 и 70% от стойността на имота и трябва да направят окончателното плащане. Тези потребители са разчитали на банково финансиране при старите условия – при достигане на Акт 14, а сега, в повечето случай трябва да договорят със строителя отлагане на плащането до получаването на Разрешение за ползване на имота. Когато процентът е по-нисък, инвеститорите са склонни на отстъпки, но при различните схеми на финансиране, проблемът е с различна тежест и за съжаление все по-често тази промяна на условията води до проблеми и за двете страни. Към момента в по-голям процент от случаите продавачите отстъпват и приемат забавяне на плащането, за да могат все пак да затворят сделката.

Съотношение евро/лева за страната е 83/17

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева
%
София 45 200 90/10
Варна 36 140 100/0
Бургас 35 800 95/5
Пловдив 25 400 75/25

За втори месец най-ниската възрастова група липсва на пазара на ипотечно кредитиране. Тенденцията е трайна и няма признаци да се промени. По-интересна е промяната в най-многоборйната група. Затягането на условията извади на лидерска позиция хората на възраст между 36 и 45 години, които имат по-сериозни спестявания и се чувстват по-стабилни. Техните заеми са за по-млаки суми и по-кратък срок.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възраст % от 01.02.2009 г. до 28.02.2009 г.
18 – 25 г. 0
26 – 35 г. 28,57
36 – 45 г. 54,29
Над 45 г. 17,14

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.02.2009 г. до 28.02.2009 г.
от 0 до 10 000 0
от 10 000 до 30 000 14,29
от 30 000 до 50 000 72,85
от 50 000 до 70 000 12,86
от 70 000 до 90 000 0
над 90 000 0

Въпреки, че средностатистическият купувач липсва, ипотечните кредити са в средата на таблицата. През февруари трайно отсъстват най-малките и най-големите по размер ипотеки.

Видове ипотечни кредити –
февруари 2009 г.
Покупка на жилище 100%
СМР 0%
Лично ползване 0%
УПИ 0%

Срок на изтеглените ипотечни кредити – февруари 2009 г.
До 10 години 15,6%
10 до 15 години 26,3%
16 до 20 години 47,9%
21 до 25 години 0%
26 до 30 години 10,2%
Над 30 години 0%

% на финансиране – февруари 2009 г.

До 40% 6,4%
40% – 50% 28,7%
50% – 60% 42,3%
60% – 70% 18,2%
70% – 80% 4,4%
80% – 90% 0%
90% – 100% 0%

Вижте още:

Тихомир Тошев: Април е рекордьор в историята по новоотпуснати ипотечни кредити Какви ще са лихвите по кредитите през 2021 година? Тихомир Тошев: Очакваме 15 % ръст на ипотечните кредити до края на годината Т. Тошев: Вероятността от промяна на валутния курс заради ERM II е минимална Имотният пазар през 2019г.!!! Имотният пазар през 2018г.!!! Какво се помени през последните години на кредитния пазар у нас? Какъв беше кредитния пазар през 2017г. в България? Кредитният пазар през лятото на 2017г.!!! Прогноза на Кредит Център за лято 2017 година Прогноза на Кредит Център за 2017 година Тихомир Тошев: Най-после професията на кредитните посредници ще се регламентира Как се движи ипотечния пазар през първото тримесечие на 2016г.? Кредитният пазар в края на 2015г. и очакванията за 2016г. Кредитният пазар през лятото на 2015 година! Кредитния пазар през пролетта на 2015г.!!! Годишен анализ на Кредит Център за 2014г. Прогноза на Кредит Център за пазара на ипотечни заеми през предстоящата 2015 година Анализ на кредитния пазар за месец октомври 2014 година Месечен анализ на кредитния пазар за месец септември 2014

Пресцентър: