най-големият кредитен консултант в България
Ние ще ви предложим най-сигурната и изгодна застраховка – лично и специално за вас.

какво ви предлагаме

Автомобилните застраховки са сред най-популярните.

Какви са те и какво е тяхното покритие?

Задължителната застраховка “Гражданска отговорност” покрива отговорността на застрахованите лица за причинените от тях на другилица вреди, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства. Или всъщност, това е обезщетението за нанесени вреди от твоето върху пострадалото превозно средство. Тази застраховка е задължителна съгласно българското законодателство.

Застраховката “Злополука на лицата в превозните средства” покрива живота и здравето на пътуващите в автомобила – вие и вашите близки.

Застраховка “Автокаско” – осигурява пълна застрахователна защита на автомобила – срещу пътно-транспортно произшествие, кражба, злоумишлени действия, пожар,  природни бедствия или други събития, водещи до повреда или пълна загуба на автомобила. Тази застраховка е сред най-популярните продукти, които поемат ежедневната грижата срещу нежелани събития.

 

калкулатори

реклама


Новини за застраховки

Какво е отношението на българите към взаимните фондове?

imagesCA3WF20G12.01.2016г.

Взаимните фондове ще продължат да набират популярност сред българите

Инвестицията в имот също остава атрактивна, очаква се раздвижване и при спестовните застраховки “Живот” и доброволното пенсионно осигуряване

Прочети до край »

 

Уникална застраховка “Защита на дохода”

Предназначена е да отговори на финансовите Ви нужди, осигурявайки редовни месечни обезщетения в размер до 70% от нетната Ви заплата за 6 или за 9 месеца в случай на недоброволна безработица, временна нетрудоспособност, смърт или трайна нетрудоспособност в следствие злополука. Продуктът се предлага от Април Риск Салюшънс. Направи он-лаин заявка тук

 

Застраховка “Домашно имущество” сега!!!

Специална промоция предлага INTERAMERICAN по застраховки “Домашно имущество”:  възможност за разсрочено плащане без оскъпяване и допълнителна услуга “Домашен майстор” – на ваше разположение са специалисти ключар, стъклар, ВиК майстор и електро-техник.