най-големият кредитен консултант в България
Ние ще ви предложим най-сигурната и изгодна застраховка – лично и специално за вас.

какво ви предлагаме

Медицински застраховки, популярни още и като застраховки „Помощ при пътуване” или „Асистанс”, осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

Застраховка “Злополука”
– Основните рискове, които се покриват са „временна загуба на трудоспособност”, “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”, „разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар”, “смърт в резултат на злополука”.

Застраховка “Живот” е инвестиция, която осигурява за вас и вашите близки стабилност в моменти, когато не можете да я осигурите сами. Това са спестявания, които ще подредят живота ви след настъпване на определена възраст.

Какви са преимуществата на застраховка „Живот”?

  • удобна и надеждна форма на спестяване чрез малки месечни вноски в избраната валута
  • гарантира финансова стабилност за вас и вашите семейства при непредвидени обстоятелства
  • дава възможност да ползвате данъчни облекчения.

Какви видове застраховка „Живот” се предлага?

  • рискова
  • смесена – освен рисков има и спестовен характер

+    застраховка „Живот”, свързана с  инвестиционен фонд – модерен застрахователен продукт, който съчетава традиционната застрахователна защита с възможността за по-висока доходност чрез инвестиции на капиталовия пазар.

 

калкулатори

реклама


Новини за застраховки

Какво е отношението на българите към взаимните фондове?

imagesCA3WF20G12.01.2016г.

Взаимните фондове ще продължат да набират популярност сред българите

Инвестицията в имот също остава атрактивна, очаква се раздвижване и при спестовните застраховки “Живот” и доброволното пенсионно осигуряване

Прочети до край »

 

Уникална застраховка “Защита на дохода”

Предназначена е да отговори на финансовите Ви нужди, осигурявайки редовни месечни обезщетения в размер до 70% от нетната Ви заплата за 6 или за 9 месеца в случай на недоброволна безработица, временна нетрудоспособност, смърт или трайна нетрудоспособност в следствие злополука. Продуктът се предлага от Април Риск Салюшънс. Направи он-лаин заявка тук

 

Застраховка “Домашно имущество” сега!!!

Специална промоция предлага INTERAMERICAN по застраховки “Домашно имущество”:  възможност за разсрочено плащане без оскъпяване и допълнителна услуга “Домашен майстор” – на ваше разположение са специалисти ключар, стъклар, ВиК майстор и електро-техник.